Socialdemokratiets fællesledelse er den politiske del af partiet i Kommunen. Det er fællesledelsen der har ansvaret for den politik der udmøntes i byrådet og det er formanden der deltager i gruppemøder. Fællesledelsen har ligeledes ansvaret for at der opstilles en liste til kommunevalget.

Hvordan er fællesledelsen sammensat?

Fællesledelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af Socialdemokratiet i Gribskov har adgang. Der vælges en formand, en kasserer og 7 bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra de 2 lokale partiforeninger herudover er formændene fra de 2 lokalforeninger medlem af fællesledelsens bestyrelse. Her kan du læse de gældende vedtægter for fællesledelsen Vedtægter Gribskov 2015 . Nuværende formand er Ole Hammer Mortensen. Du kan kontakte formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer hvis du har spørgsmål om fællesledelsen her…Fællesledelsens Bestyrelse 2019

Fællesledelsen står også for fælles aktiviteter og her er 1. maj mødet en årlig begivenhed. Vi har tidligere holdt 1. maj på Esrum Møllegaard, men senest blev det holdt i Gilleleje Kulturhavn. Fællesledelsen har nedsat et aktivitetsudvalg som tilrettelægger fælles aktiviteter for medlemmerne

Grupper til drøftelse af lokalpolitiske emner

For at medlemmerne kan komme med i den politiske debat lokalt og være med til at formulerer holdninger og politik, har fællesledelsen nedsat flere baggrundsgrupper, støttegrupper eller dialoggrupper hvor medlemmerne kan mødes og drøfte lokalpolitiske emner.
Der er nedsat følgende grupper som dækker indholdet i de fagudvalg der er i byrådet. 1 Ældre social og sundhed, 2 Kunst og idræt, 3 Plan og Miljø, 4. Beskæftigelse og Børn og familie. Du kan se tovholderne på fællesledelsens bestyrelsesliste ovenfor.

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Ole Hammer Mortensen
3230 Græsted
gribskovsoc@gmail.dk