Skal vi ændre skolernes tildelings model?

Allan Nielsen

Tildelingsmodel – skolerne

I Børne, Idræt og Familieudvalget har der over det sidste års tid været en drøftelse af skolernes tildelingsmodel. Her har Socialdemokratiet holdt fast i, at den nuværende elevbaserede tildelingsmodel burde laves om til en elev- og klassebaseret tildelingsmodel for at sikre resurser (penge) til de små skoler.

En elev- og klassebaseret tildelingsmodel blev dagsordensat til udvalgsmødet d. 13. August 2019. Grundet kommunens økonomiske udfordring med budget 2020 blev punktet taget af dagsordenen, og en ny tildelingsmodel indgår som et af elementerne i den kommende budgetproces.

FO-tilbud til elever i 6. Klasse

Denne mulighed har medlemmerne af udvalget jævnligt drøftet, dog uden for møderne. På sidste udvalgsmøde blev der stillet forslag om denne mulighed for elever i 6. Klasse. Socialdemokratiets holdning har hele tiden været: God ide, bare det ikke giver yderligere omkostninger. Beslutning på mødet blev: Der iværksættes en forsøgsordning for skoleåret 2019/20, hvor elever fra 6. Klasse kan fortsætte i FO-tilbud på egen skole, hvis de ønsker det. Forældrebetalingen fastlægges til samme takst som for elever i 5. Klasse. Ordningen evalueres i foråret 2020.

Affaldssortering

Er punkt på dagsordenen på mødet i udvalget (Udvikling, By og Land) i september 2019.

More to explorer

Styrket indsats for unge over 30 år.

Beskæftigelse og unge Af Mikkel Andersen formand for Beskæftiglses og ungeudvalget. Sidste år var beskæftigelseområdet igennem hårde besparelser, som konsekvens af det,

Sikring af skolerne i lokalsamfundet

 Sikring af folkeskolen i lokalsamfundet Med budgetforliget fik vi sikret, at de mindre lokalsamfund Blistrup, Ramløse, Tisvilde og Esrum fortsat beholder deres

Værdibaseret sundhed

Politikere styrker fokus på det, som giver værdi i det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet Regionsrådet i Region Hovedstaden forhandler i disse

For at dele, tryk herunder

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

SOCIALDEMOKRATIET GRIBSKOV
Bjørn Andersens Vej
3230 Græsted
Eriksson@mail.tele.dk