Jeg arbejder for Socialdemokratiske værdier

De værdier jeg arbejder ud fra, har ikke ændret sig gennem årene. Det handler fortsat om, hvordan vi passer på hinanden og skaber grundlag for en god kommune, ikke mindst for vores sårbare børn og ældre. Vi skal styrke både sociale og kulturelle fællesskaber, for der igennem at skabe sammenhængskraft. Der har aldrig været større behov for at forebygge ensomhed end nu.

Jeg har siddet i byrådet siden 2003 og har gennem årene haft den glæde at være med at påvirke flere områder, bl.a. til at etablere produktionskøkkener og dermed hjemmelavet mad på plejecentrene, etablering af Gilleleje Aktivitetshus, etablering af sundhedsfagligt hus, hjemtagning af hjemmesygeplejen samt etablering af kommunal hjemmepleje-enhed.

 I den nye byrådsperiode er det for mig vigtigt at arbejde med alle politikområder, men med en særlig interesse for følgende områder:

Ældreområdet med fokus på demens.
Der vil i de kommende år ifølge prognoserne være en massiv stigning i vores ældrebefolkning, hvor gruppen 80 – 84 årige stiger fra 1.322 til 2.192.

Vi ser også en stigning på demensområdet, hvor vi med 700 demente, stiger til 1000 i 2025. Der skal arbejdes med nye tiltag og organisering af området, og ikke mindst løbende uddannelse af medarbejderne.

Vi skal arbejde for fortsat udvikling af det Sundhedsfaglige hus med relevante opgaver og fokus på at tiltrække veluddannede medarbejdere.

 Vi skal fortsat arbejde for en yderligere samling af både sundhedsfaglige personale og med relevante opgaver, der sikrer omsorg af vores ældre og sundhedsopgaver bredt set, i en tid hvor man er indlagt på sygehus 2 dage i gennemsnit.

Tidlig indsats på børne- og socialområdet med styrkelse af inklusion og fokus på daginstitutionernes arbejde og arbejdsvilkår. Vi skal målrettet arbejde med inklusion og opsøgende forebyggelse. Vi skal styrke vores indskoling og daginstitutioner med de nødvendige medarbejdere og nødvendig efteruddannelse. Vi skal sikre at færre børn mistrives og ekskluderes.

Kulturområdet er nødvendigt og vigtigt, da disse fællesskaber og vores kulturinstitutioner er med til at give os oplevelser og sammenhæng i vores kommune, hvilket har en stor betydning, ikke mindst for vores børn og unge. Vi skal arbejde med etablering af et nyt Museum i Gilleleje, Tinghuset,  Søborg Sø og Fredbogård.

Meget kort fortalt et lille udsnit af de områder, jeg mener er vigtige at arbejde med i det kommende byråd. Jeg glæder mig til valgkampen og samarbejdet med de øvrige kandidater

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk