Ole Mortensen
ny formand for fællesledelsen

 

Tak for tilliden og valget

Selv om jeg ikke er i blandt de yngste, tilhører fremtiden de unge og jeg ser det som min opgave at arbejde for foryngelse og få de unge vælgere til at vælge vores parti og politiske pejlemærker.

Gribskov kommune har store økonomiske udfordringer, vi er ikke det rige Nordsjælland. Det kan ikke være rigtigt, at vi diskutere rundkørsler, kunstgræs og samtidig sparer på velfærdsområderne. Hvor er viljen og evnen til at forandre og gennemføre de nødvendige hårde tilpasninger? Her kommer jeg ind og presser på.

Vi skal appellere til de unge og sikre at de ikke alene får interesse for politik, men også lærer at det er vejen frem til at skabe det samfund, der også sikre deres fremtid.

Vi har alle nogle kæpheste, vi dyrker og min er bl.a. klima og miljø. Jeg vil bruge formandskabet til at skabe synlighed omkring problematikken og de enorme beslutninger der skal træffes nu internationalt, nationalt og lokalt. Hertil kommer alle de områder, jeg i den nærmeste fremtid præsenteres for og sættes ind i.

Jeg har en stærk tro på at gøre det rigtige for helheden, selv om det så kan stille nogle grupper lidt dårligere. Vi skylder vores medlemmer at gøre hvad der er rigtigt for kommunen og vores samfund og ikke hvad der er rigtigt for person A, B eller C. Selvfølgelig skal jeg nok lytte og diskutere med det enkelte medlem, men vi skal huske, at beslutninger altid skal være for helheden.

Gribskov er et lokalsamfund, hvor beslutninger føles med det samme og det er min oplevelse at Folketinget/ Borgen en gang imellem lever i en helt anden verden. Bare et eksempel: Hvordan kan der være så stor afstand mellem den måde regering og folketing afsætter midler til vores fælles velfærd og det der opleves i kommunerne.? Jeg vil arbejde på, sammen med vores repræsentanter i kommunen, i regionen og i folketinget, at lokale problemstillinger bliver mere synlige også på borgen.

Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde både internt i vores parti som eksternt med de øvrige partier i Gribskov.