Status fra formanden i Vest

Kære medlem

Lige en lille statusopdatering.

Den 20. april 2020 holdet bestyrelsen i Gribskov Vest sit anden bestyrelsesmøde på web, her fik vi en grundig orientering fra byrødderne og Gribskovs tilstand, især på folkeskoleområdet er vi meget udfordret, men det er jeg sikker på at vores politikker selv vil orientere dig om.
Vi havde også en lang og konstruktiv debat om opstillingsregler for spidskandidat og byrødder til næste periode, dem som deltog i Fællesledelsens generalforsamling i marts måned, ved at vi her ikke kunne finde fælles fodslag og opstillingens reglerne blev sendt til hjørnespark. Det betyder der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, men vi blev jo ramt af Corona krisen, og der for ser det lidt sort ud med afholdelse af en generalforsamling.
Der for har mit forslag været at vi i fællesledelsen bliver ENIGE om reglerne og dermed beslutter den i bestyrelsen, så må vi jo lægge bagdelen på stegepanden til en kommende generalforsamling, hvis nogen skulle mene vi har handlet forkert. Det er mit håb der findes gehør for dette i Fællesledelsen.
Vi står nemlig overfor et valg i vores socialdemokratiske foreninger, efter Bo Jul udtrådte af partiet har vi ikke haft nogen Spidskandidat, så lige så snart opstillingsreglerne er vedtaget, skal vi i gang med at vælge en ny spidskandidat.
Men som sagt valget er ikke gået i gang endnu, og du vil modtage stemme materiale, når maskineri er klart. Det vil du høre nærmere om.
Bestyrelsen i Vest har også vedtage at vi påbegynder en medlemshverve kampagne, som hovedsagelig vil køre på Facebook, vi ønsker at bruge vores energi på at få flere medlemmer, også set i lyset af at vi som socialdemokrater lige nu står ret højt, med en troværdig og klar profil, partiforeningen er overbevist om at der sidder en del i Gribskov der bare lige skal have et lille puf for at bliver en del af vores smukke fællesskab.

Tak for dit medlemskab og din interesse med at læse denne lille opdatering.

Formand Vest, Morten Dahlberg

Nytårstanker 2020 fra Carsten

Carsten eriksson

Nytårssentenser fra Østformanden

Allerførst et godt nytår til alle østmedlemmer.
Jeg er af formanden for Fællesledelsen/Socialdemokratiet i Gribskov blevet opfordret til at fremkomme med nogle vigtige temaer, jeg som formand for Østbestyrelsen synes, vil blive vigtige for vort politiske arbejde i 2020. I første række mener jeg, at vi fortsat i østbestyrelsen skal finde løsninger på at gøre os/vort parti interessante iblandt borgerne, så vi kunne få tilgang af medlemmer gerne i aldersgruppen af voksne med hjemmeboende børn. Vi trænger til nye inspirationer i partiet, og vi skal i bestyrelsen have en løbende udskiftning de kommende år. Det er et vigtigt emne.

Derudover vil vi i østbestyrelsen fortsat arbejde på, at det overordnede politiske arbejde imellem partiet og byrådsgruppen omkring vores politik bliver det primære dagsordenpunkt på vores Fællesledelsesmøder blandt andet gennem temadebatter, tilrettelagte oplæg/foredrag m.m.. Vi har i alt for mange år brugt tid på at debattere farven på ”toiletpapiret” i.s.f. ar have focus på byrådspolitikken contra vores politik.

Vi har i øst tiltrådt vores lokale formands handleplan for optimering af vores parti. Derfor vil vi også i det kommende år være meddeltagere i de nye ad-hocgrupper, som er blevet nedsat. Her er bl.a. tale om oprettelse af en DSU-afdeling, hvor vi lige p.t. har fået positive tilbagemeldinger fra DSU-hovedorganisationen om at opstarte en kampagne. Et andet arbejdsfelt drejer sig om hele vores kommunikationsområde, hvor der er tilknyttet interesserede østmedlemmer i den nedsatte ad-hocmediegruppe.

Yderligere kunne jeg tænke mig, at vi brugte 2020 til at afdække vores medlemmers interesseområder i.f.t. samfundet/byrådspolitikken, om vores medlemmers kompetencer eksempelvis arbejdsmæssigt, så disse kompetencer kunne anvendes til at fremme vores politiske linje, vores politiske holdninger og meninger, så vi gennem dialoger intern får en bedre indsigt i det politiske arbejde, der skal udføres.

Jeg ser gerne, at vi to gange om året får afholdt nogle borgermøder, hvor vi trækker på vores ministre som oplægsholdere samt regionsbestyrelsesmedlemmer. Vi skal ud blandt vores borgere – både for at høre på deres holdninger, meninger men også for at turde snakke med, debattere med borgerne omkring emner, der har deres interesse. Vi kan ikke nøjes med at stå på torvet i Gilleleje, ved Superbrugsen samt dagligvarebutikkerne i Græsted ved særlige lejligheder som Folketingsvalg og kommune- og regionsvalg.

Desværre er der også et par andre kedelige opgaver, jeg som formand i Øst og som fast medlem af Fællesledelsen mener, der skal arbejdes med. Det sidste halve år har der bl.a. fra nogle vestbestyrelsesmedlemmer været givet udtryk for, at vores valgte partiformand ikke er formand for Socialdemokratiet i Gribskov. Holdningen skulle være, at Ole som ”formand” blot er ordstyrer på vores Fællesledelsesmøder samt ansvarlig for udfærdigelse af dagsorden til møderne. Her bliver min demokratiske livsindstilling virkelig provokeret. Det er et emne, som jeg vil arbejde kraftigt imod og bringe op i relevante fora.

Et andet punkt er samarbejdet imellem byrådsmedlemmerne og formandsgruppen.

Samarbejdet i byrådsgruppen kan vist med rimelig grund kaldes dysfunktionel, hvilket har givet dårlige arbejdsbetingelser i den fælles byråds- og formandsgruppe.

Personligt havde jeg håbet, at det fælles afholdte møde imellem vest- og østbestyrelserne med medvirken af partiets vicepartisekretær skulle have løst de problemstillinger, der til stadighed er mellem de to lokale foreninger. Mødet skulle gerne have været en win-win-situation, men eftertiden har desværre vist sig anderledes. Flere episoder og hændelser har gjort, at min tillid er væk.

Jeg håber på nogle gode spændende generalforsamlinger i Øst og i Fællesledelsen.

Socialdemokratisk hilsen Carsten