Gribskov Øst har konstitueret ny formand

På det seneste bestyrelsesmøde i foreningen bad Carsten Eriksson om at blive fritaget for formandsposten. Carsten henviste bl.a. til problemer med sit helbred. Bestyrelsen tiltrådte Carstens anmodning og konstituerede Peter Kay Mortensen som formand frem til generalforsamlingen i februar 2021. Tryk på billedet og læs Peters programerklæring

Generalforsamlingen anbefalede byrådsmedlem Mikkel Andersen at stille op som partiets borgmesterkandidat
På baggrund af et forslag fra Søren Jensen som kan læses. her. Forslaget blev enstemmig vedtaget. Det er nu op til Mikkel Andersen om han vil følge anbefalingen

Genreralforsamling i Gribskov Øst

Lørdag den 20 februar var der generalforsamling i partiforeningen. 20 medlemmer var mødt op trods det at generalforsamlingen var flyttet fra den 22. februar til den 29. februar. Formanden var indkaldt til en operation af sit knæ, hvilket gjorde at formanden ikke kunne deltage den 22. i formandens beretning var der en kritik af samarbejde med foreningen i Vest og samarbejdet i byrådsgruppen. se bestyrelsens beretning her.
Efter formanden havde fremlagt bestyrelsens beretning var der en konstruktiv debat. Der var blandt deltagerne et ønske om at se fremad og samle kræfterne om at styrke fællesskabet. Ikke mindst vil det kommende byrådsvalg være i fokus.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Stærk debat
Nick Hækkerup svarer på spørgsmål fra deltagerne
Ole H Mortensen
Formanden for Socialdemokratiet i Gribskov deltog i Generalforsamlingen
Klik her
Susanne Due Kristensen
Susanne svarede på spørgsmål om både den kollektive trafik og sundhedsområdet
Tidligere
Næste

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk