Hvordan arbejder byrådet under Coronakrisen?

Allan Nielsen oplever savn

Allan Nielsen

Jeg savner det politiske arbejde i udvalgene. Det er mellem møderne i udvalgene og på udvalgsmøderne, at vi kan gøre vores indflydelse gældende. Samtidig må jeg sige, at det digitale møde, via teams, i UBL i tirsdags gik ganske godt. Lidt omstændeligt, når ni deltagere beder om ordet til samtlige punkter, og bagefter skal kommentere på det, som de andre lige har sagt noget om. Men et godt møde, der varede små tre timer, og hvor Socialdemokratiet stillede forslag om genåbning af Genbrugsstationerne med tidsbestilling. Forslaget trak jeg tilbage igen, da et flertal i udvalget ønskede at få åbnet genbrugsstationerne. Det, som man kan kalde for “det arbejdende udvalg”, hvor drøftelser og holdningudvekslinger bliver til enighed og handling, er faktisk muligt med disse digitale møder via Teams. At holde møder på den måde kan gå, fordi situationen er som den er.

Men jeg savner som sagt møderne i udvalgene og udvalgsarbejdet, og er i denne periode lidt mere på telefonen end ellers.

 
Mikkel Andersen har følgende oplevelser

Nu har Danmark været lukket ned i 14 dage og vi kender endnu ikke konsekvenserne, både menneskeligt og økonomisk i denne krise.

Vi er mange, der er bekymrede for fremtiden. Vi ved ikke, hvorvidt vi har et arbejde, når krisen er overstået. For mit eget vedkommende, er vi hjemsendt, men arbejder hjemme fra via computer. Det er lidt af en opgave, samtidig med at have to piger hjemme, der skal undervises og aktiveres. Det betyder, at min hverdag på mange måder er vendt på hovedet.

Det er den også i forhold til mit udvalgsarbejde og byrådsarbejde, hvor alle møderne forgår over Skype, hvis de ikke er aflyste. Vi har “kun” punkter på dagsorden, der ikke kan vente, hvilket gør  at mange politiske processer  er gået i stå i udvalgene og i byrådet.

På beskæftigelse og unge området står vi en situation, hvor vi må tage en uge af gangen. Lige nu ser vi at forbruget for samtlige brancher er faldet med 20 % i omsætning, mens at de hårdest ramte restauranter, hoteller, tøjbutikker omtrent er halveret. Vi må desværre forvente at ledigheden kommer til at stige i den kommende tid, grundet hele krisen og de begrænsninger de nye love medfører.

Derfor har jeg valgt at beskæftigelse og unge udvalget holder møde hver fredag over Skype, for at tale om hvilke muligheder, vi har som kommune, da det går meget hurtigt med opsigelser i virksomhederne. Vores fokus er at orientere virksomhederne om mulighederne i trepartsaftaler, hjælpepakker osv. i håbet om, at de ikke opsiger deres ansatte og samtidig med at vi sikrer at de, der er berettiget, kan få deres ydelser.

På ungeområdet står vi med en helt særlig opgave, da de unge, der er tilknyttet unge indsatsen, også er unge der har brug for hjælp. Vi gør meget for at hjælpe de unge og deres familier, dette sker igennem Skype møder og telefon opkald. 

Der skal ikke være tvivl om, der bliver et kæmpe arbejde, der skal løftes på beskæftigelse og ungeindsaten efter Coronavirussen. Der vil ske fejl på området, da vi lige nu bygger broen, mens vi går på den.

Gruppeformand Pia Foght har følgende oplevelse

Gruppeformand Pia Foght

Som politiker og gruppeformand er det p.t. en meget besynderlig situation at være i. Bekymring for vores borgere i kommunen fylder meget i hverdagen, både helbredsmæssigt hos den enkelte borger, hvordan vi passer bedst på hinanden, samt ikke mindst den hjælp, der er brug for.

Desuden er det som politiker meget anderledes at navigere i de nye mødebetingelser. Vi mødes nu alene over et elektronisk Vidioprogram ”Teams”, et alternativt politisk mødeforum, vi alle skal lære og blive dus med.

Under alle omstændigheder mangler man at være sammen i det politiske fællesskab med både dialog og øjenkontakt i mødet.  Denne situation er ikke optimal og varer forhåbentligt kort tid.
I Økonomiudvalget er vi optaget af og bekymret for hvordan krisen rammer vores fremtidige økonomi, vores borgeres forsørgelsesgrundlag og vores lokale erhvervsliv. Vi taler p.t. om at fremskynde opgaver, så vi understøtter vores virksomheder og selvstændige og dermed medarbejdere bedst muligt. Her er vores regering heldigvis også på banen med initiativer, som vi ser frem til.

I Ældre, Social og Sundhedsudvalget er vi selvfølgelig optaget af Corona og udvikling af sygdomsbilledet. Her er Bavne Ager desværre ramt med smittede borgere, medarbejdere og desværre en borgers dødsfald.

Vores plejecentre, hjemmepleje og botilbud har tilpasset sig situationen og kører driften på sundhedsstyrelsen retningslinjer. Vi følger situationen tæt i udvalget.

Samlet set er det generelt et stort beundringsværdigt arbejde alle vores medarbejdere udfører, ikke mindst på Ældre, Social og Sundhedsområdet.

 

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk