Skip to main content

Året der gik 2023

Skrevet af Af: Morten Dahlberg

2023 har været et af de rigtig sværeste år, når vi ser på økonomi og velfærd.

Budgettet blev genåbnet, efterfølgende blev der foretaget løbende besparelser generelt, og afslutningsvis blev et nyt budget indgået med mange kedelige serviceforringelser.

Her vil vi nævne nogen af de sværeste ændringer:


Rengøring på ældreområdet er igen forringet til hver 3.uge – selvtræning i beskyttede miljøer er sparet væk, og den visiteret ældremad leveres nu kun på ugebasis. Vi er af den politiske overbevisning, at mad, rengøring, selvtræning og fællesskaber er det allervigtigste, når vi taler trivsel, værdighed og forebyggelse omkring vores ældre borgere, så disse forslag er ikke groet i vores baghave.

På socialområdet er der generelle besparelser, der berører de borgere der har det sværest og som bl.a. betyder færre aktivitetstilbud.

Dog ser vi frem til en ny organisering og udvikling af vores børnespecialområde, som skal udvikles i tæt samarbejde med vores skoler og daginstitutioner.

Besparelserne berører også forebyggelsen, idrætten og ikke mindst det kulturelle område, hvilket gør rigtig ondt, idet fællesskaber og fysiske aktiviteter går hånd i hånd.

Kulturen kan også samle bredt og give livsværdi i hverdagens trivsel.

Livstag

Med dette budget, kommer vi også til at tage livtag med folkeskolen i Gribskov. Vi har politisk desværre medvirket til at splitte 2 lokalsamfund, som i stedet skulle stå sammen om Deres skole. Det bliver en meget svær øvelse, men vi vil gøre vores til, at denne omlægning lykkedes på en ordentlig måde for alle involverede.

På daginstitutionsområde har vi besluttet, at skillelinjen mellem uddannet personale og ikke uddannet personale flytter sig fra 60/40% til 55/45%, hvilket helt klart er en faglig forkert udvikling. Vi står pt. i den situation, som resten af landet, at vi ikke kan skaffe uddannede pædagoger, hvorfor løsningen blev denne for nuværende.

Vi vil selvfølgelig være meget opmærksom på, at dette ikke bliver til skade for vores børns trivsel.

Som det fremgår af ovennævnte, er det en rigtig svær situation vi som kommune står i, og mange vil spørge os om, hvorfor stemte I så for disse forringelser.

Det gjorde vi, fordi vi stadig tror på, at det er bedre at sidde med omkring bordet, tage ansvar for vores økonomi og velfærd, opnå og fastholde socialdemokratiske resultater og samtidig skabe mulighed for at påvirke de fremadrettede processer i den rigtige retning.

Vi tænker hver eneste dag på, hvordan vi med den økonomi, der er til rådighed, kan være med til at skabe bedre vilkår overfor alle borgere i Gribskov kommune.

Vores fokus vil fortsat være på vores ældre, børn og sociale borgere, forebyggelse og fællesskaber i alle sammenhæng, idrætten, seniorcentre, frivilligcentre og kulturelle fællesskaber, så som projekter som ”Tisvildehuset”, der kan vise vej til skabe sammenhæng i de små lokalområder. ”Fællesstedet” i Gilleleje, som et lige besluttet anlægsprojekt, der skal binde idrætten og Gilbjergskolen sammen til gavn for mange forskellige fællesskaber i området.

Frivilligt arbejde generelt og et borgerengagement i vores lokalområder, er og bliver fortsat et aktiv, der kan sikre sammenhængskraften i vores hverdag, og fremmer mentalt trivsel og forebygger ensomhed. Tak til alle Jer der deltager i det!

Til slut, men ikke mindst, er det vigtigt for os at sikre indflydelse på miljøet, beskyttelse af vores grundvand og grøn energi i tæt samarbejde med borgerne.

Alt dette vil vi fortsætte med at sætte fokus på i 2024.

Godt Nytår fra Socialdemokratiet i Gribskov.

Pia Foght byrådsmedlem og Gruppeformand Morten Dahlberg

Andre nyheder

Gilleleje, Livet ved havet, nyt museum

Oprettet: 5. juni 2024
Nyt museum i Gilleleje: Livet ved havet Det er imponerende at se, at Museumsforeningen, Styregru...

 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling?

Oprettet: 22. maj 2024
 Er Gribskov på vej mod erhvervsfjendtlighed og modstand mod grøn omstilling? Er Gribskov ved at...

Helhedsplejen Vest

Oprettet: 15. maj 2024
Socialdemokratiet i Gribskov bakker 100% op om alle vores ansatte, uanset på hvilket niveau de er...

Demonstation i Esbønderup

Oprettet: 1. maj 2024

1. Maj- Tre partier en fest

Oprettet: 28. april 2024
Fejr 1. maj med os! Tre partier og én fest! Onsdag d. 1. maj 2024 er partierne SF i Gribskov, Enh...

Morten Dahlberg Borgmesterkandidat

Oprettet: 24. april 2024
Pressemeddelelse Socialdemokratiet i Gribskov har valgt borgmesterkandidat til KV-25. Det skete...

Bibliotek skal flyttes til helsinge bymidte

Oprettet: 23. april 2024
Et folkebibliotek bør i fremtiden ligge centralt i Helsinge bymidte - ja endda midt i gågaden Ve...

Vi vil udvikle Vejby

Oprettet: 22. marts 2024
Udvikling i Vejby: Socialdemokratiet i Gribskov står fast! Det er på tide at sætte Vejby på land...

Ældrebofællesskaber kan være fremtiden

Oprettet: 21. februar 2024
Raske ældre skal kunne tilbydes bofællesskab, når alderen trykker Tak til Birgit for dit indlæg ...

Musik i Lejet unik kulturinstitution i Gribskov Kommune

Oprettet: 21. februar 2024
Bevar Musik i Lejet: Et unikt fyrtårn på Tisvildeleje   Tisvildeleje Strand er mere end bare en ...