Skip to main content

Tonny Nalepa Jensen

Tonny Nalepa Jensen

 

Jeg er en aktiv medborger med 38 års erfaring i foreningslivet i Gribskov. Mine børn er opvokset her, og næste generation er netop startet i skole. Jeg driver selvstændig virksomhed i kommunen.

1. Socialt udsatte og erhvervslivet Socialt udsatte skal integreres bedre i erhvervslivet. Jeg vil styrke samarbejdet mellem kommunen og lokale virksomheder for at skabe flere job- og praktikmuligheder samt målrettede uddannelses- og opkvalificeringsprogrammer.

2. Styrkelse af idræt og kulturforeninger Idræt og kultur er essentielle for sammenhængskraften i kommunen. Jeg vil øge støtten til lokale idræts- og kulturforeninger, så alle borgere har mulighed for et sundt fritidsliv. Sunde borgere bidrager positivt til den kommunale økonomi.

3. Biodiversitet og grøn omstilling Grøn omstilling og biodiversitet er afgørende. Jeg vil implementere planer for at reducere CO2-udledninger og øge brugen af vedvarende energi. Vi skal fremme grønne områder og biodiversitetsprojekter, der skaber et sundere miljø.

4. Socialboligbyggeri Jeg vil sikre boliger til alle uanset alder og økonomisk status ved at fremme blandede boligområder og bygge flere prisoverkommelige lejeboliger. Derudover vil jeg fokusere på at etablere flere kollegier og ungdomsboliger, så studerende og unge har adgang til overkommelige boliger i kommunen.

5. Effektiv forvaltning Vi skal have en mere effektiv forvaltning med færre ledelseslag og mere fokus på medarbejdere i direkte kontakt med borgerne. Jeg vil reducere bureaukratiet og styrke den decentrale beslutningsproces for bedre service.

6. Borgerkontakt Jeg vil arbejde for, at borgerservice har en åben konsultation en dag om ugen. Min politik skal gavne flertallet uden at glemme minoriteterne, og jeg vil sikre socialdemokratiske aftryk i alle aftaler, jeg indgår i.

7. Kollektiv trafik i Gribskov Kommune. Kollektiv trafik er vigtig for mobiliteten i Gribskov. Jeg vil forbedre bus- og togforbindelser for nem adgang og lavere CO2-udledning, hvilket fremmer bæredygtighed.

 

 

 • Læst: 124

Pia Foght

Pia Foght

 

Formand for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Næstformand for Ældre, Social og Sundhed. Bestyrelsesmedlem i Museum Nordsjælland

Jeg har gennem årene haft glæden af at påvirke flere områder, herunder hjemmelavet mad på plejecentrene, Gilleleje Aktivitetshus, sundhedsfagligt hus, hjemtagning af hjemmesygeplejen, sygeplejeklinikker, Demensdagcenter i Vejby, Holbohave, genetablering af §18-midler og Kunstråd, kultur netværk og opstart af grundlaget for et nyt museum i Gilleleje.

Der har aldrig været større behov end nu for forebyggelse og tidlig indsats! Vi ser det stort set på alle områder: ulighed i sundhed, både psykisk og fysisk, ensomhed og mental trivsel.

Med velfærdsområder under pres er det vigtigt at arbejde med strukturelle ændringer. Vi skal tænke i nye måder at løse opgaver på og anderledes organisering af medarbejderne, bl.a. i faste teams, der skal sikre, at vi fremover kan levere den nødvendige kvalitet med fokus på:

Ældreområdet med fokus på demens
Vi skal forberede os på stigningen i antallet af +80-årige og behovet for et nyt plejecenter med Olle-Kolle. Demensområdet forventes at stige i de kommende år. Fokus på uddannelse af medarbejdere.

Sundhedsområdet
Fokus på det sundhedsfaglige hus og tiltrækning af veluddannede medarbejdere gennem faglige fællesskaber. Dette er vigtigt i en tid, hvor sygehusindlæggelser er kortvarige.

 • Læst: 134

Bo Jul Nielsen

Bo Jul Nielsen

DENNE SIDE ER EN TEST SIDE

INGEN KANDIDATER ER BLEVET VALGT 

SOCIALDEMOKRAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

"POLITIK er lige som et godt glas vin, det bliver aldrig for gammel"

DET ER POLITIK AT TAGE STILLING

MØD KANDIDAT

 • PERSONEN BAG

  FOCUS OMRÅDER…..SOCIAL OG SUNDHED KULTUR OG IDRÆT - LOKAL SAMFUND

  JEG STILLER OP FORDI ....sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 • FOCUS OMRÅDER

  Favorite Shows: Hometown, Keat's Crew, King Arthur, Birdcage, Cloud Compass, Astra, Harold, Everest

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.
 • HVIS JEG BLIVER VALGT

  Favorite Shows: The Night Watch, Corona, Hometown, What Remains, The Finch, Jeanne D'Arc, The Vacation

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

PRÆSENTATION

PRÆSENTATION AF KANDIDAT

 • Kandidaten mener at Gribskov skal udvikle sig mere kulterelt

  February 23, 2020

 • Kandidaten vil have mere velfærd, vi skal tænke nyt

  February 14, 2020

VIDEOER

HVAD SKER DER I DET POLITISKE LAND

 • Se videoen om kandidatens virke

  January 06, 2020

 • Kandidaten har været ude blandt vælgerne

  December 05, 2019

VALG TEMPERATUREN

VALGKAMPAGNER ER GÅET IGANG, FØLG MED HER

 • Kandidaten fik en god ide

  January 14, 2020

 • Kandidaten skal til valgmøde

  December 17, 2019

Læs mere …Bo Jul Nielsen

 • Læst: 200