Hvad sker der på ældre, social og sundhedsområdet

Formand for ældre, social og sundhedsudvalget i Gribskov

Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS) har siden begyndelsen af valgperioden haft travlt med at sætte en ny retning for arbejdet med vores borgere.

På Ældre- Sundhedsområdet:

  • har vi arbejdet med at få opsagt Attendo og hjemtaget Hjemmesygeplejen.
  • Opsagt Attendo i Hjemmeplejen
  • Opstartet 17.4 udvalg der har besluttet en godkendelsesmodel, det vil sige at kommunen bliver leverandør af Hjemmeplejen og hvor private firmaer kan blive godkendt på de samme vilkår som kommunen leverer hjemmepleje på.
  • Vi har igangsat arbejdet med 2 sygeplejeklinikker, som skal supplere mulighederne i forbindelse med sundhedsklinikken.

Af de mere bløde værdier har vi besluttet en ny værdighedspolitik, hvor også ældrepolitikken indgår i og erstatter den nuværende Ældrepolitik.

Der er godt gang i at bygge det nye plejecenter i Bavneager i Gilleleje med 72 nye plejeboliger. Vi glæder os meget til det bliver færdigt, da der i sidste byrådsperiode burde være etableret et nyt plejecenter, hvilket betyder at vi pt. mangler ca. 60 plejehjemsboliger.

Plejecentret bliver etableret af OK fonden og ATP. Udover plejecentret, har OK fonden opstartet arbejdet med afdække behov for et bofællesskab og beskyttede ældreboliger.

Desuden har vi i det nye budget afsat midler til at opstarte etablering af et Sundhedshus, hvor vi vil samle opgaver, så som hjemmesygeplejen, Akutfunktion, børnetandpleje og så videre. Desuden vil det betyde bedre muligheder for Gribskovborgere, når vi fremover skal arbejde og samarbejdede med sygehusene omkring borgere, der bliver udskrevet til stadig mere kompleks  pleje i kommunen.

Fremover skal vi derfor være skærpet opmærksomme på at skabe arbejdspladser, der fortsat tiltrækker medarbejdere til Gribskov.

Sidst men ikke mindst, blev der ved budgetvedtagelse, her i oktober 2018 afsat 5. mio. kr., hvilket betyder at vi bevarer Holbohave og har 900.000 kr. til en styrket demensindsats.

I denne kommende tid vil der både i Forebyggelsesudvalget og ÆSS blive en styrket indsats på vores sundhedsprofil, der klart viser, at vi i Gribskov har store udfordringer, hvilket har betydet at vi i Idræt og forebyggelsesudvalget har besluttet at sætte fokus på følgende 5 områder:

1.Mental sundhed 2. Tobak 3. Alkohol 4. Overvægt 5. Seksuel adfærd

Pia Foght

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk