Den Socialdemokratiske byrådsgruppe

Pia Foght

Medlem af følgende fagudvalg:

 • Økonomiudvalget
 • Ældre, Social og Sundhedsudvalget 
 • Kultur, Erhverv og 
 • Oplevelsesøkonomi
  Strategi og Samskabelse – næstformand 
 • Gruppeformand for den Socialdemokratiske byrådsgruppe

Mikkel Andersen

Medlem af følgende
fagudvalg:

 • Beskæftigelse og Unge udvalget – Formand
 • Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Allan Nielsen

Medlem af følgende fagudvalg:

 • Børn, Idræt og Familie
 • Beskæftigelse og Unge
 • Udvikling, By og Land

Mette Tolstrup 

1.suppleant – 
til byrådet 

 • Deltager på byrådsmøder, når Socialdemokrater, har lovligt forfald
 • Samt når byrådsmedlemmer med socialdemokratiske stemmer har lovligt forfald. 

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Ole Hammer Mortensen
3230 Græsted
gribskovsoc@gmail.com