Skip to main content

Trafiksikkerhed for folkeskolernes elever i Gribskov Kommune

Til borgmester Bent Hansen (V), Morten Dalberg (S), Jens Rane Holck (SF)

Henvendelse om trafiksikkerhed for folkeskolernes elever i Gribskov Kommune.

Tilbage i august 2023 gennemførte Socialdemokratiet, SF og Cyklistforbundet en cykelevent, hvor vi cyklede for elevernes trafiksikkerhed.

Et af formålene med turen var at opsamle erfaringer om trafiksikkerhed for elever på cykel til og fra skole.

Vi gjorde særligt tre erfaringer:

  1. Cykelstier til og fra de større bysamfund i kommunen er generelt gode og udbyggede.
  2. Cykelstier i byerne hænger ikke sammen.
  3. Belysning ved skolerne bør være bedre.

Erfaring 1. Cykelstier til og fra de større bysamfund i kommunen er generelt gode og udbyggede.

I en kommune som Gribskov Kommune med mange kvadratkilometer kan man altid ønske sig flere cykelstier. Generelt må det dog siges, at de større stisystemer mellem byerne er udbyggede. Man kan cykle fra Gilleleje i nord til Annisse i syd ad cykelstier, næsten hele vejen, og ligeledes også fra Esrum i øst til Vejby i vest, næsten hele vejen. Dog er det også en erfaring, at stisystemet er bedst udbygget i den vestlige del af kommunen omkring Helsinge og at de nord og sydgående cykelstier er mere sammenhængende end på tværs af kommunen.

Anbefaling: Der igangsættes et administrativt arbejde med kortlægning af cykelstier mellem de større bysamfund med henblik på en vurdering af behovet for udbygning af cykelstisystemet på tværs af kommunen (øst/vest).

Ligeledes bør en cykelsti fra Dronningmølle til Esrum fremmes og prioriteres højt på stiplanen, og ikke mindst afsættes med budget i det kommunale anlægsbudget. Det vil have stor betydning for elever og borgere fra Dronningmølle og Villingerød, som har behov for at cykle til Esrum og til Tingbakkeskolen. Ligeledes vil en cykelsti fra Dronningmølle ad Munkerup Strandvej til Gilleleje, Bonderupvej, også have betydning for elever til Gilbjergskolen og borgerne i området.

 

 

Erfaring 2. Cykelstier i byerne hænger ikke sammen.

I de større bysamfund, f.eks. Helsinge, Gilleleje, Græsted, Vejby, Blistrup, er der flere mindre og gode cykelstier. Problemet er her, at de ikke er sammenhængende, så man som cyklist (elev) er nødt er færdes ad gader med tæt trafik i morgentimerne. Hovedgaden i Græsted er ikke særlig god at færdes ad mellem kl. 07.30 – 08.00. For en elev på Gribskolen skal man kunne orientere sig på en smal gade med bilister i begge retninger, gående og andre cyklister ligeledes i begge retninger. Den samme problemstilling gør sig gældende i Gilleleje (Bonderupvejen) og ikke mindst også i Helsinge i vejsystemet omkring Nordstjerneskolen.  

Anbefaling: Der igangsættes et administrativt arbejde med kortlægning af cykelstier i byer med skoler med henblik på en vurdering af behovet for udbygning af eksisterende stisystemer i byerne til sammenhængende stisystemer. Skolebestyrelserne inddrages i dette arbejde. Det færdige resultat optages i anlægsbudgettet og fremmes i Stiplanen.

Erfaring 3. Gadebelysning ved skolerne bør være bedre.

Gadebelysning ved skolerne er afgørende for trafiksikkerheden i årets mørke timer. Gadebelysning ved fodgængerovergange, og på gaderne omkring skolerne med mange slags trafikanter i de mørke timer om vinteren, vil øge trafiksikkerheden. En umiddelbar vurdering er, at der mangler gadebelysning på Thorsmosevej ved Bjørnehøjskolen og ved fodgængerfeltet på Sankt Helene Skole, Afd. Tisvilde.

Anbefaling: Det politiske udvalg beder Administrationen om en status på belysning ved fodgængerovergange i byer med folkeskoler. Herefter politisk behandling og beslutning om forbedring, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Med venlig hilsen

Allan Nielsen                              Kirsten Rolfsager                                                  Elise Dahl

Formand for                                Formand for SF i                                                   Formand for Cyklistforbundet i

Socialdemokratiet i                   Gribskov Kommune                                              Gribskov Kommune

Gribskov Kommune

Andre nyheder

Nedlæggelse af trampesti er en fejl!

Oprettet: 16. november 2023
Nedlæggelse af trampesti er en fejl! Jeg har en oplevelse af, at Byrådet i denne byrådsperiode o...

Sæt jordkørsel på pause

Oprettet: 27. oktober 2023
Socialdemokratiet i Gribskov vil ikke være med til at drikkevandet, kan blive forringet fordi vi ...

2. behandling af budgetter 2024-2027

Oprettet: 10. oktober 2023
2. behandling af budget 2024-27.  Socialdemokratiet vælger at stemme for budget 2024-27.&nb...

Frivillige hærdret for deres indsats

Oprettet: 4. oktober 2023
Frivilligpris 2023 Gennem mere end ti år har frivilligheden været i fokus ved det årlige Frivill...

Trafiksikkerhed for folkeskolernes elever i Gribskov Kommune

Oprettet: 4. oktober 2023
Til borgmester Bent Hansen (V), Morten Dalberg (S), Jens Rane Holck (SF) Henvendelse om trafiksi...

Budgetaftale for Region Hovedstaden - 2024

Oprettet: 19. september 2023
Så blev budgetaftalen i Region Hovedstaden færdigforhandlet. Kun Ø valgte at stå uden for aftal...

VI BETALER BANKERNES FEST

Oprettet: 19. september 2023
VI BETALER BANKERNES FEST Sidder i toget på vej hjem, mens jeg funderer over noget jeg har l...

Budget 2024-2027

Oprettet: 11. september 2023
1. behandling af budget 2024-27 i Gribskov. På byrådsmødet d. 5. september 2023. ...

Trafiksikkerhed ved Tisvilde skole

Oprettet: 6. september 2023
På byrådsmødet her til aften d 5. September fulgte Mette Tolstrup op på et tidligere stillet spør...

 Solcellepark ved Hågendrup

Oprettet: 6. september 2023
Punktet på Byrådets møde d. 5. september 2023 handlede alene om at godkende, at Lokalplan for Sol...