Skip to main content

Nedlæggelse af trampesti er en fejl!

Skrevet af Allan Nieslen

Nedlæggelse af trampesti er en fejl!

Jeg har en oplevelse af, at Byrådet i denne byrådsperiode ofte tager beslutninger, der nedbryder fællesskaber. Der tages jævnt hen beslutninger, som fører til splittelse frem for fællesskabsfølelse. Måske er det med vilje i kampen om at fremstå stærkest og mest attraktiv over for borgerne i kommunen, der jo i sidste ende skal vælge til og fra.

På Byrådsmødet d. 14.11. beslutter et liberalt flertal at nedlægge en trampesti ved Annisse, som er blevet brugt af de lokale borgere i Annisse, så længe alle kan huske tilbage. En beslutning, hvor man tager hensyn til individet frem for fællesskabet. Retten til at færdes ad stier over privatmands eje er en gammel ret, som gennem tiden har bundet borgere sammen i fredelig sameksistens. At nedlægge denne sti er en politisk fejltagelse.

Eksemplerne er mange i de to første år af denne byrådsperiode.  

Borgernes tillid til kommunen som offentlig virksomhed har lidt et knæk. En stigende kritik i medierne af kommunes service over for borgerne, som ofte støttes fra politisk side og besvares med mere individuel frihed og frisættelse som den endegyldige løsning. Med frihed følger også ansvar. Hvem tager det ansvar?

Jeg synes, at rigtig meget er godt i Gribskov Kommune. Vi har mange fællesskaber, stærke velfærdsinstitutioner i et progressivt skattesystem. Det er godt og det skal vi bevare. Men jeg ser desværre flere tegn på splittelse og opbrud, som er med til at skabe konflikter borgerne i mellem. Konflikter, der også er med til at så tvivl om kommunen som en offentlig virksomhed.

Der er behov for stabilitet og fælles rammer, som borgerne kan stole på og føle sig trygge ved: Skolen i lokalsamfundet, opbakning til foreningslivet, at kunst og kultur prioriteres højt fremfor at blive en politisk slagmark, at ældre borgere med behov for fællesskabets hjælp får pleje og omsorg, og at fokus er på mennesket og fællesskaber i stedet for alene på individet og individets egne interesser. Beslutningen med nedlæggelse af trampestien ved Annisse handler om individuelle interesser fremfor fællesskabets interesser. Beslutningen er en politisk fejltagelse.

Grundlæggende er der behov for en politisk drøftelse af, hvordan Byrådet støtter stærke fællesskaber i lokalsamfundene i vores smukke og dejlige kommune, Gribskov Kommune. Borgerne i Gribskov Kommune bør have en oplevelse af fællesskabsfølelse frem for en oplevelse af splittelse. Det er et politisk ansvar, som borgmesteren og viceborgmesteren bør tage ansvar for og handle på sammen med Byrådet.

Allan Nielsen

Formand for Socialdemokratiet i Gribskov Kommune.
https://www.netavisen.nu/debat-nedlaeggelse-af-trampesti-er-en-fejl/

Andre nyheder

Nedlæggelse af trampesti er en fejl!

Oprettet: 16. november 2023
Nedlæggelse af trampesti er en fejl! Jeg har en oplevelse af, at Byrådet i denne byrådsperiode o...

Sæt jordkørsel på pause

Oprettet: 27. oktober 2023
Socialdemokratiet i Gribskov vil ikke være med til at drikkevandet, kan blive forringet fordi vi ...

2. behandling af budgetter 2024-2027

Oprettet: 10. oktober 2023
2. behandling af budget 2024-27.  Socialdemokratiet vælger at stemme for budget 2024-27.&nb...

Frivillige hærdret for deres indsats

Oprettet: 4. oktober 2023
Frivilligpris 2023 Gennem mere end ti år har frivilligheden været i fokus ved det årlige Frivill...

Trafiksikkerhed for folkeskolernes elever i Gribskov Kommune

Oprettet: 4. oktober 2023
Til borgmester Bent Hansen (V), Morten Dalberg (S), Jens Rane Holck (SF) Henvendelse om trafiksi...

Budgetaftale for Region Hovedstaden - 2024

Oprettet: 19. september 2023
Så blev budgetaftalen i Region Hovedstaden færdigforhandlet. Kun Ø valgte at stå uden for aftal...

VI BETALER BANKERNES FEST

Oprettet: 19. september 2023
VI BETALER BANKERNES FEST Sidder i toget på vej hjem, mens jeg funderer over noget jeg har l...

Budget 2024-2027

Oprettet: 11. september 2023
1. behandling af budget 2024-27 i Gribskov. På byrådsmødet d. 5. september 2023. ...

Trafiksikkerhed ved Tisvilde skole

Oprettet: 6. september 2023
På byrådsmødet her til aften d 5. September fulgte Mette Tolstrup op på et tidligere stillet spør...

 Solcellepark ved Hågendrup

Oprettet: 6. september 2023
Punktet på Byrådets møde d. 5. september 2023 handlede alene om at godkende, at Lokalplan for Sol...