Formand for Gribskov Øst - Peter Kay Mortensen

GRIBSKOV ØST

Nyt fra den lokale partiforening i Gribskov Øst

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling den 30. maj 2021 

Den 30 maj 2021 skal vi igen mødes til generalforsamling i partiforeningen. På generalforsamlingen lægger vi op til et forslag om at nedlægge de nuværende partiforeninger i kommunen og danne en ny der skal dække hele kommunen. Her 14 år efter kommunesammenlægningen vil det være naturligt at se på strukturen. Samtidig har den nuværende struktur skabt utrolig mange interne konflikter, ikke så meget på bgrund af politisk uenighed men simpelt hen på grund af kulturelle forskelle og uenighed om magten i partiet. Det er derfor det ikke hedder en sammenlægning men nedlægglse af de nuværende foreninger siger formanden. 

Link til Gribskov Øst bestyrelse


Stor opbakning til en ny partiforening i Gribskov.

Socialdemokratiet Gribskov Øst har d.d. afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen behandlede bestyrelses forslag om at nedlægge den nuværende partistruktur og danne en ny partiforening for hele kommunen.

Der var kun positive indlæg i debatten og efterfølgende støttede en enig generalforsamling bestyrelsens forslag.

Der var en god og fremadrettet debat på generalforsamlingen.  Flere medlemmer udtrykte også ønske om at der bliver et større fokus på et generationsskifte og stiftelsen af en ny forening må meget gerne afspejle dette ønske.

 Peter Kay Mortensen blev efterfølgende valgt som formand og får derved sammen med bestyrelsen ansvaret for at gennemføre processen frem mod dannelsen af den nye forening.

Det er nu op til partiforeningen Gribskov Vest at behandle spørgsmålet på deres kommende generalforsamling den 3.6.2021.

Formanden for partiforeningen, Peter Kay Mortensen vil foreslå at den lokale partiforening deles op med 3 aktivitetsudvalg

Det næste der skal ske er at vi skal have igangsat en kampagne der har to formål. Det ene er at bringe Socialdemokratiet fysisk tættere på medlemmerne og borgerne i kommunen. Det andet er at udfolde en debat om vores politik, så den bliver kendt forud for valget i 2021.

Derfor foreslår jeg at Gribskov øst opdeles i 3 områder. 1. Gilleleje, 2. Græsted-Blistrup og 3. Dronningsmølle-Munkerup. Vi har omkring ca. 52 medlemmer i Gilleleje, og i Græsted-Blistrup har vi ca 36 medlemmer og i Dronningmølle og Munkerup ca. 14 medlemmer. I hvert af områderne nedsættes der et aktivitetsuvalg, der får til opgave at etablerer aktiviteter for medlemmer og inviterer ikke medlemmer til at være med. Det kan være sociale aktiviteter med politisk indhold. Politiske cafeer som senere kan ændres til valgcafeer m.m..


SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Gudmund Nielsen
Plantage Ale 26
Ramløse
3200 Helsinge
Mail: gribskovsoc(snabel-a)gmail.com

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP