Debat fra gribskov online

Gribskov-online.dk

PIA FOGHT GIVER PLADS FOR NY KANDIDAT
Socialdemokraternes gruppeformand i Gribskov Byråd, Pia Foght, er ikke længere i spil som spidskandidat for partiet til valget i november 2021. Partiforeningen i Gribskov-Vest har tidligere peget på Foght, men hun har nu meddelt, at hun vil træde et skridt tilbage for at give plads til en ny, uprøvet kandidat fra Gribskov-Vest, Morten Dahlberg.

Pia Foght er inde i sin femte periode som byrådsmedlem, og for nylig modtog hus Ridderkorset for sin indsats, der foreløbig er over mere end 18 år i lokalpolitik. Det når 20 år ved afslutningen af valgperioden – og det kan blive længere, idet hun har også oplyst, at hun vil være til rådighed for opstilling på den socialdemokratiske liste.

– Jeg håber, at vi med opstillingen af kandidater mu kan få en styrkelse af Socialdemokratiet i hele Gribskov, så vi kan stå endnu mere samlet og dermed stærkere i fremtiden, siger Pia Foght.

Socialdemokratiet er inde i en proces med at indhente forslag til kandidater, og formand for Fællesledelsen i Socialdemokratiet Gribskov, Ole Mortensen, oplyser, at kandidatudvalget, der nu forbereder valget af spidskandidat, kan gøre klar til en elektronisk afstemning for medlemmerne inden sommerferien.

BORGMESTERKANDIDAT
Med Pia Foght beslutning om ikke at være til rådighed til spidskandidat-valget og Bo Jul Nielsens partiskifte er der for alvor banet vej for et generationsskifte i partiets partiets valg af borgmesterkandidat.

Her står byrådsmedlem Mikkel Andersen med opfordring fra partiforeningen i Gribskov-Øst til at stille op, men han har endnu ikke bestemt sig for det endnu.

Pia Foght blev valgt til Helsinge Byråd fra 2002 med 137 personlige stemmer. Ved det første valg til Gribskov Byråd var hun placeret som spidskandidat og opnåede 1.501 stemmer.

Siden valget i 2009 har Bo Jul Nielsen være spidskandidat, men Pia Foght har opnået stærke stemmetal. I 2009 var det 581 stemmer og i 2013 nåede hun 497 personlige stemmer. Ved det seneste valg i 2017 opnåede hun 669 personlige stemmer.

Budget med store skrammer

                                                  Politisk aftale om Budget 2020-23.

Alle partier i Gribskov har været enige om, at vi sammen skulle finde de nødvendige besparelser.
Tro mig det har været en meget svær proces. Vi skulle spare ca. 47 mio. i 2020 stigende til 76 mio. i 2023.
Disse besparelser skal vi foretage for at overholde serviceloftet, som vi alle kommuner imellem,  er forpligtet til at overholde, ellers sættes vi under administration.

De hårdeste besparelser berører ældre- og børneområdet da det er her kommunen bruger hovedparten af servicerammen – men det er her det også gør rigtig ondt for os socialdemokrater.
Besparelser for ældre bliver bl.a.: Bad en gang om ugen, rengøring hver 3. uge, maden stiger til højeste takst.

Besparelser for alle borgere: Anderledes mulighed for pasning i eget hjem efter indlæggelser.
Besparelser for børn bliver bl.a.:  Vi skal mindske eksklusion i lokalsamfundene, altså færre ressourcer på specialtilbud og andre skole/dagtilbud.

Vi er tre socialdemokrater tilbage i byrådet og har gjort alt hvad vi kunne.
Hvad har vi så været med til at sikre som socialdemokrater:

Fastholde: Holbo Have, familieværkstederne, selvtræning.

Den nuværende skolestruktur fastholdes til at styrke  levedygtige  lokalsamfund.

Vi fastholder vores 2 seniorcentre og vores 2 frivillighedscentre.

Tinghuset i Helsinge bevares, som et erhvervs- og iværksætterhus, med fortsat plads til Frivillighedscentret.

Vi fastholder GIV og genbrugsteltene.

Vi  arbejder  for øget fokus og fremdrift i et udbygget digital infrastruktur, der skal sikre netdækning i de små lokalsamfund og øger mulighed for at arbejde med digitale løsninger i sundhed.

Vi har fortsat et kulturråd og idrætsråd.

I anlægsrammen er der afsat ca. 28 mio. til nye cykel- og gåstier.

 Afsat økonomi til et nyt Sundhedsfagligt fællesskab, hvor der sikres et fagligt fælles, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere, hvor sundhedspersonale samles og samarbejder omkring opgaveglidning fra sygehusene og tager sig af vores ældre i kommunen.

Vi socialdemokrater vil fortsat lægge os i selen at holde øje med den nødvendige kvalitet og omsorg for alle vores borgere, og ikke mindst de unge og ældre.

Pia Foght

Gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov