Godt nytår. 
2020 er startet med en god nytårstale, hvor Mette Frederiksen satte børnene forest. En dagsorden der har været forsømt.
Regeringen har afsluttet 2019 med en finanslov og en klimalov og mange flere resultater. 

 

Valget handlede om ET RETFÆRDIGT DANMARK – ET MERE LIGE DANMARK med en politik der sætter velfærd før skattelettelser. Og det var den dagsorden der fik befolkningens opbakning og med det udgangspunkt skal Mette Frederiksen danne en ny regering. Et arbejde der nu går igang. https://www.altinget.dk/artikel/aftale-her-er-de-18-sider-der-goer-mette-frederiksen-til-statsminister?ref=newsletter&refid=31820&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk

Vi vil have bedre dagtilbud og skoler, skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse og sikre en tryg alderdom for alle. Det er de værdier vi arbejder med både lokalt i byrådet som regionalt i Regionsrådet samt i Folketinget.

I Danmark står vi sammen. Vi er stolte af vores velfærdsmodel. Den skaber tryghed, retfærdighed og muligheder for den enkelte med et stærkt fællesskab som fundament. Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning hele tiden ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter og flere med kronisk og psykisk sygdom. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke god nok på alle stræk. Som når der er ældre, der ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, på grund af travlhed. Når der er for få pædagoger i børnehaven. Og når vi ser markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn.

Hvis vi vil, har vi råd til et velfærdssamfund, der er trygt for alle. De sidste mange års reformer har skabt et råderum i dansk økonomi. Regeringen vil bruge pengene på at lette skatten for de få. Vi mener, de skal komme os alle til gavn. Socialdemokraterne mener også er der er penge til at vi kan sikre nedslidte medarbejder en mulighed for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – gerne 3 år før pensionsalderen for lønmodtagrer der har slidt igennem et langt arbejdsliv – der er råd til en sådan rettighed.

Socialdemokratiet prioriterede velfærd først 

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Det danske sundhedsvæsen skal være nr. 1 i verden. Socialdemokratiet vil prioritere flere midler til kræftbehandling og forskning. Bedre sundhed og højere levealder skal være for alle. Socialdemokratiet i Gribskov vil arbejde for at styrke forebyggelsen, så færre bliver syge. Det gælder ikke kun sygdomme i kroppen, men også i sindet. Mistrivsel og psykisk sårbarhed blandt børn og unge må ikke udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom og vi vil styrke demensområdet

En tryg alderdom

Der skal være tryghed for vores ældre. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Regeringens løsning er at udlicitere endnu mere. Socialdemokratiet vil stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt. Vi har i Gribskov kommune fået en ny godkendelsesordning. Det stiller store krav at følge op på området.
Vi skal også drøfte senior og ældreboliger samt plejeboliger samt en større almensektor der kan sikre tryghed for ældre.

Bedre dagtilbud og skoler

Vores børn er det vigtigste, vi har. Socialdemokratiet vil kæmpe for gode vuggestuer og børnehaver, så alle børn kommer godt på vej i livet. Uddannelse er dét, der skal gøre Danmark rigere i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet styrke skoler og uddannelser, ikke skære ned på uddannelsesinstitutionerne eller SU’en, som regeringen gør. Socialdemokraterne i Gribskov mener også det er vigtigt med en ungeindsats så vi sikre uddannelse til alle unge

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk