Formand for Gribskov Øst Carsten Eriksson
 
Kære Østmedlemmer

Partiforeningen har her den 23. februar 2019 afholdt sin årlige generalforsamling. Det blev på mange måder en rigtig god generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev vedtaget og der var en god debat både om de organisatoriske og de politiske temaer.

Nick Hækkerup benyttede sin politiske orientering til at takke for den modtagelse han havde fået i foreningen. Bo Jul Nielsen orienterede om de opgaver der var i 2019 for at rette op på kommunens økonomi.

Ved valg til bestyrelsen var der kampvalg og det var der også til suppleanter.

Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

Formand Carsten Eriksson

Kasserer Birgit Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer, Finn Runge Hansen,

Vivian Sterling, Else Hjortkilde,

Peter Kay Mortensen og Monica Rosenville.

Suppleanter Susanne Beck Andersen og Merete Sørensen

Kaj Ambus genopstillede ikke og Jannik Lyng Pedersen opnåede ikke genvalg. 

Under eventuelt var der en debat om fremtidg afholdelse af generalforsamling. Der var forslag om at alle de politiske beretninger skulle behandles i Fællesledelsen og ikke i de enkelte partiforeninger. Der var også kommentarer om at der skulle arbejdes med at få flere ungeBestyrelsen drøfter fornyelse af partiet loka

Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet hvordan vi sikre en fornyelse af partiet lokalt. Netto har foreningen 115 medlemmer og spørgsmålet er hvordan de kan medvirke til fornyelsen.

Foreningen har et fokus på især de nye medlemmer. Det handler om at inddrage medlemmerne aktivt og sikre der er aktiviteter til rådighed for alle interesser.

Nogle melder sig ind fordi de bare vil støtte partiet andre melder sig ind fordi de gerne vil deltage i den lokalpolitiske debat – har har vi jo de lokale baggrundsgrupper der behandler politiske temaer.

Spørgsmålet er om vi ved nok om vores medlemmers interesser?

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk