2020 med spændende udfordringer

20 bliver et spændende år! Opgaver og Udfordringer!

Allan Nielsen

Jeg synes, at den største udfordring for Byrådet bliver at holde sammen i konstitueringen og trække af på de beslutninger, som vi har taget i forbindelse med budget 2020 – 2023, sikre det brede samarbejde og ikke mindst undgå en genåbning af budgettet. Den første prøve i den forbindelse kommer til at stå ved behandlingen af underskuddet (15 millioner) på det specialiserede børneområde allerede her i januar/februar 2020. En stor opgave, hvor jeg vil gøre mit til, at Børne, Idræt og Familieudvalget lykkes med at pege på en løsning!

Planstrategien er så godt som færdig. Det er en god planstrategi med et solidt socialdemokratisk aftryk. Seks verdensmål er indskrevet som en del af den grundlæggende tænkemåde. Fællesskaber og natur er et gennemgående tema, f.eks. i forhold til bosætning, boligfortætning i byområderne, understøttelse af erhvervslivet i kommunen – ikke mindst turismen samt vigtigheden af at arbejde med udvikling af lokalsamfundene (fællesskaber). Med planstrategien har vi et godt grundlag for arbejdet med kommuneplanen. Der skal også udarbejdes en naturpolitik. Kommuneplanen bliver et vigtigt og spændende arbejde i 2020.

I det nye år kommer vi også for alvor til at arbejde med kommunens håndtering af affald; ikke mindst med mere kildesortering. Den kommunale affaldsplan er på plads, og i udvalget Udvikling, By og Land er der politisk enighed om at vente med tiltag, indtil regeringen melder ud, hvad man vil på dette område. Det gør regeringen forventeligt inden Folketinget går på sommerferie. Udvalget UBL vil derfor arbejde videre med affald og affaldssortering i 2. halvdel af 2020. Afsættet er den nationale resurseplan, kommunens affaldsplan og ikke mindst de input, som vi har fået fra møder med grundejerforeningerne i kommunen og Det Grønne Råd. Ligeledes et spændende og vigtigt arbejde, som er blevet sat i gang først i denne byrådsperiode af os, Socialdemokratiet, i samarbejde med Enhedslisten.

På børneområdet bliver vi fortsat nødt til at kigge på strukturer og organiseringer, særligt på det specialiserede område. I den sammenhæng ser jeg frem til arbejdet med ”Nest-Klasser”, som er inspireret af arbejdet med elever med autistiske træk fra andre kommuner, f.eks. i Halsnæs Kommune og i Århus Kommune. Her har man elever i almenklasserne med diagnosen autisme, og underviser hele klassen i en ramme, der passer til de autistiske elever. Gøres det rigtigt, viser resultater fra Århus, at hele klassen drager fordel af denne undervisningsform såvel fagligt som socialt. I forbindelse med Børne-Top-Mødet i Ålborg sidst i januar 2020 tager Børne, Idræt og Familieudvalget omkring Århus på vej til Nordjylland for at høre om folkeskolernes arbejde og resultater hermed. Super-spændende! I udvalget er der bred politisk opbakning hertil, og en forberedelse af ”Nest-Klasser” kan blive en del af budgetforhandlingerne til budget 2021.

Trods de hårde kendsgerninger med besparelser i budgettet, synes jeg, at der er mange gode og vigtige opgaver i 2020, som vi skal være med til at præge og lave resultater på. Men en forudsætning er, at den fælles konstituering kan holde i hele 2020 med brede aftaler.

Alle medlemmer ønskes et godt nytår!

Allan Nielsen

Byrådet (A)

  • Børne, Idræt og Familieudvalget
  • Udvikling, By og Land
  • Beskæftigelse og Ungeudvalget
  • Handicaprådet