Nyt fra gruppeformand Pia Foght

I denne meget forunderlige tid, hvor vi ikke kan mødes og tale politik håber jeg i alle har det godt. Denne tid er naturligvis svær af flere årsager, ikke mindst fordi vi som individer ikke kan være en del af de sædvanlige fællesskaber. Derfor er i velkommen til ringe til mig, hvis nogen af jer har brug for en snak på telefon 72 49 70 80. Vi er nødt til at stå sammen om dette!
Jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvad jeg mener der rører sig politisk i disse dage. Som alle andre i samfundet har sat de fleste diskussioner og beslutninger på pause. Hvad der er tilbage på vores dagsordner, er det vi ikke kan udsætte
I Økonomiudvalget (ØU) er vi, med rette, meget optaget af de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Vi er meget bekymret for vores erhvervsliv i alle byer i Gribskov Kommune.  Derfor arbejdes der på at fremskynde alle de opgaver, der kan udføres i løbet af 2020. Vi har dog også en skærpet opmærksomhed omkring 2021. Som konsekvens af disse bekymringer, har vi ansøgt om en lånepulje på 20 mio. kr. til at stabilisere vores likviditet, samt for at hjælpe fremrykningen af diverse anlægsopgaver. Renoveringsopgaver inden for alle fagudvalg er i spil.
Desuden er der udbudt en lånepulje til at igangsætte projekter. Denne pulje blev ØU ved sidste møde enige om, at vi sætter på dagsordenen på de kommende møder. Ved samme møde bød vi som socialdemokrater ind med forslag omkring mindre anlægsopgaver på Esrum Møllegård og renovering af cykelsti i Tisvilde. Disse forslag kommer med i den videre proces i ØU.
På Ældre, Social og Sundhedsudvalget (ÆSS) har vi selvfølgelig være meget optaget af vores ældre. Vi har fuldt vores plejehjem nøje, hvilket jeg løbende har orienteret jer om.

På sidste møde i ÆSS debatterede vi om muligheden for at åbne op på plejecentrene for besøg af pårørende, ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi har bedt administrationen komme med et bud på en løsning til næste udvalgsmøde. Vi har i udvalget fokus på, at vi ikke udsætter vores borgere for smitte, og at en mulig løsning skal afspejle dette.
På mødet havde vi besøg af Lene og Charlotte som til daglig er Plejehjemslederne på Skovsminde og Helsingegården. De fortalte hvordan de sætter borgerne i små grupper, hvor de er i gode fællesskaber. De fortalte også lidt overraskende, at personalet i denne tid havde den nødvendig ro og nærvær til borgere, da alle andre opgaver er sat bero. Dette er jeg personligt glad for at høre. De erfaringer som vores personale gør sig, er forhåbentligt noget vi politisk kan hjælpe med at føre over i hverdagen efter Covid-19.
I Kultur- og Erhvervsudvalget er vi meget optaget af at få en ny aftale med Fredbogård Fonden om drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted. Derfor har vi bedt byrådet om en 3 måneders forlængelse af den nuværende aftale, så vi kan se på flere modeller samt hvilke muligheder der er, for at adskille eventpladsen og Fredbogård i 2 parallelle enheder.

Vi har igen besluttet at give støtte til kulturpas til vores 3 -7. årige børn , hvor der er behov for økonomisk hjælp. Vi har bedt kulturrådet udarbejde retningslinjer dertil.

More to explorer

Status på valgkampen juni 2021

Status på valgkampen i Gribskov den 9. juni 2021 Den organisatoriske del af processen frem mod valget har foregået helt efter de

Formandens Klumme

Nu står sommeren for døren og med lidt held finder solen vej gennem hele sommerugerne på samme måde som her i juni. 

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk