Gribskov Øst

Formand Carsten Eriksson
Gribskov Øst dækker den østlige del af Gribskov Kommune

Kære Østmedlemmer

Partiforeningen har her den 23. februar 2019 afholdt sin årlige generalforsamling. Det blev på mange måder en rigtig god generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev vedtaget og der var en god debat både om de organisatoriske og de politiske temaer.

Nick Hækkerup benyttede sin politiske orientering til at takke for den modtagelse han havde fået i foreningen. Bo Jul Nielsen orienterede om de opgaver der var i 2019 for at rette op på kommunens økonomi.

Ved valg til bestyrelsen var der kampvalg og det var der også til suppleanter.

Bestyrelsen ser herefter sådan ud:

Formand Carsten Eriksson

Kasserer Birgit Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer, Finn Runge Hansen,

Vivian Sterling, Else Hjortkilde,

Peter Kay Mortensen og Monica Rosenville.

Suppleanter Susanne Beck Andersen og Merete Sørensen

Kaj Ambus genopstillede ikke og Jannik Lyng Pedersen opnåede ikke genvalg.

Bestyrelsen havde udformet et forslag til udtalelse som blev vedtaget.  

 

Socialdemokrater i Gribskov Øst forsamlet til
generalforsamling den 23. februar 2019 udtaler følgende:

  • Støttegruppen for Beskæftigelse, Industri og Uddannelse har udarbejdet et forslag til en offensiv beskæftigelsespolitik. En politik der betyder at der skal investeres i de ledige borgere, så de kommer tættere på job eller uddannelse. Den offensive beskæftigelsespolitik skal ligeledes sikre at de unge der forlader folkeskolen skal sikres job eller uddannelse så de ikke tabes på gulvet. Generalforsamlingen bakker fuldt ud op om støttegruppens forslag og opfordre byrådsgruppen til at arbejde herfor.
  • Støttegruppen for Ældre – Social og Sundhedsområdet har ligeledes udarbejdet forslag/ katalog for Sundhed, Velfærd og værdighed. Der skal investeres mere i forebyggelse samt en forbedret sundhed og pleje så borgerne får en bedre livskvalitet. Generalforsamlingen bakker op om den øgede indsats på sundhedsområdet. Samtidig udtrykker generalforsamlingen en bekymring for om der med en ny sundhedsreform, med større krav til det nære sundhedsvæsen i kommunerne, følges op med den nødvendige økonomi.
  • Der er brug for flere boliger i Gribskov og der bliver brug for flere seniorbofælleskaber, ungdomsboliger samt plejeboliger i kommunen. Derfor opfordrer Generalforsamlingen fællesledelsen og byrådsgruppen til at udarbejde et boligpolitisk oplæg så det kan komme på byrådets dagsorden.
  • Den demografiske udvikling lægger et stor pres på den kommunale økonomi og vores fælles velfærd er truet. Generalforsamlingen ser derfor frem til at der ved det kommende valg til folketinget kommer et regeringsskifte og vi får en Socialdemokratisk regering der vil udvikle vores fælles velfærd.
  • Partiforeningen vil gøre sit til at vi får et godt valg.  

Således vedtaget
Dirigent Kaj Ambus

Under eventuelt var der en debat om fremtidg afholdelse af generalforsamling. Der var forslag om at alle de politiske beretninger skulle behandles i Fællesledelsen og ikke i de enkelte partiforeninger. Der var også kommentarer om at der skulle arbejdes med at få flere unge med i foreningen. 

Efter knap 3 timer sluttede genralforsamlingen.Bestyrelsen drøfter fornyelse af partiet loka

Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet hvordan vi sikre en fornyelse af partiet lokalt. Netto har foreningen 115 medlemmer og spørgsmålet er hvordan de kan medvirke til fornyelsen.

Foreningen har et fokus på især de nye medlemmer. Det handler om at inddrage medlemmerne aktivt og sikre der er aktiviteter til rådighed for alle interesser.

Nogle melder sig ind fordi de bare vil støtte partiet andre melder sig ind fordi de gerne vil deltage i den lokalpolitiske debat – har har vi jo de lokale baggrundsgrupper der behandler politiske temaer.

Spørgsmålet er om vi ved nok om vores medlemmers interesser?

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk