Budget med store skrammer

                                                  Politisk aftale om Budget 2020-23.

Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.
Tro mig det har været en meget svær proces. Vi skulle spare ca. 47 mio. i 2020 stigende til 76 mio. i 2023.
Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner imellem,  er forpligtet til at overholde, ellers sættes vi under administration.

De hårdeste besparelser berører ældre- og børneområdet da det er her kommunen bruger hovedparten af servicerammen – men det er her det også gør rigtig ondt for os socialdemokrater.
Besparelser for ældre bliver bl.a.: Bad en gang om ugen, rengøring hver 3. uge, maden stiger til højeste takst.

Besparelser for alle borgere: Anderledes mulighed for pasning i eget hjem efter indlæggelser.
Besparelser for børn bliver bl.a.:  Vi skal mindske eksklusion i lokalsamfundene, altså færre ressourcer på specialtilbud og andre skole/dagtilbud.

Vi er tre socialdemokrater tilbage i byrådet og har gjort alt hvad vi kunne.
Hvad har vi så været med til at sikre som socialdemokrater:

Fastholde: Holbo Have, familieværkstederne, selvtræning.

Den nuværende skolestruktur fastholdes til at styrke  levedygtige  lokalsamfund.

Vi fastholder vores 2 seniorcentre og vores 2 frivillighedscentre.

Tinghuset i Helsinge bevares, som et erhvervs- og iværksætterhus, med fortsat plads til Frivillighedscentret.

Vi fastholder GIV og genbrugsteltene.

Vi  arbejder  for øget fokus og fremdrift i et udbygget digital infrastruktur, der skal sikre netdækning i de små lokalsamfund og øger mulighed for at arbejde med digitale løsninger i sundhed.

Vi har fortsat et kulturråd og idrætsråd.

I anlægsrammen er der afsat ca. 28 mio. til nye cykel- og gåstier.

 Afsat økonomi til et nyt Sundhedsfagligt fællesskab, hvor der sikres et fagligt fælles, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere, hvor sundhedspersonale samles og samarbejder omkring opgaveglidning fra sygehusene og tager sig af vores ældre i kommunen.

Vi socialdemokrater vil fortsat lægge os i selen at holde øje med den nødvendige kvalitet og omsorg for alle vores borgere, og ikke mindst de unge og ældre.

Pia Foght

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk