Skip to main content

MORTEN DAHLBERG

MORTEN DAHLBERG BORGMESTERKANDIAT  

Jeg er Socialdemokrat af hele mit hjerte, og det bliver jeg ved med at være. Det er vigtigt for mig, at vi får et stærkt Socialdemokrati i Gribskov, som kæmper for de Socialdemokratiske værdier.

Der er ingen nedre grænse for min ambition om at få flere Socialdemokrater i byrådet. Vi er en stærk og sammentømret Socialdemokratisk gruppe, der stiller op til kommunalvalget 2025.

Med mig som borgmesterkandidat kan du være sikker på, at de aftaler, som bliver indgået, også bliver overholdt og efterlevet.

Jeg vil sikre at ansatte i gribskov kommune, har gode arbejdsvilkår og god trivsel og ikke bliver hængt ud i pressen uden jeg står foran.

Det, som er utroligt vigtigt, er, at vi får balance i vores økonomi, så vi har råd til at sikre ordentlig velfærd for alle i Gribskov kommune. Samtidig er det vigtigt for mig at sikre en ordentlig udvikling i kommunen til gavn for alle borgere i Gribskov. Med mig som borgmester vil jeg arbejde for, at vi tager brede politiske beslutninger, som inkluderer og gavner hele vores fællesskab.

Stem på Morten Dahlberg og den socialdemokratiske liste til kommunalvalget 2025 for en kommune, der både yder og nyder.

VI ER EN KOMMUNE, DER BÅDE YDER OG NYDER.

VI GØR DET VI SIGER

MØD BORGMESTERKANDIDATEN

PERSONEN BAG

Morten Dahlberg, 58 år. Jeg er gift og har seks børn samt tre børnebørn, som jeg er meget stolt af.

Oprindeligt kommer jeg fra Hirtshals, hvor jeg har tilbragt mange år som arbejder i fiskeindustrien. Gennem mit arbejde her blev jeg valgt som tillidsrepræsentant, hvilket markerede starten på min karriere inden for fagbevægelsen SID/3F.

Min tid som tillidsrepræsentant har givet mig dyb indsigt i arbejdstagernes vilkår og udfordringer, og jeg har altid kæmpet for at sikre retfærdige og sikre arbejdsforhold for alle. Min erfaring og engagement i fagbevægelsen har styrket min overbevisning om vigtigheden af solidaritet og fællesskab i vores samfund.

Morten Dahlberg - Fagforening 3F - Fiskeindustri - Tillidsrepræsentant - fællesskab-

FOCUS OMRÅDER

I mit politiske virke har jeg altid lagt vægt på de Socialdemokratiske værdier: solidaritet, lighed og social retfærdighed. Solidaritet betyder for mig, at vi står sammen og støtter hinanden, især dem, der har mest brug for det.

Lighed handler om, at alle skal have lige muligheder uanset baggrund, og social retfærdighed sikrer, at vores samfund fordeler ressourcerne retfærdigt, så ingen efterlades på perronen.

Der har altid været fokus på de svageste i samfundet, og det er vigtigt for mig, at vi behandler mennesker, der flygter fra krig , sult. De danske børn i Syrien har været særligt vigtige for mig, og jeg har arbejdet for, at de kommer ordentligt hjem igen til Danmark.

Socialdemokratet - Lighed - social retfærdighed - Fællesskab - ordentlighed

NÅR JEG BLIVER VALGT

Det er vigtigt, at vi får balance i vores økonomi. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal blive ved med at spare på de ældre og vores børn,  vi lever trods alt i et velfærdssamfund.
Jeg arbejder for en mangfoldig boligudvikling med rotation på parcelhusejere, så ældre kan forblive i deres lokalområde. Desuden mener jeg, at en god andel af almene boliger er nødvendig, så alle mennesker har råd til at bo ordentligt.

Jeg vil kæmpe for rent drikkevand i vores kommune, hvilket kræver, at vi er meget restiktive i forhold til de jordpåkørsler, som vi ser i dag. Vi i Gribskov skal tage vores andel af den grønne omstilling ved at investere i solcelleparker og vindmøller. Det er vigtigt for mig, at vi er en kommune, der både nyder og yder.

Når jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg arbejde for disse værdier og mål for at sikre en bedre fremtid for os alle.

Rent drikkevand - almene boliger - lige for alle