Nytårshilsen 2019 fra byrådsgruppen

Socialdemokraterne i Gribskov byråd håber, at alle er kommet godt over julen og får et godt nytår 2019. Det gælder både etablerede fastboende i kommunen, men det gælder også vores nye  tilflyttere, som er kommet hertil fra andre kommuner, og som på nuværende tidspunkt er ved at ”lære den nye kommune at kende”. Velkommen!

Socialdemokraterne vil gerne takke alle i Gribskov kommune for den store frivillige indsats, der i 2018 er blevet gjort på alle fronter og i alle byer, for at opretholde og udvikle idræts-, forenings- og kulturlivet i kommunen. Ligeledes vil Socialdemokraterne gerne takke de 2 frivillighedscentre, for den kæmpe indsats de har gjort for at hjælpe og støtte andre borgere. Det kan være undervisning, men måske også støtte og vejledning i nogle af livets svære situationer.

Politisk var 2018 lidt af et overgangsår, og 2019 skal helt blive et år med ro og stabilitet, hvor vi politisk kan udvikle vores kommune i fællesskab. Aftalen med hjemmesygeplejen blev opsagt i 2018 og drives nu kommunalt. Der blev, og bliver også i 2019, gjort tanker om den fremtidige hjemmepleje og eventuelle sundhedsklinikker i kommunen, men også det store behov for nye plejeboliger har været og vil stadig være på dagsordenen 2019.

Socialdemokraternes håb for 2019 er at vi kan få skabt en attraktiv kommune, som kan tiltrække endnu flere borgere – skabe den nødvendige vækst for flere arbejdspladser og samtidig få skabt de nødvendige elev- og lærepladser til vores unge. Socialdemokraterne vil i 2019 arbejde for, at vi får skabt rammerne for endnu flere almene boliger til vores borgere. Meget gerne med stor fokus på boliger til vores unge mennesker, da en uhyggelig stor del af dem i dag lever som hjemløse i kommunen.

Klima og naturen vil også i 2019 stå højt på Socialdemokraternes ønskeseddel. Der skal selvfølgelig arbejdes videre med Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” og med Søborg Sø på statsplan, men i andre områder af kommunen er der også behov for ”mere natur”. Vi må ikke lade Nationalparken og Søborg Sø blive en politisk sovepude for nye tanker/ideer for naturudviklingen.

På børneområdet er det stadig i 2019 Socialdemokraternes mål, at vi skal bevare skolerne i lokalsamfundene, og gerne give flere afdelinger mulighed for at blive selvstændige med et tæt samarbejde med institutionerne omkring skolerne. Med disse Socialdemokratiske ideer/mål for 2019, så mener vi, at vi kan sikre et godt udgangspunkt for fremtidens borgere i Gribskov kommune.

Socialdemokraterne største ønske er dog, at alle i Gribskov kommune får et rigtig godt nytår 2019 – og stor tak til alle for samarbejdet igennem 2018.

Bo Jul Nielsen,

Gruppeformand Socialdemokraterne i Gribskov Byråd.