Bevar Søborgbussen linje 363!

Forside billede:
Forside tekst: Man skal kunne leve i alle dele af Gribskov Kommune med god adgang til offentlig transport. Forringelser af denne buslinje vil gøre det sværere for unge, der skal på studie. Borgere, der skal på arbejde vil også få forringet deres mulighed for offentlig transport og blive ”tvunget” ind i bilerne med en besparelse på linje 363. Det er ikke i orden.
Skrevet af: Formand Allan Nielsen

Noget tyder på, at en vigtig busforbindelse i Gribskov Kommune er i fare; linje 363. Besparelser gør, at Bus 363, der kører gennem flere lokalsamfund i Gribskov Kommune skal udsættes for besparelser. Det vil give kvalitetsforringelser for borgere i Gilleleje, Munkerup, Dragstrup, Søborg, Græsted og i Helsinge.

Vi skal have en kommune, Gribskov Kommune, der hænger sammen. Man skal kunne leve i alle dele af Gribskov Kommune med god adgang til offentlig transport.

Forringelser af denne buslinje vil gøre det sværere for unge, der skal på studie. Borgere, der skal på arbejde vil også få forringet deres mulighed for offentlig transport og blive ”tvunget” ind i bilerne med en besparelse på linje 363. Det er ikke i orden.

I Gribskov Kommune har vi ikke behov for flere veje og mere privatbilisme. Vi har behov for mere offentlig trafik og cykelstier. En besparelse på linje 363 hænger heller ikke sammen med, at vi skal være en grøn kommune.

Gribskov Kommune som en grøn kommune skal investere i offentlig trafik.

Byrådet bør tage henvendelse til regionen. Linje 363 og andre busforbindelser i Gribskov Kommune skal ikke udsættes for omlægninger og besparelser, tværtimod. Der er behov for betydelige investeringer i flere bus- og togafgange i Gribskov Kommune.

Allan Nielsen

Fmd. Socialdemokratiet i Gribskov

forside nyhed, nyhedsarkiv, ​Allan Nielsen

  • Læst: 186

Blæst i Gribskov kan skabe energi

Forside billede:
Forside tekst: Energi forbruget skal op mener nogle partier i Gribskov Det er ikke vores holdning, men flere partier har nu stillet et forslag om at temperaturen skal normaliseres i alle offentlige institutioner. Og saunaen samt dampbadet skal op på fuld åbningstid, det betyder i alt sin enkelthed at forbruget af energi igen kommer op på fuld forbrug.
Skrevet af: Byrådsmedlem Morten Dahlberg

Energi forbruget skal op mener nogle partier i Gribskov

Det er ikke vores holdning, men flere partier har nu stillet et forslag om at temperaturen skal normaliseres i alle offentlige institutioner. Og saunaen samt dampbadet skal op på fuld åbningstid, det betyder i alt sin enkelthed at forbruget af energi igen kommer op på fuld forbrug.
Det kan vi selvfølgelig have alt masser af sympati for, men situationen i verden omkring os har ikke ændres sig, og vi er sluppet meget heldig i denne fyrringsæson, hvis ikke vi fortsætter den gode linje og spare på energiforbruget hvor vi kan, vil næste vinter rammer os meget hårdere end denne. Vi ved at mange har kæmpet med tårnhøje energipriser og elpriser.
Lad os nu stå fast, og følge Kommunernes Landsforenings opfordring til at spare på energien hvor vi kan for alles skyld.
Hvis de konservative, Nyt Gribskov, SF, Enhedslisten, og de radikale fastholder at de vil øge energiforbruget i Gribskov stemmer vi imod, men vi vil appellere til at vi fastholder den linje de selv har lagt.

 

forside nyhed, Morten Dahlberg, Byrådet

  • Læst: 115

Skal vi skrue op for varmen, og saunaen?

Forside billede:
Forside tekst: Skal vi spare på energien? Vi går imod lysere og varmere tider, men betyder det at vores forsyningskrise er overstået, kan vi se ind i at krigen i Ukraine stopper i morgen, nej det kan vi ikke.
Skrevet af: Byrådsmedlem Morten Dahlberg

Skal vi skrue op for varmen, og saunaen.

