Skip to main content

Friere rammer for drift af PlejeGribskov.

  • Forside billede:
  • Forside tekst: Friere rammer for drift af PlejeGribskov
  • Skrevet af: Pia Foght

Indledning

Socialdemokratiet ser det som en vigtig udvikling, at ældreområdet får muligheden for at igangsætte et forløb med friere rammer for driften på PlejeGribskov-Helsingegården og Trongården.

Beslutning om 3-årigt Forløb

Det er med stor glæde, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget, i tæt samarbejde med lokaludvalget, beslutter at igangsætte et 3-årigt forløb. Dette involverer arbejde med at fjerne ikke lovbundne unødige regler og muligheder for friere rammer til organisering af det daglige arbejde.

Samarbejde med Borgere og Lokalsamfund

Ambitionen er at gøre plejecentrene selvstyrende enheder med højere frihedsgrader. Ledelsen får frihed til at drive udviklingen i tæt samarbejde med medarbejdere, deres familie, frivillige og andre aktører i lokalområdet.

Kultur præget af Udfordring og Udvikling

Kulturen skal kendetegnes ved at udfordre vanetænkning og rutiner, hvis det skaber nye muligheder til gavn for alle involverede parter.

Vision for Resultater

Visionen er at skabe mere tid til kerneopgaven, øget borgertrivsel, øget medarbejdertrivsel og en profil, der sikrer en mere attraktiv arbejdsplads.

Møde med PlejeGribskov's Ledelse og Medarbejdere

Det var en fornøjelse at mødes med ledelse og medarbejdere på PlejeGribskov, hvor glæde, engagement og iver efter at komme i gang med disse nye arbejdsmuligheder blev oplevet.

Budgetbeslutning og Økonomisk Afsæt

Ud over projektet med frisættelse er Socialdemokratiet glade for budgetbeslutningen om at analysere det økonomiske afsæt mellem kommunale og øvrige leverandører.

Fremtiden for Velfærdsopgaver

Vi går en vigtig tid i møde, hvor kommunale institutioner, skoler, daginstitutioner, sociale institutioner og plejeinstitutioner skal gå foran i løsningen af fremtidens velfærdsopgaver med udgangspunkt i tilpasning af medarbejderstrivsel i opgaveløsningen.

 Afsluttende Bemærkning

Socialdemokrater glæder sig til at følge projektet , der er nemlig fremadrettet afgørende at sikre åbenhed og dialog i implementeringen af disse ændringer. Det er essentielt at lytte til borgerne, medarbejderne og andre interessenter for at sikre, at forandringerne gavner samfundet som helhed. Der bør også være fokus på løbende evaluering for at tilpasse tiltagene i overensstemmelse med de faktiske behov og udfordringer, der måtte opstå. Dette skaber en solid grund for en bæredygtig udvikling af PlejeGribskov, der prioriterer trivsel og kvalitet i ældreplejen.

 

Pia Foght
Socialdemokratiet i Gribskov

 

Medlemsskab

Medlemskab i Socialdemokratiet giver en unik mulighed for at påvirke politiske beslutninger. Som medlem kan du deltage i partimøder, stemme på ledelsen og bidrage til udviklingen af politiske standpunkter. Du får også adgang til sociale arrangementer og netværk, der styrker fællesskabet. Medlemskabet er en aktiv deltagelse i demokratiet og en måde at forme samfundet på, mens du nyder fordelene ved et engageret politisk fællesskab. Du kan altid kontakte os, vi er klar til en uformel snak. Du kan kontakte os her https://gribskovsoc.dk/kontakt

 

 

  • Læst: 990