SUSANNE DUE CHRISTENSEN REGIONSRÅDKANDIDAT - Hvorfor stiller jeg op?

 Hvorfor stiller jeg op?

Som kandidat til Region Hovedstaden for Hillerødkredsen, som tæller Gribskov og Hillerød kommuner tager jeg naturligvis handsken op- for hvilken kandidat vil ikke gerne det- i særdeleshed i relation til regionrådsvalget.

Regionrådsvalget står altid, i mine øjne uberettiget, lidt i skyggen af kommunalvalget. Underligt nok. For alle undersøgelser viser, at vi som borgere faktisk i langt højere grad er i kontakt med de regionale tilbud end med de kommunale. For både de somatiske og psykiatriske hospitaler, mange botilbud, herberger og specialinstitutioner drives af regionen.

Det er også regionen som har ansvaret for de praktiserende læger, speciallægerne, aftaler med psykologerne, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi samarbejder med kommunerne om mere sammenhængende patientforløb gennem netværk under hospitalerne og står for 19 nye hospitalsbyggerier, herunder Nyt Nordsjællands hospital.

Men der er mere. Vi er også ansvarlige for dele af den kollektive trafik fx lokalbanerne og alle R-E og S busser. Vi står for fordeling af uddannelsespladser, er ansvarlig for Råstofplaner og jordoprensning, miljø og klimaindsatser og så skal vi sikre rent grundvand til alle i regionen.

Sidst, men ikke mindst så er vi ansvarlige for at understøtte forskningsindsatsen i Danmark. Så regionen griber dybt ind i vores hverdagsliv hver evig eneste dag, ikke mindst i denne Covid-19 tid. Derfor skal vi i Hillerødkredsen også være med helt i front, når beslutningerne tages i Region Hovedstaden.

Nå, men jeg må hellere lige præsentere mig selv. Jeg hedder Susanne Due Kristensen, er 59 år og specialuddannet sygeplejerske med 35 års erfaring inden for Somatikken, Psykiatrien, hjemmeplejen og de Sociale tilbud, hvor jeg har arbejdet som sygeplejerske, underviser og leder på forskellige niveauer. Jeg er gift og har 2 voksne børn- og så elsker jeg at uddanne mig og søge nye udfordringer

Politisk brænder jeg for at fremme større lighed på alle områder, hvor ulighed påvirker menneskers liv negativt. For mig må lige og fri adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen ikke kun være fine ord. Velfærden SKAL favne alle, ikke mindst de allermest sårbare mennesker i vores samfund. Uligheden er stor i Psykiatrien og derfor har dette område også en særlig plads i mit hjerte.

Som person er jeg vedholdende og sætter en stor ære i at passe mine politiske hverv ordentligt. Derfor når jeg også oftest de mål jeg sætter mig. Jeg har siden 2005 været medlem af Hillerød byråd og siden 2013 medlem af Regionsrådet. Netop min mangeårige tværpolitiske erfaring er en enorm fordel, og en politisk døråbner, når det gælder om at fremme min anden politiske mærkesag, nemlig at skabe større sammenhæng mellem regionale og kommunale tilbud til gavn for borgerne. Når jeg har en dag fri nyder jeg den med familie og venner, på at fiske, kokkerere eller give den gas som ”Handywoman”

Min motivation for at stille op til Regionsrådet i 2021 er fortsat, at sikre os i Nord en stærk stemme i regionsrådet. For selvfølgelig skal vi fortsat have indflydelse på udviklingen i Region Hovedstaden, især når beslutningerne har konsekvenser for vores lokalområde. Det har jeg kæmpet hårdt for de sidste 8 år både når det gælder sundhedsområdet og den regionale udvikling. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Som formand for Social- og psykiatriudvalget er jeg tillige optaget af at styrke sundheds og psykiatriindsatsen for de allermest sårbare borgere, så de med den rette hjælp, aktivt kommer med i vores fællesskab. For vi skal blive bedre til at forbygge, hele og sikre værdige levevilkår for alle borgere uanset om de er ramt af psykisk eller fysisk sygdom. Øget borgerinddragelse og et tættere samarbejde mellem kommunerne og regionen er et andet vigtigt fokusområde for mig. For menneskers liv leves på tværs af sektorer og derfor skal vi også sikre, at borgerne ikke lander mellem 2 stole i relation til de behov de har. Vi skal sikre gode sammenhængende patientforløb for borgerne før, under og efter udskrivelse. Den sammenhæng skal også understøttes når det gælder unges uddannelse, miljøindsatser, udbygning af den kollektive trafik, cyklisme m.m.

I den indeværende regionsrådsperiode har især arbejdet for at profilere Psykiatrien og fremme nye og bedre tiltag for borgerne generelt, men også på at fremme beslutninger til gavn for vores lokalområde. Fx bidrog jeg kraftigt til, at truslen om råstofindvinding i området tæt på Tegners museum i 2018 blev fjernet. Jeg argumenterede også for, at vi fik et HF spor i Helsinge i 2019. Særligt udfordrende var det at eliminere de planlagte besparelser i 2020 på 19,3 mio. kr. på lokalbanerne og busserne i Nord. Den forhandling trak ”tænder”, men det lykkedes at skabe et flertal i trafikudvalget for, at reducere besparelsen i Nord, så vi endte med en besparelse på ”kun” 1,6 mio. kr.

De resterende besparelser blev udbredt til andre dele af regionen. Oveni har jeg bidraget til, at forhandle en renoveringsaftale af lokalbanerne igennem til ca. 500 mio.kr. over de næste år. Jeg har i flere år kæmpet for, at Nyt Nordsjællands Hospital skal have et produktionskøkken.

Det får vi nu, hvis ikke indeholdt i kvalitetsfondsprojektet, så får vi det for regionale penge, når hospitalet er færdigbygget. I samarbejde med socialdemokraterne i Gribskov lykkedes det så her for 1 mdr. siden i 2021, at sikre bedre testmuligheder i Nord med bl.a. med et nyt testcenter i Gilleleje. Så repræsentation i Regionen Hovedstaden betyder noget

Hvis jeg bliver genvalgt til Regionsrådet vil fortsat arbejde for, at sikre en gunstig udvikling i Nordsjælland og ikke mindst arbejde hårdt for, at vi får et flot nyt og fuldt funktionsdygtigt Nyt Nordsjællands hospital, hvor infrastrukturen følger med. Men min opmærksomhed vil også fremadrettet være på, at sikre det rette bindeled til de nye regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.

For vi skal finde en model, så den geografiske placering ikke får negativ betydning for samarbejdet med kommunerne i hverdagen, når vi som borgere modtager et regionalt sundhedstilbud. Jeg vil forsat brænde for at eliminere ulighed i sundhed og sikre mere sammenhængende sundhedstilbud til samfundets mest sårbare borger, herunder børn og unge. Ligesom gode uddannelsestilbud til unge har min fulde opmærksomhed.

Men særligt højt på listen står en fortsat sikring af bedre mobilitet og en vedvarende god kollektiv trafik i Nord, for det er altså ikke alle som har bil. Vi arbejder med mange gode og nye tiltag rundt om i regionen. Dem skal vi sikrer bredes ud til hele regionen. Sidst, men ikke mindst vil jeg have et vedholdende fokus på miljø og klimaindsatsen. Vi har en enestående natur i Nord. Den skal vi værne om og meget gerne understøtte den, så vi øger biodiversiteten i vores område. Mere cyklisme kan fremme turisme og skåne miljøet for røg, støj og møg, Derfor vil jeg også arbejde sammen med de lokale socialdemokrater for, at vi får løftet den dagsorden i Gribskov og Hillerød.

Jeg har allerede nu et rigtigt fint samarbejde med byrådsmedlemmer og partiforeningerne i Hillerød og Gribskov. Vi hjælper og støtter hinanden politisk og arbejder sammen om at sætte de emner på dagsordenen, der betyder noget for menneske, ikke mindst dem der går på tværs af region og kommune. Som jeres repræsentant i Regionsrådet har I altid mulighed for, at kontakte mig med stort og småt, ligesom jeg altid er åben for nye ideer, eller klar med en hjælpende hånd i relation til Region Hovedstaden. Noget jeg oplever, at rigtigt mange benytter sig af – tak for det.

Så jeg håber du med ovenstående in mente fortsat har lyst til at bakke op om mit kandidatur d.16 november 2021, hvor vi skal stemme til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen. Du kan allerede nu, selv om vi er tidligt i valgkampen, hjælpe mig med at blive mere kendt i kommunen, så vi forhåbentligt kan sikre os lokal repræsentation Regionsrådet igen i 2021-2025. Du kan anbefale mig i dit netværk, anmode mig om mit venskab og dele mine opslag på Facebook, Twitter eller Instagram. Du kan også selv forfatte den gode historie om regionen, og hvad det betyder, at jeg repræsenterer os i Regionsrådet.

Senere i valgkampen stiller jeg også gerne op til offentlige møder og private arrangementer. Har du en kontakt, en ide eller vil du selv stå for et arrangement, så ringer du bare, så vi kan aftale tid og sted sammen. Når vi kommer til valgdagen er det afgørende at alle ved, at jeg repræsenterer Gribskov og Hillerød kommuner og at lokal repræsentation forudsætter, at der stemmes personligt på Susanne Due Kristensen, nr. 6 på den Socialdemokratiske Regionrådsliste.

Tak for, at du tog dig tid til at læse mit indlæg. Jeg glæder mig til at repræsentere dig.

 

Udgivet den  af 

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Gudmund Nielsen
Plantage Ale 26
Ramløse
3200 Helsinge
Mail: gribskovsoc(snabel-a)gmail.com

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP