Gribskov kommune mangler en bosætningsstrategi.

I den vedtagne kommuneplan er der ikke fastlagt en egentlig bosætningsstrategi.

Der er i kommuneplanen afsat nye områder til bygning af flere boliger, det er helt i orden, men hvad er et for et boligudbud der er brug for i kommunen?

Hvis vi ser på statistikkerne, så ser vi i øjeblikket et fald i børnetallet, som i den grad presser vores mindre skoler ude i lokalsamfundet med færre elever. Her er der brug for en bosætningsstrategi der indeholder det rette udbud til børnefamilier.

Modsat stiger antallet af ældre. Andelen af + 65-årige stiger med godt 20% frem mod 2030 samtidig stiger antallet af borgere over 80 år, med næsten 100% frem mod år 2030 og vil udgøre 10% af befolkningen. Med den udvikling er der behov for at se på hvordan vores bosætningsstrategi passer til den demografiske udvikling.

Grundlæggende er det kommunen der har ansvaret for, at der er tilstrækkeligt med boliger specielt rettet mod ældre, men det er naturligvis indenfor de rammer staten stiller op for kommunens aktivitet. Nybyggeri løser ikke behovet for at sikre udbud af boliger til de ældre. Omdannelse af den eksisterende boligmasse og større mobilitet med fordeling af de eksisterende boliger vil sandsynligvis komme til at spille en større rolle i fremtiden. Med den grønne boligaftale i 2020 er første skridt taget til at tilpasse den øgede efterspørgsel efter ældreboliger. Der er afsat midler til at afdække hvordan ønsket om flere seniorbofællesskaber kan opfyldes og der er afsat 1,6 mia. kr. til at øge tilgængeligheden i de eksisterende boliger. I Socialdemokratiet Gribskov mener vi at den almene boligmodel er mest velegnet til at imødekomme de krav, som de ældre stiller til deres bolig. Men der er brug for en grundig drøftelse om hvordan vi i Gribskov får en strategi, som både indeholder en tilflytningsstrategi og en strategi for antallet af ældreegnet boliger og det kan gøres i en samlet bosætningsstrategi.

Mikkel Andersen