Mikkel Andersen orienterer om uddannelse, sikre og handicapvenlige strande

Mikkel Andersen formand for BU udvalget orienterer.
For halvandet år siden startede jeg kampen for at udbygge uddannelsesmulighederne i Gribskov kommune og det blev i denne forbindelse tydeligt at vi har et behov for en FGU-skole. Som er målrettet mod unge der har et større eller mindre behov for at få en hjælpende hånd i forbindelse med at gennemføre ungdomsuddannelsen. Heldigvis var der bred opbakning både i beskæftigelses- og ungeudvalget, samt i byrådet. Det har nu efter halvandet års hårdt arbejde båret frugt, og nu er uddannelsen startet i Gribskov fra 1. August. Det er et vigtigt skridt for Gribskov som kommune, mod at udvikle og underbygge de unges uddannelsesmuligheder i kommunen. Det er nemlig helt centralt at vi har uddannelser tæt på vores unge i kommunen

For ca. 2 år siden startede en drøm om, at gøre vores strande mere sikre og undgå flest mulige drukneulykker. 
I den forbindelse ønskede vi i kystlivredder bestyrelsen at anskaffe en strandrensemaskine.
Vores tanke med den nye strandrensemaskine er, at badegæsterne naturligt vil bevæge sig derhen hvor stranden er pænest og det vil være hvor der er livreddere og dette vil derved højne badesikkerheden. 
Maskinen finansieres med hjælp fra FLAG Midler(EU) og musik i lejet.

Som formand for kystlivredderne igangsatte jeg en proces mod at få bedre forhold for strandgæster og særligt handicappede strandgæster. Heldigvis var der bred opbakning blandt bestyrelsen og derefter søgte vi midler til at hjælpe kørestolsbrugere ned i vandet, så vores strande i Gribskov fremadrettet er mere handicapvenlige. 
Jakob der er kørestolsbruger og lidt af en vandhund, var med til at teste de nye vandkørestole på stranden i Dronningmølle for et par uger siden. 
Formålet er at give kørestolsbrugerne en langt bedre mulighed for at kunne komme ud og nyde en tur i vandet.
De kan lånes af alle kørestolsbrugere og vil være tilgængelige i hele bade sæsonen. 
Der vil være en vandkørestol i Dronningmølle og i Tisvildeleje og de kan findes hos kystlivredderne. 
Livredderne kan også være behjælpelige med at vise hvordan de virker.
Det er vigtigt at vi fortsætter med at åbne vores natur op for alle, uanset fysiske begrænsninger.

More to explorer

Velkommen til det nye team 2021

Velkommen til det nye team 2021. Den Socialdemokratiske liste af kandidater til byrådsvalget er ved at tage form. Der er på nuværende

Budgetaftale 2021-2024

Byrådet indgik en 2-årig budgetaftale i 2019 for årene 2020-21. Den står vi socialdemokrater ved og det betyder, at der ikke skal

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk