Mere samarbejde i 2020

Stærke resultater på beskæftigelsesområdet, de unge og handicappede.

Når jeg ser tilbage på 2019 er jeg særligt stolt af at vi har opnået nogle væsentlige mål på beskæftigelse og ungeområdet i 2019. Vi har skabt en ungeenhed, hvor der er samlet medarbejdere fra børne-, social- og beskæftigelsesområdet til en enhed, hvilket gør at de unge kun skal have en indgang til kommunen og forhåbentligt undgår at blive kastet rundt mellem kommunale afdelinger. Den nye ungeenhed skal styrke den indsats vi som kommune har overfor vores unge mennesker.

Det har også været vigtigt at vi, som kommune, får et større fokus på at hjælpe vores udsatte grupper heriblandt de handicappede. Det er blandt andet gjort ved at sætte et større fokus på de handicappede og de udfordringer de står med i deres liv. På beskæftigelsesområdet har vi helt konkret skabt et nyt fokus på handicappede og deres pårørende. Fokusset er at vi gerne vil hjælpe flere handicappede ind på arbejdsmarkedet. Derudover har jeg, gennem mit formandskab i kystlivredderne, sikret at der kom amfibie-kørestole der gør at både lokale og turister med et kørestols handicap kan opleve vores dejlige strande, som kystlivredderne fik handicapprisen for i 2019 i Gribskov kommune.

Det blev også året hvor vi fik en stærkere indsats for de ordblinde. Hvor der blandt andet er afsæt ressourcer til at vi fremadrettet kan opsøge virksomheder og i samarbejde med AOF hjælpe de medarbejdere der måtte være ordblinde, til at blive bedre til at mestre deres ordblindhed. Det tilsvarende er også ved at blive gjort på børneområdet, hvor vi påbegynder et pilotprojekt, med hensigten om at vi som kommune bliver bedre til at hjælpe børn og unge.

Et andet tiltag er at jobcentret får sparring fra Star (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) der skal gennemgå arbejdsgangene i jobcentret. Det gør vi for at arbejdsgangene bliver mere smidige for den enkle borger.

2020 bliver året hvor der kommer flere medarbejdere på sygedagpengeområdet for at vi kan blive endnu bedre til at hjælpe de borgere der er sygdomsramte, tilbage på arbejdesmarkedet. 

I 2020 skal vi som parti begynde at arbejde bedre sammen og særligt arbejde med at blive et attraktivt parti for borgerne i Gribskov. Både når det gælder nye medlemmer og nye kandidater til næste byrådsvalg. Det gør vi først og fremmest ved at blive et stabilt og samarbejdende parti, som via en positiv indstilling ønsker at gøre Gribskov til et bedre sted at være borger. Det arbejde starter i byrådsgruppen hvor samarbejde og respekt for hinanden bør være nøgleord fremadrettet.

Jeg ønsker alle et godt nytår og ser frem til det gode samarbejde, arbejdet med de tiltag der er sat i værk og fremtidige tiltag.

Mvh  Mikkel Andersen