Vi går imod lysere og varmere tider, men betyder det at vores forsyningskrise er overstået, kan vi se ind i at krigen i Ukraine stopper i morgen, nej det kan vi ikke. Lige nu ser det jo rimelig ud med priser på el, og gas, men kan vi så afskrive at vi stadig skal spare hvor vi kan, nej det kan vi ikke.

Derfor bliver vi også nød til at stå fast på at vi skal spare alle de steder hvor vi kan, her også på varmen i vores offentlige bygninger samt saunaen i svømmehallen, det har aldrig drejet sig om at Gribskov kommune skulle spare penge, målet har og er at vi skal påtage os et ansvar for at nedbringe vores energiforbrug alle de steder vi kan, det er jo ikke rart når vi nu ved at rigtigt mange at vores kommunal ansatte fryser på sit job, og de bruger af saunaen som er afskåret for at bruge den grundet de nye lukketider må leve med den konsekvens.

Men partierne bag den nye initiativets sag mener jo ikke at der ikke længere er de udfordringer som jeg ovenfor har beskrevet.

Det må jo om noget give os alle en tryghed, som jeg bestemt ikke umiddelbart deler.

Men det er da med stor glæde at de ansattes arbejdsmiljø nu også er en del af sagen, det hilser vi I socialdemokratiet meget velkommen, og da vi som sagt går varmere tider i møde, vil en ændring af inde temperaturen nok mere være et symbolsk signal, uden effekt.

Men livet går videre i lille Danmark mens andre dele af det europæiske kontinent står i flammer, og det vil vores lille beskederne indsats i Gribskov nok ikke ændre på.

I socialdemokratiet står vi fast på den beslutning vi oprindelig tog om at tage ansvar og spare på vores energiforbrug.

forside nyhed, Morten Dahlberg, nyhedsarkiv, Byrådet

  • Læst: 301

Røgfri offentlige zoner

Forside billede:
Forside tekst: Når vi ikke skilter med vores røgfri områder, kan det være svært at få budskabet ud, og vi skal derfor målrettet arbejde for, at det ikke vil være en velbevaret hemmelighed, at man ikke må ryge på de udvalgte områder. skiltning er jo den måde, vi i mange andre sammenhæng signalerer aftaler/beslutninger om samfærdsel i det åbne rum. Så der skal kreative forslag og løsninger i spil.
Skrevet af: Byrådsmedlemmer Pia Foght og Morten Dahlberg

 Kommunale røgfrie områder i Gribskov

På byrådsmødet 28/2-23 skulle vi alene beslutte, om der skulle være skiltning på valgte kommunale udearealer med specielt fokus på områder, hvor børn og unge færdes og dermed understøtte indsatsen omkring forebyggelse af rygestart.

Det var med stor tilfredshed, at vi som byråd i maj 2021 besluttede med et stort flertal, at indføre røgfri kommune, hvilket også indbefatter røgfri kommunale udemiljøer.

Disse udendørs kommunale udearealer er bl.a. områder, hvor børn og unge har deres daglige gang   f.eks. på skoler-og ungdomstilbud, haller, daginstitutioner og legepladser.

Når vi ikke skilter med vores røgfri områder, kan det være svært at få budskabet ud, og vi skal derfor målrettet arbejde for, at det ikke vil være en velbevaret hemmelighed, at man ikke må ryge på de udvalgte områder.

skiltning er jo den måde, vi i mange andre sammenhæng signalerer aftaler/beslutninger om samfærdsel i det åbne rum. Så der skal kreative forslag og løsninger i spil.

Det er vigtigt, at vi overfor alle og især vores børn og unge signalerer, at vi i Gribskov kommune ikke ønsker at der ryges, hvor vores børn og unge har deres daglige gang.

Forebyggelse skal igangsættes i en bred vifte af forskellige tiltag og er en anerkendelse af, at vi skal tænke i mange forskellige sammenhæng og muligheder for at nå flest mulige.

Desværre blev der ikke flertal i byrådet for skiltning af de røgfri kommunale udearealer.

Heldigvis var der fortsat flertal for det øvrige indhold af modellen for kommunal røgfri kommune og udearealer.

