Status fra formanden i Vest

Kære medlem

Lige en lille statusopdatering.

Den 20. april 2020 holdet bestyrelsen i Gribskov Vest sit anden bestyrelsesmøde på web, her fik vi en grundig orientering fra byrødderne og Gribskovs tilstand, især på folkeskoleområdet er vi meget udfordret, men det er jeg sikker på at vores politikker selv vil orientere dig om.
Vi havde også en lang og konstruktiv debat om opstillingsregler for spidskandidat og byrødder til næste periode, dem som deltog i Fællesledelsens generalforsamling i marts måned, ved at vi her ikke kunne finde fælles fodslag og opstillingens reglerne blev sendt til hjørnespark. Det betyder der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, men vi blev jo ramt af Corona krisen, og der for ser det lidt sort ud med afholdelse af en generalforsamling.
Der for har mit forslag været at vi i fællesledelsen bliver ENIGE om reglerne og dermed beslutter den i bestyrelsen, så må vi jo lægge bagdelen på stegepanden til en kommende generalforsamling, hvis nogen skulle mene vi har handlet forkert. Det er mit håb der findes gehør for dette i Fællesledelsen.
Vi står nemlig overfor et valg i vores socialdemokratiske foreninger, efter Bo Jul udtrådte af partiet har vi ikke haft nogen Spidskandidat, så lige så snart opstillingsreglerne er vedtaget, skal vi i gang med at vælge en ny spidskandidat.
Men som sagt valget er ikke gået i gang endnu, og du vil modtage stemme materiale, når maskineri er klart. Det vil du høre nærmere om.
Bestyrelsen i Vest har også vedtage at vi påbegynder en medlemshverve kampagne, som hovedsagelig vil køre på Facebook, vi ønsker at bruge vores energi på at få flere medlemmer, også set i lyset af at vi som socialdemokrater lige nu står ret højt, med en troværdig og klar profil, partiforeningen er overbevist om at der sidder en del i Gribskov der bare lige skal have et lille puf for at bliver en del af vores smukke fællesskab.

Tak for dit medlemskab og din interesse med at læse denne lille opdatering.

Formand Vest, Morten Dahlberg

Status for den kommunale hjemmepleje

Det går nu meget stærkt nu med etableringen af den kommunale hjemmepleje. Det er et stort projekt, vi er i gang med.

Der arbejdes målrettet på at sikre vores  politisk besluttede værdier, som hjemmeplejen skal bygge på. Værdierne er ”Fleksibel, Værdig, Enkel og Let”.

Der arbejdes p.t. på at få rekrutteret medarbejdere . Vi håber alle, vi får det nødvendige antal medarbejdere.

 

 Leverandører og borgernes valg

Lige efter sommerferien blev de to private leverandører BM Pleje og CCC Pleje godkendt som fritvalgs-leverandører til hjemmeplejen.

Umiddelbart efter gik processen i gang for borgernes valg af leverandør. Ca. 1000 borgere skulle vælge enten ved ikke at foretage sig noget, hvorved de fik tildelt den kommunale hjemmepleje eller ved aktivt at foretage et valg via enten mail eller telefonisk henvendelse.

258 valgte BM Pleje, 53 valgte CCC Pleje og 156 valgte kommunens hjemmepleje, og 607 borgere valgte ikke at foretage sig noget. Dermed får kommunens hjemmepleje i alt 763 borgere, som svarer til ca. 70 procent af borgerne.

 

Status på Bemanding og rekruttering

 ledelsen er på plads og den 1. oktober starter den nye leder Ingrid Potts. Der er også ansat to teamledere. Der er indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse med Attendo, som betyder, at de medarbejdere, der ønsker det, kan komme over i den kommunale hjemmepleje. Det betyder, at der starter ca. 100 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje.

 

Placering af Hjemmeplejen

Den ene base ligger på Helsingegården i Helsinge, og den har allerede været på plads et stykke tid. Det er nemlig samme sted, sygeplejen bor i dag. Og nu er endnu en base kommet på plads nemlig nye lokaler på Fiskerbakken 17 i Gilleleje.

                                                                                                                                          Mvh. Pia Foght