Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Det danske sundhedsvæsen skal være nr. 1 i verden. Socialdemokratiet vil prioritere flere midler til kræftbehandling og forskning. Bedre sundhed og højere levealder skal være for alle. Socialdemokratiet i Gribskov vil arbejde for at styrke forebyggelsen, så færre bliver syge. Det gælder ikke kun sygdomme i kroppen, men også i sindet. Mistrivsel og psykisk sårbarhed blandt børn og unge må ikke udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom og vi vil styrke demensområdet

En tryg alderdom

Der skal være tryghed for vores ældre. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Regeringens løsning er at udlicitere endnu mere. Socialdemokratiet vil stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt. Vi har i Gribskov kommune fået en ny godkendelsesordning. Det stiller store krav at følge op på området.
Vi skal også drøfte senior og ældreboliger samt plejeboliger samt en større almensektor der kan sikre tryghed for ældre.

Bedre dagtilbud og skoler

Vores børn er det vigtigste, vi har. Socialdemokratiet vil kæmpe for gode vuggestuer og børnehaver, så alle børn kommer godt på vej i livet. Uddannelse er dét, der skal gøre Danmark rigere i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet styrke skoler og uddannelser, ikke skære ned på uddannelsesinstitutionerne eller SU’en, som regeringen gør. Socialdemokraterne i Gribskov mener også det er vigtigt med en ungeindsats så vi sikre uddannelse til alle unge

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Ole Hammer Mortensen
Præstevejen 10A
3230 Græsted
Mail: gribskovsoc@gmail.com