Socialdemokrater i Gribskov vil en offensiv beskæftigelsespolitik.

Det er klart dokumenteret, at man som kommune kan spare rigtig mange penge ved at investere i beskæftigelsesområdet. De seneste eksempler i pressen har været Esbjerg og Hjørring kommuner der begge har investeret massivt i beskæftigelsesområdet med det formål at få deres langtidsledige, arbejdsmarkedsparate, kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, med rigtig gode resultater. Menneskeligt og økonomisk har investeringerne medvirket til at flytte borgere fra passiv forsørgelse til job eller uddannelse. 

Investeringerne har været brugt til at få flere vejledere så sagsbehandlingen er blevet mere effektiv og der har samtidig været en tættere dialog og opfølgning på de berørte borgere. Der er tale om en mere håndholdt indsats som har givet rigtig gode resultater.

I Gribskov kommune har der været indført besparelser på beskæftigelsesområdets aktiviteter på 18 %, hvilket utvivlsomt har betydet en begrænsning af indsatsen. Med den konsekvens at borgere blot er kommet længere fra uddannelse og arbejdsmarked. 

Der er ingen tvivl om at beskæftigelse er en af de bedste sociale indsatser som findes. Hvis man har et stærkt politisk ønske om at bryde den sociale arv, så er beskæftigelse og uddannelse den bedste medicin. For at få fuld valuta af en styrket beskæftigelsesindsats er det også nødvendigt at have et godt samarbejde med virksomhederne i lokalområdet. Der er også en hel del ikke arbejdsmarkedsparate ledige, de skal også understøttes af en forstærket indsats og her bør jobcentret i højere grad anvende og understøtte de socialøkonomiske virksomheder så de ikke arbejdsmarkedsparate kan forberedes til at blive parate.

I den offensive beskæftigelsespolitik skal man også have en forebyggende indsats. Dette sikres gennem at få de unge med, via en effektiv ungeindsats. Det bør være helt naturligt, at når de unge forlader skolen, så er der et tilbud der retter sig mod yderligere uddannelse eller job. Vi ved på nuværende tidspunkt at der kommer til at mangle arbejdskraft med en erhvervsuddannelse og der også kommer til at mangle arbejdskraft med en mellemlang uddannelse som eks. sygeplejersker m.m. Derfor må beskæftigelsessystemet i samarbejde med skolevejledersystemet sikre at ingen unge i Gribskov tabes og holdes udenfor job eller uddannelse. Der er unge der vælger gymnasievejen og det er et tilbud der er til rådighed i kommunen. Desværre er der ikke et tilbud til de unge som starter en erhvervsuddannelse her i kommunen, de må til Hillerød. En af målene må derfor være at vi får flere erhvervsuddannelser til Gribskov. Så er der unge der måske ikke lige er klar til at begynde en erhvervsuddannelse. Her har kommunen produktionsskole og den kommende FGU (forberedende grunduddannelse) som tilbud. Alt for mange unge er gennem årene blevet svigtet af systemerne. Det både dyrt for os som samfund og for det enkelte menneske, at vi på den måde tillader at der er unge som falder igennem systemet. Det bør ændres gennem en målrettet kampagne allerede i grundskolen, hvori der skal være større oplysning og information om de muligheder der er og så skal systemerne arbejde sammen for de unge. 

Det er en dagsorden Socialdemokraterne i Gribskov skal løfte i den kommende tid foreslår den Socialdemokratiske støttegruppe for Beskæftigelse, Industri og Uddannelse i Gribskov.

v/Kaj Thybo, Skovduevej 71, 3120 Dronningmølle