Styrket indsats for unge over 30 år.

Beskæftigelse og unge

Af Mikkel Andersen formand for Beskæftiglses og ungeudvalget.


Sidste år var beskæftigelseområdet igennem hårde besparelser, som konsekvens af det, har der været en nedgang på aktiviteterne på ca.18 %.
Det har bl.a. betydet, at der skulle tages hårde beslutninger igennem hele året for, at vi kunne nå de økonomiske mål og samtidig sikre, at vi fortsat kunne hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarket.
Igennem hele året har beskæftigelsesudvalget valgt at finde løsninger og have fokus på, at hjælpe de allermest udsatte borgere. I april måned kom de første tilbagemeldinger fra administrationen om, at vi igen i år skulle forvente at spare på alle områder.

I beskæftigelsesudvalget begyndte vi dialogen om, hvor vi kunne finde besparelserne. Disse samtaler foregik helt frem til at budgetaftalen, hvor det var et enigt udvalg, der bredt bakkede op om, hvor der skulle ske besparelser.

Det bliver nogle hårde besparelser, der er fundet på beskæftigelseområdet.   
Det kommer særligt til at gå ud over mentorer og afklaring/opkvalificering, som vil betyde, at vi kommer til at bruge de private leverandører mindre i 2020 end i år, 2019. 

Udvalget har dog set muligheder i samtidig at investere på en række konkrete indsatser, som forhåbentligt vil styrke servicen og økonomien, helt konkret er det muligt på de områder, hvor vi kan se, at der er mulighed for at få et positiv resultat. Det betyder, at der bliver afsat flere penge til at få dem, der er på sygedagpenge, tilbage til deres arbejdspladser.

Et andet initiativ er, at vi styrker indsatsen for borgere over 30 år, der står uden arbejde. Det er ligeledes besluttet, at få STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) til at gennemgå alle arbejdsgange i jobcentret for, at sikre at vi har fokus på borgere og hvorvidt der er noget der kan forbedres.
Det har været en lang proces, men det har været vigtigt, at der har været et enigt udvalg, hvor alle partier har taget ansvar om de hårde besparelser. Jeg tror samtidig også på vi med vores inddragelse af STAR og de tidligere nævnte investeringer, får muligheden for at give en bedre indsats. Det er håber at vi fremadrettet kan høste frugterne af se målrettede investeringer.

Vi må forvente, at det bliver en meget travl tid for beskæftigeområdet. Dels med besparelserne, samarbejdet med STAR og at der samtidig også kommer en ny reform, der skal gøre det mere enkelt for borgerne og samtidigt for jobcenterne, at hjælpe borgere tilbage i arbejde eller uddannelse.

I er altid velkommne til at ringe eller skrive, hvis I ønsker en uddybning

Sikring af skolerne i lokalsamfundet

 Sikring af folkeskolen i lokalsamfundet

Byrådsmedlem Allan Nielsen

Med budgetforliget fik vi sikret, at de mindre lokalsamfund Blistrup, Ramløse, Tisvilde og Esrum fortsat beholder deres skoler. Det er vigtigt, at vi som kommune bevarer vores skoler. Det er vigtigt i forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen. Skolerne i lokalsamfundene er ligeledes en væsentlig forudsætning for Byrådets fælles vækststrategi. Vi skal have en kommune, hvor adgangen til en folkeskole er inden for rækkevidde og borgernes naturlige førstevalg for deres børn. Folkeskoler i de større og mindre bysamfund er med til at understøtte mangfoldighed og forskellighed og giver det enkelte barn mulighed for at skabe sin egen identitet og tilhørsforhold i lokalsamfundet – det lokale fællesskab. Derfor er det godt, at der med budgetforliget er bred enighed om at værne om folkeskolerne i Gribskov Kommune.

 

Kvalitetsrapport – Skoleområdet

På mødet i september 2019 behandlede udvalget Børn, Idræt og Familie kommunens arbejde med den kommende kvalitetsrapport på skoleområdet.

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Denne rapport skal udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj. Sammen med N.G. har Socialdemokratiet hele tiden haft den kritik af kvalitetsrapporten, at den på nogle områder er for intetsigende, f.eks. ved opgørelserne af skolernes karakterer ved prøverne. Hvis det ene og alene var et evalueringsværktøj for den enkelte skole, ville det være fint nok for den enkelte skole at se sit gennemsnit i de forskellige fag, men når karaktererne bliver brugt til at sammenligne med andre skolers gennemsnit – i konkurrencestatens hellige navn, bliver karaktererne ubrugelige, da f.eks. privatskolerne og folkeskolerne virker på forskellige vilkår i forskellige rammer.

Socialdemokratiet har derfor været med til at foreslå, at der i højere grad arbejdes med progression og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten i 2018 – 2019.  Der indarbejdes således data i kvalitetsrapporten fra skolernes fælleskommunale testprogram, der gør det muligt at kigge på den enkelte skoles og daginstitutions pædagogiske og faglige progression. Ud over gennemsnitskarakterer indarbejdes der også opgørelser af karaktererne i kvartiler over enkelte skoles karakterer og samlet set for kommunen. Det har hele tiden været min påstand, at folkeskolerne i Gribskov Kommune præsterer bedre end/lige så godt som privatskolerne i kommunen, også når det gælder fagene. Med tilføjelserne om progression i børns læring i den kommende kvalitetsrapport får vi et evalueringsværktøj, der er mere brugbart end tidligere kvalitetsrapporter på børneområdet i kommunen. Det ser jeg frem til.