Værdibaseret sundhed

Politikere styrker fokus på det, som giver værdi i det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet

Regionsrådet i Region Hovedstaden forhandler i disse dage om hospitalernes økonomi for næste år. Tirsdag indgik et samlet regionsråd en delaftale om værdibaseret sundhed, som er en model, der skal øget fokus på den værdi, som det enkelte menneske får ud af sit møde med sundhedsvæsenet.

Politikerne vil give medarbejderne mulighed for at gøre mere af det, som giver mening både fagligt og i patienternes hverdag.
 
”Alle medarbejdere går på arbejde for at gøre en forskel for de mennesker, som har brug for hjælp. Igennem de sidste mange år har et politisk og ledelsesmæssigt fokus på mere aktivitet nogle gange været en forhindring for medarbejdernes ambition om at gøre en forskel – selvom det også har været med til at forkorte ventetiderne. Med aftalen om værdibaseret sundhed ændrer vi endegyldigt det fokus,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 
Med fokus på den værdi, som det enkelte menneske får ud af sit møde med sundhedsvæsenet, er fundamentet lagt for, at behandlingen i højere grad kan tilpasses det enkelte menneskers hverdag og behov.
 
”Det betyder for eksempel, at hospitalet nu kan tilbyde patienter, der har flere sygdomme, at få koordineret og samlet sine besøg på hospitalet, frem for at patienterne skal møde op på flere forskellige afdelinger på flere forskellige dage. Og det betyder også, at flere kan tilbydes behandling derhjemme og tage samtalen med lægen ved spisebordet fx på en Ipad. Det er med til at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)
 
Pejlemærker for værdibaseret sundhed
Med aftalen fastlægger politikerne nogle pejlemærker, som skal sætte retningen for hospitalernes arbejde med at skabe mere værdi:
Den patientoplevede kvalitet og effekt
Den faglige kvalitet
God ressourceudnyttelse.
Det er en retning, som hospitalerne skal arbejde efter – men det er ikke en facitliste, der fortæller præcist hvad, der giver mere værdi, fortæller formanden for Udvalget For Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R):
 
”Vi har tillid til, at vores dedikerede ledere og medarbejdere og ikke mindst patienterne selv bedst ved, hvad der giver værdi. Men vi skal politisk understøtte arbejdet, og det er ambitionen med denne aftale, som jeg glæder mig over, at vi har indgået med et samlet regionsråd, siger formand for Udvalget For Værdibaseret Styring Karin Friis Bach (R), som understreger, at patienterne har nogle rettigheder til hurtig udredning og behandling, som er givet på forhånd og som der stadig skal være stort fokus på.

 

 

Budget med store skrammer

                                                  Politisk aftale om Budget 2020-23.

Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.
Tro mig det har været en meget svær proces. Vi skulle spare ca. 47 mio. i 2020 stigende til 76 mio. i 2023.
Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner imellem,  er forpligtet til at overholde, ellers sættes vi under administration.

De hårdeste besparelser berører ældre- og børneområdet da det er her kommunen bruger hovedparten af servicerammen – men det er her det også gør rigtig ondt for os socialdemokrater.
Besparelser for ældre bliver bl.a.: Bad en gang om ugen, rengøring hver 3. uge, maden stiger til højeste takst.

Besparelser for alle borgere: Anderledes mulighed for pasning i eget hjem efter indlæggelser.
Besparelser for børn bliver bl.a.:  Vi skal mindske eksklusion i lokalsamfundene, altså færre ressourcer på specialtilbud og andre skole/dagtilbud.

Vi er tre socialdemokrater tilbage i byrådet og har gjort alt hvad vi kunne.
Hvad har vi så været med til at sikre som socialdemokrater:

Fastholde: Holbo Have, familieværkstederne, selvtræning.

Den nuværende skolestruktur fastholdes til at styrke  levedygtige  lokalsamfund.

Vi fastholder vores 2 seniorcentre og vores 2 frivillighedscentre.

Tinghuset i Helsinge bevares, som et erhvervs- og iværksætterhus, med fortsat plads til Frivillighedscentret.

Vi fastholder GIV og genbrugsteltene.

Vi  arbejder  for øget fokus og fremdrift i et udbygget digital infrastruktur, der skal sikre netdækning i de små lokalsamfund og øger mulighed for at arbejde med digitale løsninger i sundhed.

Vi har fortsat et kulturråd og idrætsråd.

I anlægsrammen er der afsat ca. 28 mio. til nye cykel- og gåstier.

 Afsat økonomi til et nyt Sundhedsfagligt fællesskab, hvor der sikres et fagligt fælles, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere, hvor sundhedspersonale samles og samarbejder omkring opgaveglidning fra sygehusene og tager sig af vores ældre i kommunen.

Vi socialdemokrater vil fortsat lægge os i selen at holde øje med den nødvendige kvalitet og omsorg for alle vores borgere, og ikke mindst de unge og ældre.

Pia Foght

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov