Kære Medlemmer

Kære medlemmer

Det er nu partiets fællesledelse skal i arbejde fortæller formanden Ole Mortensen
Vi havde i går det første møde efter valget. Vi kom igennem mange områder herunder opdatering fra byrådsmedlemmerne og foreningernes formænd. Vi gennemgik kort det store arbejde, der er lagt i støttegrupperne et arbejde vi vil gennemgå i detaljer i august måned i forbindelse med møder om budgettet.

Jeg har udarbejdet forslag til en handlingsplan, som blev forelagt på mødet i går og som skal udmønte sig i en radikal organisatorisk forandring i den måde som partiorganisationen under et skal arbejde fremadrettet.

Arbejdet med handlingsplanen vil fortsætte over sommeren og vil blive behandlet i august.

Der blev en god diskussion, men forandringerne vil have en positiv indflydelse på vores udvikling i kommunen. Her er en liste:

Månedligt information mail (A-posten) med klumme, status og nyt fra byrådsmedlemmerne, arrangementer og selvfølgelig oversigt over hvem og kontakt. Jeg forventer vi udsender 10 om året. De medlemmer som ikke kan modtage elektronisk mail, vil få det sendt.

Efter sommerferien bliver alle inviteret til: ”Udvikling af Socialdemokratiet i Gribskov” hvor I får lejlighed til at dele jeres ideer med mig og alle andre. Program følger.

Enten før eller efter vil jeg rundsende en medlemsundersøgelse hvor der vil blive læst og lyttet til jeres ønsker. Har du allerede et område eller spørgsmål er du velkommen til at sende det til mig.

Der vil komme årlige arrangementer både ”kun” for medlemmer (f.eks. omkring kommunes budget), men også arrangementer med ikke medlemmer. Tanken er at lave disse 2-4 gange om året. Disse og andre arrangementer vil blive for alle medlemmer i kommunen.

Jeg vil prøve at gennemføre små lokale møder enten sammen med jeres formand, byrådsmedlemmer eller alene.

Jeg arbejder med DSU om at få en forening i Gribskov. Der vil komme arrangementer, hvor vi direkte henvender os til de unge, familierne og de voksne over 60 år. Vi kommer til at diskutere og tale om fremtiden både for kommunen, Danmark og globalt. Igen i det omfang I er interesseret og vil deltage.

Gennem det hele skal der være et klart tema nemlig fokussen på vores vælgere, medlemmer og Socialdemokratiet.

A-posten som mail vil fremover være vores kommunikation og vil blive udviklet gennem de kommende måneder. Der vil blive en redaktion og vi vil gerne modtage områder som I ønsker kommer op. Der vil blive opdatering fra vores byrådsmedlemmer, mig og partiet.

Hvis du har spørgsmål, meninger du vil dele eller ideer er du velkommen til at skrive, ringe eller mødes med mig. Du og din familie ønskes en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Ole Mortensen Formand for fællesledelsen

Telefon: 30343429 mail ohm.amm@gmail.com

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk