Hvorfor stiller jeg op?

Som kandidat til Region Hovedstaden for Hillerødkredsen, som tæller Gribskov og Hillerød kommuner tager jeg naturligvis handsken op- for hvilken kandidat vil ikke gerne det- i særdeleshed i relation til regionrådsvalget.

Regionrådsvalget står altid, i mine øjne uberettiget, lidt i skyggen af kommunalvalget. Underligt nok. For alle undersøgelser viser, at vi som borgere faktisk i langt højere grad er i kontakt med de regionale tilbud end med de kommunale. For både de somatiske og psykiatriske hospitaler, mange botilbud, herberger og specialinstitutioner drives af regionen.

Det er også regionen som har ansvaret for de praktiserende læger, speciallægerne, aftaler med psykologerne, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi samarbejder med kommunerne om mere sammenhængende patientforløb gennem netværk under hospitalerne og står for 19 nye hospitalsbyggerier, herunder Nyt Nordsjællands hospital.

Men der er mere. Vi er også ansvarlige for dele af den kollektive trafik fx lokalbanerne og alle R-E og S busser. Vi står for fordeling af uddannelsespladser, er ansvarlig for Råstofplaner og jordoprensning, miljø og klimaindsatser og så skal vi sikre rent grundvand til alle i regionen.

Sidst, men ikke mindst så er vi ansvarlige for at understøtte forskningsindsatsen i Danmark. Så regionen griber dybt ind i vores hverdagsliv hver evig eneste dag, ikke mindst i denne Covid-19 tid. Derfor skal vi i Hillerødkredsen også være med helt i front, når beslutningerne tages i Region Hovedstaden.

Nå, men jeg må hellere lige præsentere mig selv. Jeg hedder Susanne Due Kristensen, er 59 år og specialuddannet sygeplejerske med 35 års erfaring inden for Somatikken, Psykiatrien, hjemmeplejen og de Sociale tilbud, hvor jeg har arbejdet som sygeplejerske, underviser og leder på forskellige niveauer. Jeg er gift og har 2 voksne børn- og så elsker jeg at uddanne mig og søge nye udfordringer

Politisk brænder jeg for at fremme større lighed på alle områder, hvor ulighed påvirker menneskers liv negativt. For mig må lige og fri adgang til et stærkt offentligt sundhedsvæsen ikke kun være fine ord. Velfærden SKAL favne alle, ikke mindst de allermest sårbare mennesker i vores samfund. Uligheden er stor i Psykiatrien og derfor har dette område også en særlig plads i mit hjerte.

Som person er jeg vedholdende og sætter en stor ære i at passe mine politiske hverv ordentligt. Derfor når jeg også oftest de mål jeg sætter mig. Jeg har siden 2005 været medlem af Hillerød byråd og siden 2013 medlem af Regionsrådet. Netop min mangeårige tværpolitiske erfaring er en enorm fordel, og en politisk døråbner, når det gælder om at fremme min anden politiske mærkesag, nemlig at skabe større sammenhæng mellem regionale og kommunale tilbud til gavn for borgerne. Når jeg har en dag fri nyder jeg den med familie og venner, på at fiske, kokkerere eller give den gas som ”Handywoman”

Min motivation for at stille op til Regionsrådet i 2021 er fortsat, at sikre os i Nord en stærk stemme i regionsrådet. For selvfølgelig skal vi fortsat have indflydelse på udviklingen i Region Hovedstaden, især når beslutningerne har konsekvenser for vores lokalområde. Det har jeg kæmpet hårdt for de sidste 8 år både når det gælder sundhedsområdet og den regionale udvikling. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Som formand for Social- og psykiatriudvalget er jeg tillige optaget af at styrke sundheds og psykiatriindsatsen for de allermest sårbare borgere, så de med den rette hjælp, aktivt kommer med i vores fællesskab. For vi skal blive bedre til at forbygge, hele og sikre værdige levevilkår for alle borgere uanset om de er ramt af psykisk eller fysisk sygdom. Øget borgerinddragelse og et tættere samarbejde mellem kommunerne og regionen er et andet vigtigt fokusområde for mig. For menneskers liv leves på tværs af sektorer og derfor skal vi også sikre, at borgerne ikke lander mellem 2 stole i relation til de behov de har. Vi skal sikre gode sammenhængende patientforløb for borgerne før, under og efter udskrivelse. Den sammenhæng skal også understøttes når det gælder unges uddannelse, miljøindsatser, udbygning af den kollektive trafik, cyklisme m.m.

I den indeværende regionsrådsperiode har især arbejdet for at profilere Psykiatrien og fremme nye og bedre tiltag for borgerne generelt, men også på at fremme beslutninger til gavn for vores lokalområde. Fx bidrog jeg kraftigt til, at truslen om råstofindvinding i området tæt på Tegners museum i 2018 blev fjernet. Jeg argumenterede også for, at vi fik et HF spor i Helsinge i 2019. Særligt udfordrende var det at eliminere de planlagte besparelser i 2020 på 19,3 mio. kr. på lokalbanerne og busserne i Nord. Den forhandling trak ”tænder”, men det lykkedes at skabe et flertal i trafikudvalget for, at reducere besparelsen i Nord, så vi endte med en besparelse på ”kun” 1,6 mio. kr.

De resterende besparelser blev udbredt til andre dele af regionen. Oveni har jeg bidraget til, at forhandle en renoveringsaftale af lokalbanerne igennem til ca. 500 mio.kr. over de næste år. Jeg har i flere år kæmpet for, at Nyt Nordsjællands Hospital skal have et produktionskøkken.

Det får vi nu, hvis ikke indeholdt i kvalitetsfondsprojektet, så får vi det for regionale penge, når hospitalet er færdigbygget. I samarbejde med socialdemokraterne i Gribskov lykkedes det så her for 1 mdr. siden i 2021, at sikre bedre testmuligheder i Nord med bl.a. med et nyt testcenter i Gilleleje. Så repræsentation i Regionen Hovedstaden betyder noget

Hvis jeg bliver genvalgt til Regionsrådet vil fortsat arbejde for, at sikre en gunstig udvikling i Nordsjælland og ikke mindst arbejde hårdt for, at vi får et flot nyt og fuldt funktionsdygtigt Nyt Nordsjællands hospital, hvor infrastrukturen følger med. Men min opmærksomhed vil også fremadrettet være på, at sikre det rette bindeled til de nye regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.

For vi skal finde en model, så den geografiske placering ikke får negativ betydning for samarbejdet med kommunerne i hverdagen, når vi som borgere modtager et regionalt sundhedstilbud. Jeg vil forsat brænde for at eliminere ulighed i sundhed og sikre mere sammenhængende sundhedstilbud til samfundets mest sårbare borger, herunder børn og unge. Ligesom gode uddannelsestilbud til unge har min fulde opmærksomhed.

Men særligt højt på listen står en fortsat sikring af bedre mobilitet og en vedvarende god kollektiv trafik i Nord, for det er altså ikke alle som har bil. Vi arbejder med mange gode og nye tiltag rundt om i regionen. Dem skal vi sikrer bredes ud til hele regionen. Sidst, men ikke mindst vil jeg have et vedholdende fokus på miljø og klimaindsatsen. Vi har en enestående natur i Nord. Den skal vi værne om og meget gerne understøtte den, så vi øger biodiversiteten i vores område. Mere cyklisme kan fremme turisme og skåne miljøet for røg, støj og møg, Derfor vil jeg også arbejde sammen med de lokale socialdemokrater for, at vi får løftet den dagsorden i Gribskov og Hillerød.

Jeg har allerede nu et rigtigt fint samarbejde med byrådsmedlemmer og partiforeningerne i Hillerød og Gribskov. Vi hjælper og støtter hinanden politisk og arbejder sammen om at sætte de emner på dagsordenen, der betyder noget for menneske, ikke mindst dem der går på tværs af region og kommune. Som jeres repræsentant i Regionsrådet har I altid mulighed for, at kontakte mig med stort og småt, ligesom jeg altid er åben for nye ideer, eller klar med en hjælpende hånd i relation til Region Hovedstaden. Noget jeg oplever, at rigtigt mange benytter sig af – tak for det.

Så jeg håber du med ovenstående in mente fortsat har lyst til at bakke op om mit kandidatur d.16 november 2021, hvor vi skal stemme til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen. Du kan allerede nu, selv om vi er tidligt i valgkampen, hjælpe mig med at blive mere kendt i kommunen, så vi forhåbentligt kan sikre os lokal repræsentation Regionsrådet igen i 2021-2025. Du kan anbefale mig i dit netværk, anmode mig om mit venskab og dele mine opslag på Facebook, Twitter eller Instagram. Du kan også selv forfatte den gode historie om regionen, og hvad det betyder, at jeg repræsenterer os i Regionsrådet.

Senere i valgkampen stiller jeg også gerne op til offentlige møder og private arrangementer. Har du en kontakt, en ide eller vil du selv stå for et arrangement, så ringer du bare, så vi kan aftale tid og sted sammen. Når vi kommer til valgdagen er det afgørende at alle ved, at jeg repræsenterer Gribskov og Hillerød kommuner og at lokal repræsentation forudsætter, at der stemmes personligt på Susanne Due Kristensen, nr. 6 på den Socialdemokratiske Regionrådsliste.

 

Tak for, at du tog dig tid til at læse mit indlæg. Jeg glæder mig til at repræsentere dig.

Nyt om kapacitetsanalysen på Nyt Hospital Nordsjælland.

Susanne Due Kristensen, medlem af regionsrådet har nedfældet følgende om en kapacitetsanalyse

Den nye kapacitetsanalyse af Nyt Hospital Nordsjælland har de sidste uger trukket mange overskrifter. Analysen viser, at antallet af ældre borgere med kroniske sygdomme vil stige voldsomt i Nordsjælland de kommende år. Det vil presse kapaciteten inden for sundhedsområdet og i særdeleshed kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland. Det vidste vi sådan set godt i regionsrådet, men nu har vi en konkret analyse at forholde os til, men også en status på, hvorledes vi kan forberede os frem mod 2024, så hospitalet kan imødekomme det stigende demografiske pres. I 2016 måtte regionsrådet reducere Nyt Hospital Nordsjælland med 92 senge og 25 ambulatorier for at sikre, at hospitalet kunne leve op til de rammevilkår, som staten har besluttet at byggeriet skal ligge indenfor. Efter denne reduktion endte vi op med det samme antal sengepladser på Nyt Hospital Nordsjælland, som det eksisterende hospital har i dag. Men staten betinger sig også, at Frederikssund sygehus i lighed med Helsingør og Hørsholm sygehuse afhændes, når det nye hospital tages i brug. På Frederikssund sygehus har vi i dag en buffer på 46 senge. Det er den buffer vi nu skal arbejde os hen imod, at kunne undvære, samtidig med at antallet af ældre og kronisk syge borgere stiger. Det afføder naturligvis bekymring i region Hovedstaden og i de nordlige kommuner.

Kan vi overhovedet reducere 46 sengepladser?

Ja, det tror jeg kan vi godt. Analysen viser, at vi allerede nu med en række ny tiltag har kunne rumme et øget antal patienter på det eksisterende sygehus, men vi ved også presset stiger i de kommende år. Når vi i Regionsrådet har bestilt denne analyse er det ikke kun for, at få et overblik over de udfordringer der er i forhold til at rumme et stigende antal ældre kronisk syge borgere inden for den kapacitet der vil være på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, men også for at få et overblik over de løsninger der er iværksat, og kan iværksættes, så vi i god tid sammen med de praktiserende læger og kommunerne kan imødegå en løsning af fremtidens udfordringer. Det er vigtigt, at de nye løsninger skaber effektive patientforløb, er meningsfulde for det faglige personale og for borgerne, og at de tilgodeser nærhedsprincippet. Sidst, men ikke mindst skal sundhedstilbuddene være af høj faglig kvalitet og ikke resultere i overbelægning. Samordningsudvalgene, som består af repræsentanter fra hospitalerne, de tilknyttede kommuner og de praktiserende læger bliver her en vigtig medspillere. Men økonomien spiller også ind. Derfor har   Regionsrådet også bevilliget 75 mio. kr. til dette arbejde de kommende år. Men kommunerne og staten har også et ansvar at løfte her.

Hvad gør man for, at sikre, at Nyt Hospital Nordsjælland når i mål med de 46 pladser?

Vi er allerede i fuld gang med at tilpasse et øget pres på det nuværende hospital Nordsjælland gennem Projekt Livskraft. Projekt Livskraft er et projekt etableret i forbindelse med det nye hospitalsbyggeri. Projektets opgave er at optimere, effektivisere og organisere fremtidens sundhedsydelser både internt på hospitalet og på tværs af sektorer i et samarbejde med praksissektoren og kommunerne. På den måde tilstræbes det at sikre den rette balance mellem antallet af sengepladser, ambulante pladser og antallet af borgere som vil kunne behandles hos egen læge eller i den kommunale hjemmepleje. Især ser man på hvorledes man på hospitalet hurtigt og effektivt kan udrede og behandle borgerne uden tidsspilde i akutmodtagelserne, omlægge operationsforløb til dagkirurgiske indgreb og afprøve nye sundhedstilbud med udekørende hospitalsteam. Projektet ser også på hvordan man i et samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne kan tilbyde mere pleje og behandling i eget hjem. Desuden arbejdes der konkret med hvilke sundheds- og behandlingsydelser der fremadrettet kan udflyttes, og tilbydes, i de Regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Vi ved endnu ikke om de mange igangsatte initiativer kan reducere de 46 sengepladser og fuldt ud imødegå det stigende patientpres. Hvis ikke må der iværksættes yderligere tiltag. Derfor følger Regionsrådet fortsat udviklingen nøje de kommende år. Heldigvis bliver vi hele tiden inspireret til nye tiltag fra både ind- og udland, hvor både kommuner og hospitaler i stor målestok reducerer antallet af indlæggelser med baggrund i nybyggeri, bedre arbejdsgange og nye digitale løsninger.

Hvad kan man gøre yderligere, hvis de mange igangsatte initiativer ikke er nok?

Hvis vi ser på Region Hovedstaden som helhed, så mangler vi ikke sengepladser i regionen, men de borgere der lever og bor i Nordsjælland vil naturligvis helst, at de fortsat kan blive behandlet på Nordsjællands superhospital. Det er Regionsrådet helt med på og derfor er regionsrådet også fokuseret på, at finde løsninger internt på Nyt Hospital Nordsjælland, men også i et samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger, som tilgodeser det behov.

Hvis de nuværende og kommende tiltag i Projekt Livskraft ikke kan reducere sengeaktiviteten med minimum 46 senge, så kan andre mulige løsninger være, at ændre optageområdet så en eller flere af de sydlige kommuner underlægges et andet hospital. Her er der positive tilkendegivelser fra i hvert fald 1 kommune. En anden mulighed kan være, at flytte konkrete specialer og hospitalsfunktioner til andre hospitaler. Det vil dog ikke være ønskværdigt, da det vil svække både hospitalet, som supersygehus, men sikkert også den fremtidige rekruttering. En tredje mulighed er endnu en gang, at appellere til Christiansborg om ikke at pålægge Region Hovedstaden, at nedlægge Frederikssund sygehus. Sidst men ikke mindst kan belægningsprocenten muligvis øges på hospitalet grundet den fleksible indretning, ligesom flere ambulatorier muligvis  vil kunne inddrages som sengestuer.

Hvis du vil høre mere om den nye analyse, har spørgsmål til de mange løsningsforslag eller andre spørgsmål i relation til Region Hovedstaden så kommer jeg på Generalforsamlingen d. 7. februar 2020, hvor jeg også kommer med en kort beretning om Region Hovedstaden generelt og de nye budgetmæssige prioriteringer.