Socialdemokraterne Gribskov

Socialdemokraterne Gribskov

Dette er Socialdemokraterne i Gribskov´s blog.
Her vil der løbende komme nyheder om politik og organisation

Blog oversigt

Ældrerådets arbejde i Gribskov Kommune

Medlem af ældrerådet Kirsten Ambus, redegør for indsatsen i 2019 samt for de udfordringer der er for ældrerådet i den kommende periode. Ældrerådet er bekymret for udviklingen og om kommunen kan leve op til de vedtagne kvaliteter. Ældrerådets arbejde i 2019 Igen i 2019, kom Ældrerådets (ÆR) samarbejde med Udvalget for Ældre Social og Sundhed (ÆSS) noget forsinket i gang

Læs hele indlægget »

Nyt om kapacitetsanalysen på Nyt Hospital Nordsjælland.

Susanne Due Kristensen, medlem af regionsrådet har nedfældet følgende om en kapacitetsanalyse Den nye kapacitetsanalyse af Nyt Hospital Nordsjælland har de sidste uger trukket mange overskrifter. Analysen viser, at antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme vil stige voldsomt i Nordsjælland de kommende år. Det vil presse kapaciteten inden for sundhedsområdet og i særdeleshed kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland. Det

Læs hele indlægget »

Krudt og kugler

Først og fremmest godt nytår til alle socialdemokrater. Det fremtidige socialdemokrati i Gribskov er under udvikling; en tiltrængt udvikling som har ventet på sig i nogle år. Jeg er i gang med at skrive rammerne for det vi gør på en anden måde end vi er vant til. Jeg skriver om hvad vi kan og hvad vi skal i fremtiden

Læs hele indlægget »

Nytårshilsen fra Pia

Som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe vil jeg benytte det snarlige årsskifte, til  at ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Det har været et politisk turbulent år med mange forandringer for os socialdemokrater. Samtidig har det også været et år med mange udfordringer for hele det samlede byråd specielt på den økonomiske front, særligt i

Læs hele indlægget »

Merforbrug på skoleområdet

Merforbruget på skoleområdet Efter vedtagelsen af budget 2020 – 2023 er Udvalget Børne, Idræt og Familieudvalget blevet orienteret om, at der er et merforbrug på det specialiserede børneområde på 15 millioner.Hvad er gået galt? Og hvad er de faktuelle forhold? Redaktionsudvalget har bedt mig om at give mit syn på sagen. Fra og med skoleåret 2018/19 har man på det

Læs hele indlægget »

Mere samarbejde i 2020

Stærke resultater på beskæftigelsesområdet, de unge og handicappede. Når jeg ser tilbage på 2019 er jeg særligt stolt af at vi har opnået nogle væsentlige mål på beskæftigelse og ungeområdet i 2019. Vi har skabt en ungeenhed, hvor der er samlet medarbejdere fra børne-, social- og beskæftigelsesområdet til en enhed, hvilket gør at de unge kun skal have en indgang

Læs hele indlægget »

Stolt over at være Socialdemokrat

Nytårshilsen fra Ulla Dræbye – Gribskov Vest Så står vi lige foran døren til 2020. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og er klar til at springe ind i det nye år. Alene det at sige årstallet 2020 er noget særligt. Min egen personlige følelse er stolthed. Stolthed over at være socialdemokrat. Stolt over vores statsminister

Læs hele indlægget »

Nytårstanker 2020 fra Carsten

Nytårssentenser fra Østformanden Allerførst et godt nytår til alle østmedlemmer.Jeg er af formanden for Fællesledelsen/Socialdemokratiet i Gribskov blevet opfordret til at fremkomme med nogle vigtige temaer, jeg som formand for Østbestyrelsen synes, vil blive vigtige for vort politiske arbejde i 2020. I første række mener jeg, at vi fortsat i østbestyrelsen skal finde løsninger på at gøre os/vort parti interessante

Læs hele indlægget »

2020 med spændende udfordringer

20 bliver et spændende år! Opgaver og Udfordringer! Jeg synes, at den største udfordring for Byrådet bliver at holde sammen i konstitueringen og trække af på de beslutninger, som vi har taget i forbindelse med budget 2020 – 2023, sikre det brede samarbejde og ikke mindst undgå en genåbning af budgettet. Den første prøve i den forbindelse kommer til at

Læs hele indlægget »

Status for den kommunale hjemmepleje

Det går nu meget stærkt nu med etableringen af den kommunale hjemmepleje. Det er et stort projekt, vi er i gang med. Der arbejdes målrettet på at sikre vores  politisk besluttede værdier, som hjemmeplejen skal bygge på. Værdierne er ”Fleksibel, Værdig, Enkel og Let”. Der arbejdes p.t. på at få rekrutteret medarbejdere . Vi håber alle, vi får det nødvendige

Læs hele indlægget »

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk