Skip to main content

En urimelig beslutning

Skrevet af Allan Nielsen

En urimelig beslutning!

Med genåbningen af budgettet er der risiko for, at en række vigtige projekter i Gribskov Kommune ikke bliver til noget. 

Trafiksanering af Gilleleje Hovedgade har været undervejs længe. Faktisk blev det startet tilbage i sidste byrådsperiode, og i maj 2023 blev det besluttet af et enigt udvalg (Klima, Teknik og Miljø), at der skulle trækkes af på projektet med en plan for arbejdet og økonomi til projektet. En beslutning, der blev i tale sat med superlativer af flere byrådspolitikere, hvilket jeg var meget enig i. Supergodt at det politiske udvalg tog en beslutning for at øge trafiksikkerheden i Gilleleje. Et projekt, hvor der mig bekendt også har været borgerinddragelse. 

Det er nu sat i stå på grund af genåbningen af budgettet.

De trafikale forhold omkring Gilleleje Hovedgade har længe været kritisable. Der er behov for lavere hastighed, reduktion af gennemkørende trafik – særligt tung gennemkørende trafik, bedre og sikrere krydsningsmuligheder for gående og cyklende. Generelt er der behov for en tydelig regulering af trafikken for større tryghed for gående og cyklister.

Det virker noget uigennemtænkt, ja nærmest useriøst, at man sætter dette projekt i stå. Planerne er færdige og økonomien til projektet er fundet og besluttet. Dette skal også ses i lyset af, at andre projekter i kommunen ikke er sat i stå trods genåbningen af budgettet.

Som borger i Gilleleje har man ventet længe, og det er helt urimeligt og bekymrende, at dette projekt med en trafiksanering af Gilleleje Hovedgade nu er sat i bero. Planerne er der, og pengene til projektet er der. Sæt i gang!

Andre nyheder

Gilleleje, Livet ved havet, nyt museum

Oprettet: 5. juni 2024
Nyt museum i Gilleleje: Livet ved havet Det er imponerende at se, at Museumsforeningen, Styregru...

 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling?

Oprettet: 22. maj 2024
 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling? Er Gribskov ved at...

Helhedsplejen Vest

Oprettet: 15. maj 2024
Socialdemokratiet i Gribskov bakker 100% op om alle vores ansatte, uanset på hvilket niveau de er...

Demonstation i Esbønderup

Oprettet: 1. maj 2024

1. Maj- Tre partier en fest

Oprettet: 28. april 2024
Fejr 1. maj med os! Tre partier og én fest! Onsdag d. 1. maj 2024 er partierne SF i Gribskov, Enh...

Morten Dahlberg Borgmesterkandidat

Oprettet: 24. april 2024
Pressemeddelelse Socialdemokratiet i Gribskov har valgt borgmesterkandidat til KV-25. Det skete...

Bibliotek skal flyttes til helsinge bymidte

Oprettet: 23. april 2024
Et folkebibliotek bør i fremtiden ligge centralt i Helsinge bymidte - ja endda midt i gågaden Ve...

Vi vil udvikle Vejby

Oprettet: 22. marts 2024
Udvikling i Vejby: Socialdemokratiet i Gribskov står fast! Det er på tide at sætte Vejby på land...

Ældrebofællesskaber kan være fremtiden

Oprettet: 21. februar 2024
Raske ældre skal kunne tilbydes bofællesskab, når alderen trykker Tak til Birgit for dit indlæg ...

Musik i Lejet unik kulturinstitution i Gribskov Kommune

Oprettet: 21. februar 2024
Bevar Musik i Lejet: Et unikt fyrtårn på Tisvildeleje   Tisvildeleje Strand er mere end bare en ...