Skip to main content

Patientsikkerhed og tilfredshed

Patienter udlægges i Nordsjælland.

På Nordsjællands Hospital arbejder vi hele tiden med at finde nye og bedre tiltag, som kan øge patienttilfredsheden og øge patientsikkerheden. Et af tiltagene som har været udbygget på flere afdelinger på Nordsjællands Hospital er, at patienterne nu kan blive indlagt, men i eget hjem. Her tilses patienterne dagligt på stuegang digitalt og får målt værdier med hjemmeleveret måleudstyr. Det giver den enkelte en større frihed under indlæggelse samtidig med, at borgerne beskyttes mod hospitalspåførte infektioner. Dette tiltag er taget rigtigt godt imod af patienterne. Denne form for indlæggelse tror jeg vil blive voldsomt udbygget i de kommende år i takt med nye teknologiske landvindinger.

  • Læst: 234