Skip to main content

Pibe Mølle

Skrevet af Af Pia Foght og Morten Dahlberg

Historisk Stubmølle i Fare: Socialdemokratiet Presser på for Hurtig Handling

Pibe Mølle, en historisk stubmølle fra 1779, beliggende i Høbjerg i Helsinge, står over for store vedligeholdelsesproblemer. Efter at møllen blev overdraget fra Nationalmuseet til Helsinge Kommune i 1989, dannede lokale borgere Pibe Møllelaug for at sikre dens bevarelse. Siden den første tur den 23. juni 1991 har møllen været i drift syv gange hver sommer.

Møllelauget, bestående af seks dedikerede møllersvende, inviterer hvert år offentligheden til at opleve møllen i aktion ved årets første mølledag. Besøgende kan gratis nyde synet af den arbejdende mølle og den smukke udsigt fra møllebakken. Kommunen har tidligere budgetteret og søgt midler til renovering af både Pibe Mølle og Ramløse Mølle. Men en ny rapport fra møllebygger Morten Petersen afslører, at møllens anden vinge nu også er i så dårlig stand, at den kræver udskiftning.

Rapporten konkluderer, at Pibe Mølle i år kun må køre med sejl på én vinge, og fra næste år helt må stoppe driften på grund af vedligeholdelsesproblemer.

For at forhindre, at denne vigtige kulturarv går tabt, har Socialdemokratiet fremsat et initiativforslag i ØU d. 27/5, hvor vi opfordrer til, at der allerede nu indgås en politisk aftale i ØU om at prioritere det nødvendige beløb til en ny vinge i de kommende budgetforhandlinger.

Vi vil understrege behovet for hurtig handling. "Vi risikerer at miste en historisk vigtig mølle, hvis vi ikke handler nu," og vi opfordrer til, at der hurtigt findes en løsning på problematikken, så Pibe Mølle kan fortsætte sin drift og bevare sin betydning for lokalsamfundet.

Pia Foght og Morten Dahlberg, Socialdemokratiet

Andre nyheder

Gilleleje, Livet ved havet, nyt museum

Oprettet: 5. juni 2024
Nyt museum i Gilleleje: Livet ved havet Det er imponerende at se, at Museumsforeningen, Styregru...

 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling?

Oprettet: 22. maj 2024
 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling? Er Gribskov ved at...

Helhedsplejen Vest

Oprettet: 15. maj 2024
Socialdemokratiet i Gribskov bakker 100% op om alle vores ansatte, uanset på hvilket niveau de er...

Demonstation i Esbønderup

Oprettet: 1. maj 2024

1. Maj- Tre partier en fest

Oprettet: 28. april 2024
Fejr 1. maj med os! Tre partier og én fest! Onsdag d. 1. maj 2024 er partierne SF i Gribskov, Enh...

Morten Dahlberg Borgmesterkandidat

Oprettet: 24. april 2024
Pressemeddelelse Socialdemokratiet i Gribskov har valgt borgmesterkandidat til KV-25. Det skete...

Bibliotek skal flyttes til helsinge bymidte

Oprettet: 23. april 2024
Et folkebibliotek bør i fremtiden ligge centralt i Helsinge bymidte - ja endda midt i gågaden Ve...

Vi vil udvikle Vejby

Oprettet: 22. marts 2024
Udvikling i Vejby: Socialdemokratiet i Gribskov står fast! Det er på tide at sætte Vejby på land...

Ældrebofællesskaber kan være fremtiden

Oprettet: 21. februar 2024
Raske ældre skal kunne tilbydes bofællesskab, når alderen trykker Tak til Birgit for dit indlæg ...

Musik i Lejet unik kulturinstitution i Gribskov Kommune

Oprettet: 21. februar 2024
Bevar Musik i Lejet: Et unikt fyrtårn på Tisvildeleje   Tisvildeleje Strand er mere end bare en ...