Hvordan kommer vi videre

Hvordan kommer Socialdemokratiet i Gribskov videre?

Kære medlem

Ole Mortensen  formand for fællesledelsen

Vi har netop afsluttet er godt fællesledelsesmøde og har besluttet en række fremadrettede tiltag.

  • Grundlæggende skal vi arbejde på at forynge partiet, holde medlemmerne orienteret og opdateret, forbedre kommunikation, hjemmeside og Apost.
  • Der kommer snart en medlemsundersøgelse, hvor vi beder om jeres ønsker og forventninger til partiet, byrådsmedlemmer og vores vælgere.
  • Der er gendannet en redaktion, der sørger for at Apost kommer 10 gange om året med nyt fra byrådet, foreningerne, politiske tiltag, link til artikler, kommende møder og kontaktpersoner. Vi sender via mail, men dem, som ikke har mail, vil modtage en printet version. Når du søger information, vil vores hjemmeside være stedet, hvor du finder den.
  • Fællesledelsen vil fremover mødes en gang om måneden og møderne vil skiftevis være omkring politik i kommunen og projektopfølgning. Vi vil tage generelle emner op og gå i dybden med dem.

Vi har kigget på den eksisterende struktur med støttegrupper (faktisk startet som dialoggrupper) og vil i de kommende måneder vurderer om vi kan tilføre mere gennemsigtighed, dynamik og kommunikation. Det sammenholdes med, at vi vil skabe flere projektgrupper, hvor en gruppe dannes omkring et emne med fast tidsramme.

Vi vil fremover lave flere aktiviteter både for medlemmer og ikke medlemmer. Vi satser på 2 arrangementer om året til medlemmer og 2 arrangementer hvor ikke medlemmer kan deltage. Vi vil nedsætte en aktivitetsgruppe til netop det formål.

Den 05. september har vi inviteret dig til et møde, hvor kommunen vil gå i dybden med situationen i Gribskov Kommune herunder ikke alene økonomi, men problemområder og mulige tiltag. På baggrund af den viden vi får vil vi starte en debat om vores politiske mål frem til næste valg. 
Alle bestyrelsesmøder i fællesledelsen er åbne møder

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk