Sikring af skolerne i lokalsamfundet

 Sikring af folkeskolen i lokalsamfundet

Byrådsmedlem Allan Nielsen

Med budgetforliget fik vi sikret, at de mindre lokalsamfund Blistrup, Ramløse, Tisvilde og Esrum fortsat beholder deres skoler. Det er vigtigt, at vi som kommune bevarer vores skoler. Det er vigtigt i forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen. Skolerne i lokalsamfundene er ligeledes en væsentlig forudsætning for Byrådets fælles vækststrategi. Vi skal have en kommune, hvor adgangen til en folkeskole er inden for rækkevidde og borgernes naturlige førstevalg for deres børn. Folkeskoler i de større og mindre bysamfund er med til at understøtte mangfoldighed og forskellighed og giver det enkelte barn mulighed for at skabe sin egen identitet og tilhørsforhold i lokalsamfundet – det lokale fællesskab. Derfor er det godt, at der med budgetforliget er bred enighed om at værne om folkeskolerne i Gribskov Kommune.

 

Kvalitetsrapport – Skoleområdet

På mødet i september 2019 behandlede udvalget Børn, Idræt og Familie kommunens arbejde med den kommende kvalitetsrapport på skoleområdet.

Folkeskoleloven beskriver, at Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport, der giver en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Denne rapport skal udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten er et evalueringsværktøj. Sammen med N.G. har Socialdemokratiet hele tiden haft den kritik af kvalitetsrapporten, at den på nogle områder er for intetsigende, f.eks. ved opgørelserne af skolernes karakterer ved prøverne. Hvis det ene og alene var et evalueringsværktøj for den enkelte skole, ville det være fint nok for den enkelte skole at se sit gennemsnit i de forskellige fag, men når karaktererne bliver brugt til at sammenligne med andre skolers gennemsnit – i konkurrencestatens hellige navn, bliver karaktererne ubrugelige, da f.eks. privatskolerne og folkeskolerne virker på forskellige vilkår i forskellige rammer.

Socialdemokratiet har derfor været med til at foreslå, at der i højere grad arbejdes med progression og status i skoler og dagtilbud i kvalitetsrapporten i 2018 – 2019.  Der indarbejdes således data i kvalitetsrapporten fra skolernes fælleskommunale testprogram, der gør det muligt at kigge på den enkelte skoles og daginstitutions pædagogiske og faglige progression. Ud over gennemsnitskarakterer indarbejdes der også opgørelser af karaktererne i kvartiler over enkelte skoles karakterer og samlet set for kommunen. Det har hele tiden været min påstand, at folkeskolerne i Gribskov Kommune præsterer bedre end/lige så godt som privatskolerne i kommunen, også når det gælder fagene. Med tilføjelserne om progression i børns læring i den kommende kvalitetsrapport får vi et evalueringsværktøj, der er mere brugbart end tidligere kvalitetsrapporter på børneområdet i kommunen. Det ser jeg frem til.