Nu er beslutningen taget, og vi har fået en spændende opgave i Kultur-, Idræt- og forebyggelsesudvalget, hvor vi skal arbejde videre med mulighederne for implementering af røgfri udemiljøer, især med udgangspunkt i de unges rygevaner.

 Dermed fortsættes arbejdet med byrådets beslutning om røgfri kommune og udearealer, som skal fungere og virke i hverdagen til gavn for vores børn og unge og generelt for vores borgere.

 

forside nyhed, Morten Dahlberg, Pia Foght, nyhedsarkiv, Byrådet, Nyheder fuld site

  • Læst: 201

Vores politik er begyndt at bære FRUGT

Forside billede:
Forside tekst: De politiske beslutninger vi igennem de senere år har taget, i fagudvalget Ældre-Social og Sundhed, er begyndt at bære frugt. 1. Styrket indsatser på terminal pleje hos vores hjemmeboende. 2. Fokus på indbyrdes kommunikation og samarbejde/inddragelse af borgere og pårørende.
Skrevet af: Byrådsmedlem Pia Foght

Vores politik er begyndt at bære FRUGT

De politiske beslutninger vi igennem de senere år har taget, i fagudvalget Ældre-Social og Sundhed, er begyndt at bære frugt.

Lad mig lige friske nogle af resultaterne op:

Styrket indsatser på terminal pleje hos vores hjemmeboende. Fokus på indbyrdes kommunikation og samarbejde/inddragelse af borgere og pårørende. Genindførelse af rengøring hver 14. dag (med  minus 3 rengøringer om året om året) til vores hjemmeboende borgere.

Genindførelse af selvtræning, som vi håber vil tiltrække den gruppe af borgere, der trives i dette fællesskab, og fortsættelse af de træningshold der kører gennem Seniorcentret. Derudover håber vi, at rigtig mange vil bruge de velfungerende foreningstilbud, vi har i kommunen.

Alle disse tilbud er samlet set vigtige forebyggende indsatser/tilbud, som skal hjælpe med til, at man holder sig i form længst muligt.

Vores nye demensdagcenter til hjemmeboende er ved at blive etableret, og er et vigtigt supplement til vores i forvejen tilbud på demensområdet. Vigtigt er det, at dette tilbud supplerer de øvrige muligheder på området, da både de demente og ikke mindst de pårørende skal føle sig trygge.

Vores sygeplejeklinikker er ved at være kørt i stilling, og begynder at fungere ud fra de politiske ønsker og behov der er på området. Det er en vigtig opgave, når vi ser ind i fremtidens muligheder for at få sygepleje, når man selv kan. Der vil også blive etableret en sygeplejeklinik i det Sundhedsfaglige hus, hvor vi samler en del medarbejdere på sundhedsområdet i faglige fællesskaber.

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne vores helhedspleje, som nu begynder at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Det betyder, at alt fagligt personale vil få et bedre udgangspunkt og tilfredsstillelse i det daglige arbejde til gavn for vores borgere. Vi kan mærke nu, at der på mange områder er begyndt at komme fine tilbagemeldinger fra mange borgere. En proces der også målrettet blev igangsat i sidste valgperiode.

Alle nævnte områder har krævet et langt sejt træk, både i form af et ihærdigt politisk samarbejde, men ikke mindst hårdt arbejde af vores dygtige eksterne og interne medarbejdere, der har løftet en stor opgave gennem de senere år. Så tak til jer alle for flot arbejde.

På Ældre- Social- og Sundhedsområdet er der ingen hokus-pokus løsninger.

Resultater sker alene ved konstant fokus, hårdt arbejde og politisk samarbejde. Det er med til at sikre, at det kan lykkes at lave udvikling, og dermed sikre retning for fremtiden på et område som er i rivende udvikling.

Pia Foght (A)

 

forside nyhed, Pia Foght, nyhedsarkiv, Byrådet

  • Læst: 260

FACEBOOK LOGO 200x

SOCIALDEMOKRATIET I GRIBSKOV
Formand
Allan Nielsen  
Telefon: 2349 2205

Webdesign Mette Tolstrup
Mediegruppen

Udbyder
Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP