Status for den kommunale hjemmepleje

Det går nu meget stærkt nu med etableringen af den kommunale hjemmepleje. Det er et stort projekt, vi er i gang med.

Der arbejdes målrettet på at sikre vores  politisk besluttede værdier, som hjemmeplejen skal bygge på. Værdierne er ”Fleksibel, Værdig, Enkel og Let”.

Der arbejdes p.t. på at få rekrutteret medarbejdere . Vi håber alle, vi får det nødvendige antal medarbejdere.

 

 Leverandører og borgernes valg

Lige efter sommerferien blev de to private leverandører BM Pleje og CCC Pleje godkendt som fritvalgs-leverandører til hjemmeplejen.

Umiddelbart efter gik processen i gang for borgernes valg af leverandør. Ca. 1000 borgere skulle vælge enten ved ikke at foretage sig noget, hvorved de fik tildelt den kommunale hjemmepleje eller ved aktivt at foretage et valg via enten mail eller telefonisk henvendelse.

258 valgte BM Pleje, 53 valgte CCC Pleje og 156 valgte kommunens hjemmepleje, og 607 borgere valgte ikke at foretage sig noget. Dermed får kommunens hjemmepleje i alt 763 borgere, som svarer til ca. 70 procent af borgerne.

 

Status på Bemanding og rekruttering

 ledelsen er på plads og den 1. oktober starter den nye leder Ingrid Potts. Der er også ansat to teamledere. Der er indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse med Attendo, som betyder, at de medarbejdere, der ønsker det, kan komme over i den kommunale hjemmepleje. Det betyder, at der starter ca. 100 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje.

 

Placering af Hjemmeplejen

Den ene base ligger på Helsingegården i Helsinge, og den har allerede været på plads et stykke tid. Det er nemlig samme sted, sygeplejen bor i dag. Og nu er endnu en base kommet på plads nemlig nye lokaler på Fiskerbakken 17 i Gilleleje.

                                                                                                                                          Mvh. Pia Foght