Nyt fra bestyrelsen

Den 29. juni mødtes bestyrelsen for første gang fysisk. Vi drøftede hele forløbet af urafstemningen og der var i bestyrelsen en kritik af vores kolleger i vest for deres håndtering af afstemningen, en kritik der nu tages op i fællesledelsen. Debatten i bestyrelsen handlede også om den interne aktivitet i vores forening, herunder drøftelse af hvordan vi medvirker til at styrke indsatsen så Socialdemokratiet frem til valget i 2021 kommer til at fremstå styrket og samlet. Se formandens forslag nedenfor.

Formanden for partiforeningen, Peter Kay Mortensen vil foreslå at den lokale partiforening deles op med 3 aktivitetsudvalg

Det var et skridt på vejen mod samling af partiet, at Mikkel Andersen blev valgt som partiets borgmesterkandidat. Det næste der skal ske er at vi skal have igangsat en kampagne der har to formål. Det ene er at bringe Socialdemokratiet fysisk tættere på medlemmerne og borgerne i kommunen. Det andet er at udfolde en debat om vores politik, så den bliver kendt forud for valget i 2021.

Derfor foreslår jeg at Gribskov øst opdeles i 3 områder. 1. Gilleleje, 2. Græsted-Blistrup og 3. Dronningsmølle-Munkerup. Vi har omkring ca. 52 medlemmer i Gilleleje, og i Græsted-Blistrup har vi ca 36 medlemmer og i Dronningmølle og Munkerup ca. 14 medlemmer. I hvert af områderne nedsættes der et aktivitetsuvalg, der får til opgave at etablerer aktiviteter for medlemmer og inviterer ikke medlemmer til at være med. Det kan være sociale aktiviteter med politisk indhold. Politiske cafeer som senere kan ændres til valgcafeer m.m..

Stærk debat
Nick Hækkerup svarer på spørgsmål fra deltagerne
Ole H Mortensen
Formanden for Socialdemokratiet i Gribskov deltog i Generalforsamlingen
Klik her
Susanne Due Kristensen
Susanne svarede på spørgsmål om både den kollektive trafik og sundhedsområdet
Tidligere
Næste

Billederne stammer fra foreningens generalforsamling i februar 2020

Partiforeningen har været på besøg på Gilleleje Museum. Spændende historie om Gilleleje som fiskeriby. Det kan anbefales alle at besøge museet

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk