Ved kommunevalget i november 2017 fik Socialdemokraterne valgt 5 medlemmertil byrådet. 2 Medlemmer har i perioden valgt at forlade byrådsgruppen så der nu er 3 tilbage.
Pia Foght, gruppeformand og medlem af økonomiudvalget,  ældre, social og sundhedsudvlget, kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi samt næstformand i strategi og samskabelse.
Mikkel Andersen, formand for beskæftigelse og unge samt medlem af kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.
Allan Nielsen, medlem af udvalgene børn, idræt og familie, beskæftigelse og unge samt udvikling, by og land.
Mette Tolstrup er første suppleant og deltager på møder i byrådet når de øvrige har lovlig forfald, det gælder også  for de to der har forladt partiet.
Som borger kan man deltage på byrådsmøderne.

Spørgetid og video af byrådsmøder

 

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Ole Hammer Mortensen
3230 Græsted
gribskovsoc@gmail.com