Ny aftale med mere nærhed og tryghed

En ny politisk aftale om politi og anklagemyndighed skal skabe mere nærhed og tryghed

Natten til lørdag d. 22. februar, blev et 19-årigt ungt menneske brutalt overfaldet i det indre København. Fuldstændig umotiveret. Mandag d. 24. februar blev en 16-årig ung mand overfaldet med knytnæveslag tæt på Hillerød Station. Samme dag blev en 17-årig ung kvinde overfaldet i Helsingør. Hun blev slået i ansigtet og trampet på.

 

Det er bare nogle få eksempler på den meningsløse vold, som alt for ofte finder sted i vores gader. Jeg bliver meget vred, når jeg læser om det i medierne. For det er helt og aldeles uacceptabelt, at sådan noget kan foregå. Vores unge mennesker skal trygt kunne bevæge sig rundt efter mørkets frembrud. Vi skal trygt kunne sende vores unge mennesker ud i byen om aftenen, og vi skal være trygge, når de for eksempel benytter den offentlige transport.

 

Danskerne skal føle os trygge

Som justitsminister ser jeg det som min primære opgave at sikre, at danskerne kan føle sig trygge. Vi danskere skal kunne færdes frit og kunne vide os sikre på, at dem, der ikke overholder vores love, bliver stillet til ansvar hurtigt og konsekvent. Danskerne skal med andre ord opleve et politi og et retssystem, som er nærværende, og som sikrer vores tryghed.

Det er ingen hemmelighed, at jeg ikke mener, at vores retsvæsen fungerer godt nok i dag. Både politi, anklagemyndig, domstole og kriminalforsorgen er for pressede. I for mange år er der blevet lagt flere opgaver på systemet, uden at der er fulgt tilstrækkelig med ressourcer med.

 

Ovenstående eksempler på voldsepisoder understreger med al tydelighed, hvorfor det er vigtigt, at vi har et velfungerende retsvæsen. Derfor ser jeg også meget frem til det arbejde, der skal gøres dette forår, hvor regeringen skal forhandle en ny stor flerårsaftale for politi- og anklagemyndighed. Den aftale bliver helt afgørende for, at vi får løst nogle af de store strukturelle udfordringer, som politi- og anklagemyndigheden står over for.

Flere nye nærpolitistationer

Et af de vigtigste mål med en ny aftale bliver for det første at få skabt et mere nært og tilstedeværende politi. For det er det min oplevelse, at mange danskere oplever, at politiet er kommet for langt væk fra borgerne. Vi skal i stedet have skabt et politi som kommer, når danskerne har brug for det. Et element i at skabe et mere nærværende politi er at få taget et opgør med den tendens til centralisering, der har været de seneste mange år. Derfor skal vi have lavet en nærhedsreform af Rigspolitiet, der skal bidrage til at sikre, at vi på den ene side har et stærkt Rigspoliti, der med målrettede og dedikerede kompetencer kan understøtte politikredsenes arbejde – men, at vi på den anden side bruger flere af politiets ressourcer lokalt, der hvor politiet møder borgerne. Tyngden i dansk politi må og skal være skal være i fødder på gaden – ikke i strategifunktioner i toppen.  Derfor har Socialdemokratiet et mål om, at der skal laves 20 nye nærpolitistationer. 10 øst for Storebælt og 10 vest for Storebælt. Det er vores mål – og så må vi sammen med de andre partier på Christiansborg se, hvor langt vi kan nå.

 

Parallelt med udfordringen om at sikre et politi, der er bedre til det nære, skal vi med en ny aftale for det andet også sikre et politi, der er bedre til det svære. Vi skal som samfund have et meget stærkere værn mod den økonomiske kriminalitet, hvor der snydes og bedrages for milliarder af kroner. Det er reelt samfundsundergravende, at den salgs finder sted. Derfor er der behov for en gennemgribende reform af indsatsen mod den økonomiske kriminalitet, der sikrer, at vi som samfund, har musklerne til at beskytte os meget bedre end i dag. 

 

Kortere ventetider

Endelig er det for det tredje helt afgørende for mig, at vi med en ny aftale får taget hul på at få løst problemet med de lange sagsbehandlingstider. Det er helt uacceptabelt så lang tid, der i dag går fra en borger anmelder en forbrydelse, og til der er falder dom. Det er nemlig for mig at se helt afgørende for retsfølelsen, at der ikke går for lang tid fra et offer oplever en forbrydelse, og til retfærdigheden sker fyldest. Det er hårdt og utrygt at gå rundt og vente i lang tid, uden at vide, hvad der sker med de gerningsmænd, som har udsat en for en forbrydelse. Derfor er det også en vigtig prioritet for mig, at få ventetiderne nedbragt, og jeg håber på, at vi kan få taget de første skridt med den ny aftale, som vi skal indgå.

 

Vi må som socialdemokrater sige det som det er: Vores retsvæsen er presset. Der er for meget, der ikke fungerer godt nok. Og hvis vi skal have rettet op på det, og hvis vores politi skal blive bedre til både det nære og det svære samtidig med, at vi skal have nedbragt sagsbehandlingstiderne, så kræver det, at vi investerer i vores retsvæsen. Og det kræver, at vi er parate til at gøre tingene på nogle nye måder.

 

Alt i alt står vi dette forår over for en vigtige opgave. Vi kommer ikke til at løse alle problemer. Men vi skal i gang med at få løst problemerne, og heldigvis har vi nu en regering, der kan finde gode socialdemokratiske løsninger på de problemer, vi står overfor.

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk