1. maj hilsen fra Pia Foght


På nær et enkelt år under krigen har Socialdemokratiet i 130 år i fællesskab fejret 1. maj og sunget ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Her fejrer vores parti de politiske mål og resultater, vi har nået gennem rigtig mange år

Resultater der har båret os frem til et velfærdssamfund, hvor mange har gode livsbetingelser med en social- og arbejdsmarkedslovgivning, der sikrer, at man som lønmodtager har rimelige betingelser for et godt liv.

Nu er det Covid-19, der fylder i vores liv. Hvordan navigerer vi i den nye situation vi som nation ikke har stået i før?
Vores familietraditioner er i spil, hvor vi ikke kan fejre bryllup, fødselsdage og besøge vores ældre og børn. For børnene ser vi en manglende skolegang og afsluttende eksaminer. Hele vores sociale og kulturelle liv blev på en dag ændret.
Nu er alt i spil i en ellers tryg hverdag. Ikke kun for borgere, men også virksomheder hvis eksistensgrundlag er truet og giver økonomiske svære kår for rigtig mange.
At vores hverdag med denne pandemi kan ændre sig så markant og hurtigt vil naturligt lede til refleksion om livet, fremtiden og fællesskabet. Hvordan bringer vi trygheden tilbage i Danmark?
Hvordan skaber vi gode livsbetingelser for vores børn efter pandemien? Hvordan lærer vi at agere i en ny tid med mange omfattende problemstillinger?
Landspolitisk er det vigtigt at skabe betingelser, der igen gør at vi alle kan få et godt eksistensgrundlag med tryghed og et stabilt sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen der som nu, men også fremover kan tøjle epidemier og sygdomme. Vi skal altid sikre fællesskab med dem, der har det værst i krisen. Vi skal stå sammen.
Der har altid været mange forskellige holdninger til, hvordan vi skal løse vores udfordringer. Jeg må udtrykke stolthed over vores regering og statsminister Mette Frederiksen. Hun er med til at sikre, at vores regering, i tæt samarbejde med Folketinget og fagkundskaben, målrettet arbejder for, at vi kan komme over på den anden side af krisen med de bedst mulige betingelser både økonomisk og menneskeligt.

For vores egen Gribskov Kommune er det vigtigt, at vi i Socialdemokratiet er med til at sikre stabilitet og tryghed. Vi har store udfordringer både på skole- og ældreområdet, som vi skal være løsningsorienteret på. De unge skal have ordentlige uddannelsesmuligheder, og erhvervslivet flere muligheder for at sikre job i vores kommune. Socialdemokratiet vil derfor være med til at sætte nye tiltag i gang, så erhvervslivet og andre ser muligheder for at skabe flere job til kommunen. Det er store opgaver for os alle.
God 1 maj.

Pia Foght (S)
Gruppeformand

Formandens ønsker for partiet i Gribskov Kommune

HVAD ØNSKER JEG MIG FREM TIL KOMMUNE -OG REGIONSVALGET 2021?

Vores regering har gjort en stor indsats i forbindelse med COVID-19, forsinke spredning, økonomiske hjælpepakker og en god åbning. Det giver os en unik baggrund til at opnå et godt kommune -og regionsvalg i 2021.
Det giver rygvind, men det kan kun blive en succes, hvis vi står sammen, undgår offentlige skænderier, ikke dyrker gammelt nag og personlige angreb. Vi har brugt det sidste år til en forbedring af vores kommunikation, lytte til medlemmerne via vores medlemsundersøgelse og arbejde på en platform, der gør det nemt at finde information og viden om vores politiske mål og det lokale partiarbejde.
Vi har også arbejdet med at skabe platforme på de sociale medier, forbedre hjemmesiden og kigget i krystalkuglen for at sikre, at vi når ud til så mange borgere som muligt i Gribskov Kommune i valgkampen.
Med nye formænd i foreningerne, nyt medlem i fællesledelsen og ønske om at gøre en forskel, kan vi lægge fortiden bag os Vi tager erfaringen med for at undgå de fejl, vi har oplevet gennem mange år.
Vi afholder vores første fællesledelsesmøde i nær fremtid og vil gennemføre regler -og vedtægtsændringer, der gør os i stand til at nedsætte et kandidatudvalg. Der kommer et oplæg til en ny forretningsorden. Ud over de nødvendige anvisninger pålægger den fællesledelsen at arbejde åbent og kommunikativt, sikre at viden om arbejds, støtte eller temagrupper kommer ud til medlemmerne. Vi kommer med løsninger der sikrer medlemmernes adgang til rapporter, dagsorden og referater.
Vi ønsker at engagere dig i de områder, der interesserer dig eller hvor du har viden. Vi har brug for din viden til at sætte de rigtige og opnåelige mål for borgerne i Gribskov kommune. Vores byrådsgruppe i det nye byråd skal samarbejde om, at Socialdemokratisk politik bliver fremherskende.
Tiden er ikke inde til den sammenlægning, der konstant bringes op. Det er et mål i sig selv når tiden er rigtig, men indtil da opfatter jeg mit mandat som at sikre godt, tæt og åbent samarbejde mellem foreningerne, de af fællesledelsen nedsatte støtte -og temagrupper og sikre medlemmerne adgang til disse grupper i kort eller længere tid.
I de kommende måneder skal vi have fundet en spidskandidat, arbejde med at genåbne kommunen, identificere de kommende politiske mål og skabe grupper (fysiske eller teknologiske), der kan arbejde med dem.

Ole Hammer Mortensen