Socialdemokraterne Gribskov

Socialdemokraterne Gribskov

Dette er Socialdemokraterne i Gribskov´s blog.
Her vil der løbende komme nyheder om politik og organisation

Nyheder, debat og blogindlæg

Velkommen til det nye team 2021

Velkommen til det nye team 2021. Den Socialdemokratiske liste af kandidater til byrådsvalget er ved at tage form. Der er på nuværende tidspunkt 10 kandidater og kandidatudvalget har besluttet at sidste frist for opstilling er 16 november 2020, så flere kan nå at komme til. Men alligevel vil jeg gerne her byde de opstillede velkommen på det Socialdemokratiske team 2021.

Læs hele indlægget »

Gruppeformandens indlæg ved budgetvedtagelsen 2021

Økonomisk stabilitet for at styrke grundlaget for den nære velfærd. Byrådet indgik en 2-årig budgetaftale i 2019 for årene 2020-21. Den står vi socialdemokrater ved og denne aftale betyder, at der ikke i år laves ændringer i den 2. årige budgetaftale. For Socialdemokraterne er den nære velfærd udgangspunktet for at indgå denne 2.årige aftale. I nuværende byrådsperiode har der været

Læs hele indlægget »

Budgetaftale 2021-2024

Byrådet indgik en 2-årig budgetaftale i 2019 for årene 2020-21. Den står vi socialdemokrater ved og det betyder, at der ikke skal laves en budgetaftale i år. Budgettet for næste år skal alene justeres og der skal tages højde for de faktiske indtægter og udgifter. Socialdemokraterne arbejder for at styrke den nære velfærd, derfor har været vigtigt for os, at

Læs hele indlægget »

Nyt fra Borgmesterkandidat Mikkel Andersen

Den nære velfærd skal styrkes mener Mikkel Andersen I Socialdemokratiet er vi godt i gang med debatten frem mod kommunevalget i 2021. Vi vil udarbejde en plan, der indeholder de Socialdemokratiske mål frem mod 2030.Allerede her ved den igangværende justering af budget 2020-2021 arbejder vi på for at lægge de første sten frem mod vores mål på den nære velfærd

Læs hele indlægget »

Invitation til arbejde med valgprogram

DU BLIVER INVITERET TIL AT DELTAGE I ARBEJDET MED AT SKABE VORES LOKALE VALGPROGRAM Om et par dage vil du modtage en medlemsundersøgelse, hvor du får mulighed for at deltage i en eller flere grupper, der behandler de forskellige politiske områder. Fællesledelsen er enige om, at vi skal have en længere horisont på de politiske mål. Vi har nedsat 9

Læs hele indlægget »

FORMANDENS KLUMME

Velkommen tilbage fra sommerferien. Selv om Corona stadig påvirker vores hverdag har vi tænkt os at sætte fuld damp på valg-kedlerne og både arbejde med politik på kort og langt sigt. Med valget af vores spidskandidat (Mikkel Andersen) kan vi nu starte de aktiviteter, der kan give os et godt valg. Vi er startet på budget 2021. Reelt er det

Læs hele indlægget »

Budget 2021-24 – status på budgetproces

I skrivende stund her den 6/9-20, nærmer tiden sig, hvor vi skal påbegynde budgetforhandlingerne. Vi har haft møde med støttegrupperne i Fællesledelsen, hvor grupperne fremlagde deres ønsker og forslag til budgettet. Budgettet er 2. årigt budget, vi har indgået i byrådet. Dette betyder at der alene er lagt op til reguleringer og justeringer af budgettet.Dog skal vi som socialdemokrater vurdere,

Læs hele indlægget »

Borgmesterkandidaten har ordet

Jeg vil gerne starte med at gentage min tak for opbakningen og tilliden ved valget til borgmesterkandidat i Socialdemokratiet.Jeg har blandt andet brugt sommeren på at tilknytte nogle nye kompetencer til partiet frem mod valget mod 2021 sideløbende med den proces der foregår i fællesledelsen. Partiet kan se frem til at få hjælp fra en med journalistisk erfaring fra vores

Læs hele indlægget »

Hvor blev den trafikale sommergruppe af ?

Pernille Søndergård lovede at der ville komme en sommergrupper bestående af beredskab , politi og kommune for at sikre trafiksikkerheden og Corona. Men hvor blev, synligheden af gruppen af? Der har været en del trafik kaos i Tisvilde denne sæson, cykellister- og gående også børn har været ved at blive kørt ned på fortovene af bilister som ikke har tålmodighed til

Læs hele indlægget »

Tak for tilliden

Stor tak til alle der lagde deres kræfter i dette valg, der bliver brug for rigtig mange aktivister frem mod valget i 2021. Der skal også lyde en tak til Morten for kampen.Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til tilliden og ser utrolig meget frem til, at vi sammen skal sikre Socialdemokratiet i Gribskov et

Læs hele indlægget »

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk