Socialdemokraterne i Gribskov forbereder sig til den kommende valgkamp

2019 bliver et valgår. Vi ved vi skal have et valg til EU parlamentet i maj, men vi ved ikke hvornår vi skal til folketingsvalg. Men vi er klar til begge valg. Vores kandidat til Folketinget Nick er allerede i fuld gang med valgkampen. Statsministerens nytårstale var klart bevis for at regeringen er kørt fast og ikke har visioner for Danmark.

Valget handler om ET RETFÆRDIGT DANMARK – ET MERE LIGE DANMARK med en politik der sætter velfærd før skattelettelser.

Vi vil have bedre dagtilbud og skoler, skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse og sikre en tryg alderdom for alle. Det er de værdier vi arbejder med både lokalt i byrådet som regionalt i Regionsrådet samt i Folketinget.

I Danmark står vi sammen. Vi er stolte af vores velfærdsmodel. Den skaber tryghed, retfærdighed og muligheder for den enkelte med et stærkt fællesskab som fundament. Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning hele tiden ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter og flere med kronisk og psykisk sygdom. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke god nok på alle stræk. Som når der er ældre, der ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, på grund af travlhed. Når der er for få pædagoger i børnehaven. Og når vi ser markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn.

Hvis vi vil, har vi råd til et velfærdssamfund, der er trygt for alle. De sidste mange års reformer har skabt et råderum i dansk økonomi. Regeringen vil bruge pengene på at lette skatten for de få. Vi mener, de skal komme os alle til gavn.

Socialdemokratiets prioriteter er klare: Velfærden kommer først.

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Det danske sundhedsvæsen skal være nr. 1 i verden. Socialdemokratiet vil prioritere flere midler til kræftbehandling og forskning. Bedre sundhed og højere levealder skal være for alle. Socialdemokratiet i Gribskov vil arbejde for at styrke forebyggelsen, så færre bliver syge. Det gælder ikke kun sygdomme i kroppen, men også i sindet. Mistrivsel og psykisk sårbarhed blandt børn og unge må ikke udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom og vi vil styrke demensområdet

En tryg alderdom

Der skal være tryghed for vores ældre. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Regeringens løsning er at udlicitere endnu mere. Socialdemokratiet vil stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt. Vi har i Gribskov kommune fået en ny godkendelsesordning. Det stiller store krav at følge op på området.
Vi skal også drøfte senior og ældreboliger samt plejeboliger samt en større almensektor der kan sikre tryghed for ældre.

Bedre dagtilbud og skoler

Vores børn er det vigtigste, vi har. Socialdemokratiet vil kæmpe for gode vuggestuer og børnehaver, så alle børn kommer godt på vej i livet. Uddannelse er dét, der skal gøre Danmark rigere i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet styrke skoler og uddannelser, ikke skære ned på uddannelsesinstitutionerne eller SU’en, som regeringen gør. Socialdemokraterne i Gribskov mener også det er vigtigt med en ungeindsats så vi sikre uddannelse til alle unge

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk