Socialdemokraterne Gribskov

Socialdemokraterne Gribskov

Dette er Socialdemokraterne i Gribskov´s blog.
Her vil der løbende komme nyheder om politik og organisation

Blog oversigt

Status for den kommunale hjemmepleje

Det går nu meget stærkt nu med etableringen af den kommunale hjemmepleje. Det er et stort projekt, vi er i gang med. Der arbejdes målrettet på at sikre vores  politisk besluttede værdier, som hjemmeplejen skal bygge på. Værdierne er ”Fleksibel, Værdig, Enkel og Let”. Der arbejdes p.t. på at få rekrutteret medarbejdere . Vi håber alle, vi får det nødvendige

Læs hele indlægget »

Nick Hækkerup gør status for de første 100 dage

Mine første 100 dage som justitsminister Da jeg startede som justitsminister, vidste jeg, at jeg ville få nok at lave – og efter de første 100 dage kan jeg konstatere, at jeg ikke tog fejl.  For det første har jeg overtaget en række store “møgsager”: Teledataskandalen som handler om fejl i data fra mobiltelefoner, som politiet har brugt til bevisførelse. Sagen om tolke

Læs hele indlægget »

Styrket indsats for unge over 30 år.

Beskæftigelse og unge Af Mikkel Andersen formand for Beskæftiglses og ungeudvalget. Sidste år var beskæftigelseområdet igennem hårde besparelser, som konsekvens af det, har der været en nedgang på aktiviteterne på ca.18 %. Det har bl.a. betydet, at der skulle tages hårde beslutninger igennem hele året for, at vi kunne nå de økonomiske mål og samtidig sikre, at vi fortsat kunne

Læs hele indlægget »

Sikring af skolerne i lokalsamfundet

 Sikring af folkeskolen i lokalsamfundet Med budgetforliget fik vi sikret, at de mindre lokalsamfund Blistrup, Ramløse, Tisvilde og Esrum fortsat beholder deres skoler. Det er vigtigt, at vi som kommune bevarer vores skoler. Det er vigtigt i forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen. Skolerne i lokalsamfundene er ligeledes en væsentlig forudsætning for Byrådets fælles vækststrategi. Vi skal have

Læs hele indlægget »

Værdibaseret sundhed

Politikere styrker fokus på det, som giver værdi i det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet Regionsrådet i Region Hovedstaden forhandler i disse dage om hospitalernes økonomi for næste år. Tirsdag indgik et samlet regionsråd en delaftale om værdibaseret sundhed, som er en model, der skal øget fokus på den værdi, som det enkelte menneske får ud af sit møde med

Læs hele indlægget »

Budget med store skrammer

                                                  Politisk aftale om Budget 2020-23. Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.Tro mig det har været en meget svær proces. Vi skulle spare ca. 47 mio. i 2020 stigende til 76 mio. i 2023.Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner imellem,  er forpligtet til

Læs hele indlægget »

Orientering om planloven m.m.

Kommuneplanen Kommuneplanen skal revideres i den sidste halvdel af byrådsperioden. Der har derfor pågået et arbejde med udarbejdelse af en planstrategi i løbet af det sidste år. Under hele dette forløb har Socialdemokratiet arbejdet for, at FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling indarbejdes i planstrategien og således bliver en beskrevet del af den kommende kommuneplan. På mødet i UBL foreslog

Læs hele indlægget »

Formandens oplevelse af kongressen

Nok er jeg jomfru i forhold til vores Socialdemokratiske årlige kongres, men jeg var ikke blandt dem, der nåede ned til jomfru ane gade og festede. Derimod gik tiden med at lytte til hvad der egentlig var Mettes kongres og fest. Med omkring 850 jublende deltagere, der klappede deres hænder til blods (næsten) må Mette stadig have ringen i ørene.

Læs hele indlægget »

Nu skal vi i arbejdstøjet

Ulla Dræbye formand for Gribskov Vest Først og fremmest håber jeg, at I fortsat nyder sommeren. Det har jo været skønt at holde ferie ovenpå den lange valgkamp. Vi kan så afgjort være stolt af vores indsats her i Gribskov, og når valget så ender ud med Mette Frederiksen som ny statsminister, så kan det ikke være bedre. Også en

Læs hele indlægget »

Stram økonomi svækker udviklingen

Af Carsten Eriksson formand for Gribskov ØstSom bekendt indgik vi jo sidste år i.f.m. konstitueringen, at kommunens økonomi den gang skulle strække sig over 2 år for derigennem at kunne tilrettelægge et bedre budget og regnskab. Regnskabet i år vil komme til at vise et underskud. Det vil desværre svække vores muligheder for at ”få drev” i vores kommune. Det

Læs hele indlægget »

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk