Partiforening Gribskov Øst dækker den østlige del af Gribskov Kommune

Kære Østmedlemmer

Vi har jo lige afholdt en ekstraordinær generalforsamling i vores lokalafdeling, hvor eneste punkt på dagsordenen var valg af ny kandidat til Folketinget. Årsagen var jo den enkelte, at vores tidligere folketingsmedlem Christine Antorini havde fået et tilbud fra Novo Nordisk, som der i Godfatherfilmene bliver udtrykt ”man ikke kunne sige nej til”.
Fra bestyrelsen i Øst skal der lyde en tak til Christine for hendes arbejde i kredsen.

På generalforsamlingen skulle der tages stilling til, om vi ville bakke op om den person, som på det tidspunkt havde meldt sig som seriøs kandidat – nemlig Nick Hækkerup fra Hillerød.

Nick er bl.a. kendt for at have været borgmester i Hillerød i en årrække, tidligere minister og nu ville han hjem til Hillerød-kredsen.
Generalforsamlingen bakkede op om Nick som vores kandidat og han er nu også efterfølgende blevet valgt på kredsrepræsentantskabet.

Det er nu op til os, som forening, sammen med vores medlemmer og de øvrige partiforeninger i Hillerød -kredsen at sikre at Nick får et godt valg ved det forestående folketingsvalg.
Et valg som finder sted inden for de næste ca. 6 måneder.

Nick har allerede givet tilsagn om at deltage i flere bestyrelsesmøder i regi af Fællesledelsen samt i de to lokalforeninger både for at danne sig et overblik over de politiske emner/temaer, der har interesse i Gribskov, danne sig et overblik over kommunens erhvervsmæssige forhold eventuelt med besøg på forskellige virksomheder, deltage i aktiviteter/arrangementer som vi vil afholde i fællesskab med Vest og fællesforeningen.

Vores opgave bliver at sikre den rigtige opbakning samt ”klæde Nick ordentligt på”, så han kan repræsentere os på tinge .

Tiden er inde til, at Folketinget også får øje på den del af Danmark – Nordsjælland – hvor der skal ske en udvikling på mange forskellige politiske områder.
Jeg tænker på boligudvikling, transport/infrastruktur, sundhedshuse, kystsikring, fiskeri, etablering af småindustri og små virksomheder, befolkningstilvækst m.m.

Der bliver nok at tage fat på.
Så velkommen til Nick.

Bestyrelsen drøfter fornyelse af partiet lokalt

Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet hvordan vi sikre en fornyelse af partiet lokalt. Netto har foreningen 115 medlemmer og spørgsmålet er hvordan de kan medvirke til fornyelsen. Foreningen har et fokus på især de nye medlemmer. Det handler om at inddrage medlemmerne aktivt og sikre der er aktiviteter til rådighed for alle interesser. Nogle melder sig ind fordi de bare vil støtte partiet andre melder sig ind fordi de gerne vil deltage i den lokalpolitiske debat – har har vi jo de lokale baggrundsgrupper der behandler politiske temaer.

Spørgsmålet er om vi ved nok om vores medlemmers interesser?

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk