2019 skal vi have politisk stabilitet

Gruppeformand og Viceborgmester Bo Jul Nielsen

2018 gik med politisk omonstituering efter nyt flertal i byrådet, genåbning af budgettet og en ”oprydning” i økonomien. Et lidt ”kedeligt” år for borgerne.
2019 skal gerne være anderledes rent politisk. Her skal skabes stabilitet, og det er det vi forsøger med et langsigtet bud på budget 2019 -2026.
Det er vigtigt, at vi sender et signal til både borgerne i kommunen om hvilken vej vi vil gå, men også skabe et stabilt arbejdsklima i forhold til vores ansatte, som skal levere velfærden til vore borgere.
For Socialdemokraterne var der 3 vigtige mål under budgetforhandlingerne for årene 2019-2021:

  1. at skabe langsigtede budgetter og mål for Gribskov kommune.
  2. at få tilført yderligere økonomi til kommunekassen
  3. at afsætte yderligere økonomi til velfærdsområderne b.la på demens og skoleområdet.

Alt i alt drejer det her sig om, at vi som kommune skal levere velfærdsydelser til vores børn, unge og ældre, frem for at vi skal igennem endeløse spareøvelser år efter år.

Og vi fik tilført yderligere penge til velfærdsopgaverne i form af den netop aftalte skattestigning.

Socialdemokraterne er glade for at alle partier kunne se vigtigheden af denne skattestigning ved budgetvedtagelsen, men det var vigtigt for os, at yderligere penge i kassen skulle tildeles velfærdsområderne – bl.a demensområdet, som har en stor udfordring i antallet af demente de kommende år.
Måske ikke det største beløb – men en god start i forhold til på lang sigt at forbedre demensområdet. I 2019 skal der påbegyndes en handlingsplan vedr. demensområdet.

Og det lykkedes, at få afsat midler til yderligere ordblinde- og læseindlæringsindsats i folkeskolen, så vores børn og unge kan få den bedste begyndelse i skolen,og dermed også muligheder for et styrket skoleforløb og  efterfølgende uddannelsesmuligheder. En indsats der påbegyndes i 2019.

I 2019 vil et af Socialdemokraternes mål være, at få udbygget antallet af almene-/lejeboliger i kommunen. Det er lykkedes os at få sat fingeraftryk på almene boliger på b.la Møllebakken i Helsinge og et kommende projekt med almene boliger i Gilleleje er på udviklingsstadiet.
Men der er stort behov for yderligere almene boliger til både unge som vores ældre.

I 2019 håber Socialdemokraterne også, at vi kan være med til at lande en politisk aftale i byrådene om et fælles kystbeskyttelsesprojekt for Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner.

Hvad sker der på ældre, social og sundhedsområdet

Formand for ældre, social og sundhedsudvalget i Gribskov

Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS) har siden begyndelsen af valgperioden haft travlt med at sætte en ny retning for arbejdet med vores borgere.

På Ældre- Sundhedsområdet:

  • har vi arbejdet med at få opsagt Attendo og hjemtaget Hjemmesygeplejen.
  • Opsagt Attendo i Hjemmeplejen
  • Opstartet 17.4 udvalg der har besluttet en godkendelsesmodel, det vil sige at kommunen bliver leverandør af Hjemmeplejen og hvor private firmaer kan blive godkendt på de samme vilkår som kommunen leverer hjemmepleje på.
  • Vi har igangsat arbejdet med 2 sygeplejeklinikker, som skal supplere mulighederne i forbindelse med sundhedsklinikken.

Af de mere bløde værdier har vi besluttet en ny værdighedspolitik, hvor også ældrepolitikken indgår i og erstatter den nuværende Ældrepolitik.

Der er godt gang i at bygge det nye plejecenter i Bavneager i Gilleleje med 72 nye plejeboliger. Vi glæder os meget til det bliver færdigt, da der i sidste byrådsperiode burde være etableret et nyt plejecenter, hvilket betyder at vi pt. mangler ca. 60 plejehjemsboliger.

Plejecentret bliver etableret af OK fonden og ATP. Udover plejecentret, har OK fonden opstartet arbejdet med afdække behov for et bofællesskab og beskyttede ældreboliger.

Desuden har vi i det nye budget afsat midler til at opstarte etablering af et Sundhedshus, hvor vi vil samle opgaver, så som hjemmesygeplejen, Akutfunktion, børnetandpleje og så videre. Desuden vil det betyde bedre muligheder for Gribskovborgere, når vi fremover skal arbejde og samarbejdede med sygehusene omkring borgere, der bliver udskrevet til stadig mere kompleks  pleje i kommunen.

Fremover skal vi derfor være skærpet opmærksomme på at skabe arbejdspladser, der fortsat tiltrækker medarbejdere til Gribskov.

Sidst men ikke mindst, blev der ved budgetvedtagelse, her i oktober 2018 afsat 5. mio. kr., hvilket betyder at vi bevarer Holbohave og har 900.000 kr. til en styrket demensindsats.

I denne kommende tid vil der både i Forebyggelsesudvalget og ÆSS blive en styrket indsats på vores sundhedsprofil, der klart viser, at vi i Gribskov har store udfordringer, hvilket har betydet at vi i Idræt og forebyggelsesudvalget har besluttet at sætte fokus på følgende 5 områder:

1.Mental sundhed 2. Tobak 3. Alkohol 4. Overvægt 5. Seksuel adfærd

Pia Foght

Unge

Mikkel Andersen, formand for udvalget beskæftigelse, Industri og uddannelse

Unge

Vi er begyndt på at udvikle en ny unge-strategi, og hvad vi ved på nuværende tidspunkt er, at et stigende antal unge har psykiske udfordringer og lidelser. Det er f.eks unge piger, der lider af spiseforstyrrelser og begår skade på sig selv, til psykisk udfordrede unge drenge, som ikke bliver opdaget og hjulpet i en tidlig alder.

Der har været afholdt en “Unge Camp”, som både unge og fagpersoner på området har deltaget i, hvor netop deres anbefalinger vil blive en del af strategien. Jeg synes, det er vigtigt, at vi generelt øger opmærksomhed på psykiske problemer især, når det kommer til unge, hvor der kan ses en stigning.
Et andet problem for de unge i Gribskov kommune er manglende boliger og i særdeles ungdomsboliger. Derfor mener jeg, at der er behov for, at vi begynder at indtænke de unge mere i kommunen. Et grundlæggende fundament i det er, at de unge kan betale for at bo i vores kommune.

Erhvervscentret
Som de fleste nok har læst, har et enigt byråd valgt at lukke erhvervscentret i Gribskov. Det lykkedes desværre ikke for erhvervscentret at blive det samlingssted for erhvervslivet i Gribskov kommune, som ellers var hensigten. Derfor har vi nu sadlet om og lavet et erhvervsråd med bl.a. 4 politikere fra byrådet så vi har fingrene på pulsen i forhold til, hvad der sker i erhvervslivet. Min bekymring for erhvervsrådet er, at det hurtigt kan blive politisk sagsbehandling, så derfor er et af mine mål, at få involveret erhvervscentret C4 i Hillerød. De har stor ekspertise og erfaring i at tiltrække og fastholde virksomheder i deres område. Lige nu er en af de vigtigste opgaver for byrådet, at vi starter og vedligeholder dialogen med vore virksomheder. Derfor har jeg lavet en plan for det næste år, hvor jeg vil tage ud og besøge forskellige virksomheder.