Skip to main content

Ældrebofællesskaber kan være fremtiden

Skrevet af Pia Foght

Raske ældre skal kunne tilbydes bofællesskab, når alderen trykker

Tak til Birgit for dit indlæg i Ugeposten.

Når jeg læser Birgits indlæg i Ugeposten, bliver jeg både politisk og personligt berørt, og det giver mig samtidig anledning til mange overvejelser. Vi må og skal finde nye løsninger, så man i en høj alder, har mulighed for at bo i fællesskaber, der giver tryghed i hverdagen og i livet.

I en tid hvor man på sygehusene kan blive ”repareret” for mange sygdomme, og hvor borgere udskrives næsten samme dag efter operationen, kræves der et sundhedsfagligt udvidet kommunalt beredskab. Det drøfter vi allerede rigtig meget politisk i form af bl.a. rehabilitering, sygepleje, sygeplejeklinikker og genoptræning for alle aldersgrupper.

I forhold til ældrebefolkningen, der er i vækst, er der her ligeledes brug for ovennævnte ydelser og snart igen et nyt plejecenter. Plejecentrene i dag benyttes alene af ældre med størst behov, som det også fremgår af artiklen i Ugeposten. Det vil sige, at ældre borgere der kommer i betragtning i dag, er syge i eget hjem eller er på sygehus og venter på en plejeplads, eller borgere som lider af demens i en grad, hvor de ikke kan bo hjemme.

Så er der de raske ”gamle” tilbage, som i dag ikke kan få en plejehjemsplads eller få den omsorg de føler, de har brug for. Når man som Birgit er blevet 93 år og får at vide, at der er ikke mulighed for en plejehjemsplads – har vi så tilstrækkelige alternative muligheder eller tilbud?

Jeg mener, at vi politisk skal i gang med en debat om nye løsninger og organisering for denne ældregruppe i Gribskov.

Vi er alle vist enige i, at den forebyggende indsats virker, men vi må samtidig se på værdighed, tryghed og trivsel overfor vores ”gamle” borgere og deres pårørende.

Mit indslag i debatten er, at vi er nødt til at tænke og planlægge anderledes i nye boformer: F.eks. i  ”Ældre Kollekoller”, hvor der bygges nye ældre bofællesskaber ud fra almenbolig lovgivningen.

Det vil betyde, at der kan bygges ældrefællesskaber, der kan være med til at skabe tryghed for borgerne, og hvor der skabes indflydelse på indretning. Der skal samtidig være en økonomi, hvor de fleste ældre kan være med, og hvor vi i Gribskov skaber boliger for en borger som Birgit og mange andre ældre.

Det vil være med til at tilgodese den ”raske” ældregruppes behov i en fremtid, hvor mange ældre bliver 100 år eller derover.

Pia Foght

Socialdemokratiet Gribskov

 

https://ugeaviser.e-pages.pub/titles/bgm_up/5813/publications/1098/pages/12

Andre nyheder

Gilleleje, Livet ved havet, nyt museum

Oprettet: 5. juni 2024
Nyt museum i Gilleleje: Livet ved havet Det er imponerende at se, at Museumsforeningen, Styregru...

 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling?

Oprettet: 22. maj 2024
 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling? Er Gribskov ved at...

Helhedsplejen Vest

Oprettet: 15. maj 2024
Socialdemokratiet i Gribskov bakker 100% op om alle vores ansatte, uanset på hvilket niveau de er...

Demonstation i Esbønderup

Oprettet: 1. maj 2024

1. Maj- Tre partier en fest

Oprettet: 28. april 2024
Fejr 1. maj med os! Tre partier og én fest! Onsdag d. 1. maj 2024 er partierne SF i Gribskov, Enh...

Morten Dahlberg Borgmesterkandidat

Oprettet: 24. april 2024
Pressemeddelelse Socialdemokratiet i Gribskov har valgt borgmesterkandidat til KV-25. Det skete...

Bibliotek skal flyttes til helsinge bymidte

Oprettet: 23. april 2024
Et folkebibliotek bør i fremtiden ligge centralt i Helsinge bymidte - ja endda midt i gågaden Ve...

Vi vil udvikle Vejby

Oprettet: 22. marts 2024
Udvikling i Vejby: Socialdemokratiet i Gribskov står fast! Det er på tide at sætte Vejby på land...

Ældrebofællesskaber kan være fremtiden

Oprettet: 21. februar 2024
Raske ældre skal kunne tilbydes bofællesskab, når alderen trykker Tak til Birgit for dit indlæg ...

Musik i Lejet unik kulturinstitution i Gribskov Kommune

Oprettet: 21. februar 2024
Bevar Musik i Lejet: Et unikt fyrtårn på Tisvildeleje   Tisvildeleje Strand er mere end bare en ...